Teksta izmērs
MD- Daiņa A. Butnera referāts- KAŖA SPĒLES MĀKSLA UN DROŠIBAS STĀVOKĻA ANALĪZE BALTIJAS JŪŖAS RAJONĀ
Sestdiena, janvāris 26, 2019

Visi laipni lūgti noklausīties

fil! Daiņa A. Butnera, ventonus

referātu

KAŖA SPĒLES MĀKSLA UN DROŠIBAS STĀVOKĻA ANALĪZE

BALTIJAS JŪŖAS RAJONĀ

Referāts ir angļu valodā (The Art of Wargaming and An Analysis of the Security Situation in the Baltic Sea Region) un balstās referenta pētījumos.  Tajā būs ietverts izvērtējums par to, kas varētu notikt,

ja Krievija iebruktu Baltijas valstīs.

Sestdien, 2019. gada 26. janvārī

pulksten 6:30 vakarā

draudzes nama mazajā zālē

Ieeja pret ziedojumiem

Atspirdzinājumi pēc referāta

ielūdz Vašingtonas Konvents  

informācija: K. Videnieks – 301-340-8391