Teksta izmērs
NH- Talka Piesaulē
Sestdiena, oktobris 13, 2018

Talka Piesaulē
13. oktobrī

Pulcēšanās 8:30 no rīta, lielā mājā. Kafija pieejama!
_______

Paredzētie darbiņi:
 • Iztīrīt šķūni; sagatavot ziemai- ielikt ziemas grīdu
 • iztīrīt visas centra ēkas
 • KRĀSOŠANA!
  • Pabeigt nokrāsot lielo māju
  • Nokrasot ēdam zāles grīdu 
  • Nokrāsot mazgātuvi
  • Nokrāsot jauno puķu dobi starp karogiem
 • Satīrīt krūmus un zarus ceļa malās un ap centra ēkām
 • Ceļa apkopšana
 • Izvilkt plostu no bebrupes
 • Sagrābt lapas centrā

>>>|||<<<
Gathering for talka will take place at 8:30am in Lielā māja. Coffee will be available!
 
Planned tasks/jobs:
 • Clean the barn; prepare for winter- out in winter flooring
 • Clean all Center buildings
 • PAINTING!
  • Finish painting lielā māja 
  • Paint the bathrooms
  • Paint the rebuilt flower bed between the flagpoles
 • Clean up brush and saplings on the sides of the roads and near Center buildings
 • Road work
 • Pulll the dock out of Bebrupe
 • Rake leaves around the Center

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook
Link
Website