Teksta izmērs
FL- Biedrības namā dievkalpojums
Svētdiena, augusts 13, 2017, 02:00pm

Sv. Pētersburgas Latviešu Ev. Lut. Draudzes Kalendārs
Our Savior baznīcas adrese ir 301 – 58th Street S.,  St. Petersburg, FL 33707
Draudzes mācītājs Aivars Pelds,  Draudzes priekšniece Aija Norbergs.


Uzmanību, visiem dievkalpojumu apmeklētājiem!
2017. gadā katrs pirmās svētdienas dievkalpojums notiks Biedrības telpās plkst. 14:00.


Svētdien, 13. augustā, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.
Svētdien, 20. augustā, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 27. augustā, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 3. septembrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 10. septembrī, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.
Svētdien, 17. septembrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 24. septembrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 1. oktobrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Pļaujas svētku svētbrīdis ar pašu nestām brokastīm.  Visi mīļī gaidīti!
Svētdien, 8. oktobrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.

 

Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības pasākumu kalendārs.
1705 – 9th Avenue North, St.  Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813) 792-2797

Otrdien, 5. septembrī, plkst. 19:30  Biedrības valdes sēde.

Sestdien, 14. oktobrī, plkst. 10:00
Daugavas Vanagu apvienības Floridā rīkotais gadskārtējais pikniks.
„War Veterans Memorial Park”, 9600 Bay Pines Blvd. N. nojumē Nr. 4.
Ieejas vārti parkā pie 94th Street N.
Līdzi jāņem priecīgs prāts un groziņi kopīgam azaidam.  Par ceptām desiņām, sutinātiem skābiem kāpostiem un vēsu dzērienu gādās vanadzes un vanagi.

 

Lasiet vairāk Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības ZIŅĀS

 

Ja apmeklēsiet vai kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu:www.LatviesiAMERIKA.com

Amerikas un Kanādas LATVIEŠU centru, uzņēmumu u.c. pulcēšanās vietu karte uz Google Maps