Teksta izmērs
OH- PASTALNIEKU VAKARS Lakewoodā
Sestdiena, Maijs 19, 2018, 04:00pm

LATVIJAS SIMTGADEI VELTĪTA PROGRAMMA 

 

GADA LAIKI

 

2018. gada 19. maijā  4:00 p.p.

1385 Andrews Ave., Lakewood, Ohio

 

DEJAS, DZIESMAS un DAŽĀDI PĀRSTEIGUMI

 

Pēc programmas

BALLE

Spēlēs Eric Noltkamper kapela

 

Ieeja: $20

Rīko: Klīvlandes Pastalnieki

         Piedalīsies 52 dejotāji, kuŗi pārstāv 3 paaudzes