Teksta izmērs
NY- Lāčplēša dienas Svinīgo Sarīkojums Daugavas Vanagu namā Ņujorkā
Svētdiena, novembris 11, 2018

Daugavas Vanagi Ņujorkā

115 W 183rd St, Bronx, NY 10453-1103, United States

Svētdien, 11.novembrī 3 PM – 6 PM

Sanāksim kopā, lai atcerētos mūsu tautas Lāčplēšus, vienosimies kopībā un godināsim tos, kas ziedoja sevi Latvijai un nākamajām paaudzē - arī mums.
Programmā:
1. Lasījums no A. Grīna "Dvēseļu Putenis" - lasa Čirkstu Valdis
2. Brāļu Ābeļu filmas "Baltu Ciltis" izrāde
Kamīna zālē siltas pusdienas un bārs.