Teksta izmērs
NH- Talka Piesaulē
Sestdiena, oktobris 13, 2018

Talka Piesaulē
13. oktobrī

Pulcēšanās 8:30 no rīta, lielā mājā. Kafija pieejama!
_______

Paredzētie darbiņi:
  • Iztīrīt šķūni; sagatavot ziemai- ielikt ziemas grīdu
  • iztīrīt visas centra ēkas
  • KRĀSOŠANA!
    • Pabeigt nokrāsot lielo māju
    • Nokrasot ēdam zāles grīdu 
    • Nokrāsot mazgātuvi
    • Nokrāsot jauno puķu dobi starp karogiem
  • Satīrīt krūmus un zarus ceļa malās un ap centra ēkām
  • Ceļa apkopšana
  • Izvilkt plostu no bebrupes
  • Sagrābt lapas centrā

>>>|||<<<
Gathering for talka will take place at 8:30am in Lielā māja. Coffee will be available!
 
Planned tasks/jobs:
  • Clean the barn; prepare for winter- out in winter flooring
  • Clean all Center buildings
  • PAINTING!
    • Finish painting lielā māja 
    • Paint the bathrooms
    • Paint the rebuilt flower bed between the flagpoles
  • Clean up brush and saplings on the sides of the roads and near Center buildings
  • Road work
  • Pulll the dock out of Bebrupe
  • Rake leaves around the Center

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook
Link
Website