Teksta izmērs
CO- Latvisko cimdu izstāde
Piektdiena, novembris 17, 2017, 05:00pm - 08:00pm
Kontakti Valda Levensteins: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Denverā -2017. gada novembrī ir paredzēti sekojoši sarīkojumi:

Sestdien, 11. nov. plkst. 16:00 Svētbrīdis Fairmount kapsētā, pieminot kritušos varoņus.
Svētdien, 12. nov., plkst. 11:00 pēc dievkalpojuma, kas sākas 9:30,  Kolorādo Latviešu Kultūras Centrā, 
10705 West Virginia Avenue, Lakewood, CO 80226, Daugavas Vanagu izkārtojumā Lāčplēša dienas atcere.  Pusdienas un filmas "The Dream Team, 1935" izrāde.
Piektdien, 17. nov. no plkst. 17:00-20:00 KLKC telpās "Latvisko cimdu izstāde",  Pieņemšana un iespēja mācīties adīt cimdus. ( Izstāde turpinājas līdz 19. nov.)
Sestdien, 18. nov., plkst. 18:00 KLKC telpās Latvijas Valstsvētku atcere.  Runu teiks Kristīne Putene.  Dejos vietējā
tautas deju kopa "Virpulītis".  Vakariņas groziņu veidā.  Ieeja $20.-, studentiem 10.-, bērniem rīva.

 10705 West Virginia Avenue, Lakewood, CO 80226

 www.coloradolatvians.com

 

Ja apmeklēsiet vau/un kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

Amerikas un Kanādas LATVIEŠU centru, uzņēmumu u.c. pulcēšanās vietu karte uz Google Maps

Jaunākie sludinājumi