Teksta izmērs
NY- Jonkeru Skolas eglīte
Sestdiena, decembris 16, 2017, 10:00am

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes 2017.g.decembra dievkalpojumu kalendārs

Jonkeru baznīca, 254 Valentine Ln, Yonkers, NY
Salas baznīca, 4 Riga Ln, Melville NY
St. Andrew baznīca, 335 Reynolds Ave, Parsippany NJ

16.dec.
Jonkeru bazn., plkst.10:00 Jonkeru skolas eglīte, māc.Saliņš;
Priedainē (1017 State Rte 33, Freehold NJ) plkst.11:00 Ņudžersijas skolas eglīte, māc. Saivars;
Manhatenā, Seafarers plkst.14:00 dievk. ar dievg., māc. Saliņš, seko eglīte.

17.dec.
Jonkeru bazn. plkst.10:00 dievk., māc. Saivars;
Salas bazn. plkst.10:30 dievk., māc. Saliņš.

24.dec.
Jonkeru bazn. plkst.18:00 Ziemsvētku vakars, māc. Saivars;
Salas bazn. plkst.18:00 Ziemsvētku vakars, māc. Saliņš.

25.dec.
St. Andrew bazn. plkst.11:00 Ziemsvētki, māc. Saivars.

31.dec.
Jonkeru bazn. plkst.10:00 Vecgada diena ar dievg., māc. Saivars.

Ņujorkas Latviešu Ev.Lut. Draudze

www.nydraudze.org

Jaunākie sludinājumi