Teksta izmērs
FL- Ziemassvētku eglītes sarīkojums Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības namā
Sestdiena, decembris 16, 2017, 02:00pm
Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības pasākumu kalendārs.
1705 – 9th Avenue North, St.  Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813) 792-2797
 

Sestdien, 16. decembrī plkst. 14:00 Biedrības namā 

Ziemassvētku eglītes sarīkojums – Ziemassvētkus gaidot.
Šai pēcpusdienā tiks iedegta svētku eglīte, pie kuras atcerēsimies svētku tradīcijas, ticējumus, sajūtas, dziedāsim dziesmas, meklēsim laimi Laimes akā.
Lūdzu, atcerēties vai iemācīties Ziemassvētkiem piemērotus dzejolīšus!
Gatavosim groziņus ar svētkiem piemērotām uzkodām,noskaņosimies Ziemassvētku sagaidīšanai.
Ieejas ziedojums sākot ar $5.00.

Svētdien, 31. decembrī, plkst 16:00 Biedrības namā

Jaungada sagaidīšana vienlaikus ar latviešiem Latvijā.
Sanāksim kopā, atnesot līdzi groziņus ar Vecgada vakara kārumiem,
Biedrība gādās par šampanieti, mūziku un centīsies nodrošināt TV tiešraidi no Rīgas par notikumiem Vecgada vakarā.
Plkst 17:00 Dziedāsim Latvijas himnu kopā ar visas pasaules latviešiem.
Pulcēsimies šī gada pēdējā dienā kuplā skaitā, lai sagaidītu Latvijai tik īpašo gadu!
Ieejas ziedojums sākot ar $10.00

Otrdien, 2. janvārī, plkst. 10:00 Biedrības valdes sēde.

Sestdien, 17. februārī paredzēta Sirsniņu balle,
kurā uzstāsies un arī gādās par deju mūziku grupa “Atkal kopā”, kas sastāv no pieredzes bagātiem mūziķiem, kuri sniegs daudzveidīgu, programmu.
Gatavosimies šim romantiskajam un daudzsološajam sarīkojumam!
Vairāk informācijas nākošā “Ziņu” izlaidumā.

Sv. Pētersburgas Latviešu Ev. Lut. Draudzes Kalendārs
Our Savior baznīcas adrese ir 301 – 58th Street S.,  St. Petersburg, FL 33707
Draudzes mācītājs Aivars Pelds,  Draudzes priekšniece Aija Norbergs.

Uzmanību, visiem dievkalpojumu apmeklētājiem!
2017. gadā katrs pirmās svētdienas dievkalpojums notiks Biedrības telpās plkst. 14:00.

Svētdien, 10. decembrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 17. decembrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Pirmdien, 25. decembrī, plkst. 14:00 Our Savior baznīcā Ziemassvētku dievkalpojums.
Piektdien, 5. janvārī, plkst. 11:00 Biedrības namā draudzes valdes sēde.
Svētdien, 7. janvārī, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.
Svētdien, 14. janvārī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.

Lasiet vairāk Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības ZIŅĀS

 

Ja apmeklēsiet vai kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu:www.LatviesiAMERIKA.com

Amerikas un Kanādas LATVIEŠU centru, uzņēmumu u.c. pulcēšanās vietu karte uz Google Maps

Jaunākie sludinājumi