Teksta izmērs
MI- Gaŗezera rudens talka
Sestdiena, oktobris 13, 2018

Gaŗezera rudens talka - sestdien, 13. oktobri
Reģistrācija 8:30 garāžā, pusdienas 12:00 un vakariņas 6:00. 
Visas maltīties talciniekiem bez maksas, viesiem pret ziedojumiem.
DV ASV/Kanādas valdes laipni lūdz Gaŗezera talciniekus uz
Prof. Dr. Valtera Nollendorfa uzrunu par Okupācijas Muzeja Nākotnes namu
sestdien, 13.oktobrī plkst. 7:15 vakarā, Gaŗezera ēdamzālē.
 
Garezers Fall Volunteer Day - Saturday, Oct. 13
Registration at 8:30 at the garage, lunch 12:00 and dinner 6:00. 
Meals are free for volunteers, guests are welcome.
 
**************************************
LV 100 - GAREZERS MASTER PLAN
Kāda izskatīsies Gaŗezera nākotne? Izveido Gaŗezera fiziskā plāna zīmolu!
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. līdz 15. okt. jpeg, png vai pdf formātā.
What should Garezers future look like? Design a logo for the Master Plan project!
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. by Oct. 15 in jpeg, png or pdf format.
 
 
Latvian Center Garezers | 57732 Lone Tree Rd.Three Rivers, MI 49093