Teksta izmērs
Drukāt
Meklējam GBD un GSS vadītājus
atbildības sākot 2017. gada janvārī

Vēlamā pieredze un prasmes:
pazīst Gaŗezera darbību un mērķus
saprot bērnu attīstību, īpaši starp 3-6 g.v. (GBD) un 11-13 g.v. (GSS)
prot veicināt programmas un izglītības attīstīšanu
sekmīgi spēj vadīt skolotāju un audzinātāju grupas
labas organizātora prasmes
spēcīgas komunikācijas spējas
efektīvi sadarboties ar padomi un citām izglītības programmām
ir vēlme turpināt attīstīt “Valodas sētas” programmu (GSS)
grāds, apliecībā un/vai pieredze strādājot ar attiecīgo vecumu bērniem izglītības programmās
laba izdoma un humora izjūta
ASV darba atļauja

Lūdzu pieteikties līdz 2017. g. 8. decembrim, nosūtot CV Imantam Ejupam, iejups@garezers.org

Garezers is seeking GBD and GSS program directors
responsibilities begin January 2017

Seeking candidate with the following skills and experience:
familiar with the Latvian Center Garezers programs and goals
understands the needs, development and educational programming for youth, ages 3-6 (GBD) / 11-13 (GSS)
promotes the continued development of educational programs
demonstrates the ability to lead teacher and counselor groups
strong organizational skills
effective communication skills
ability to effectively collaborate with the Board of Directors and other education program directors
desires to further develop “Latvian Gateway” (language immersion) Program (GSS)
certificate, degree and/or work experience with children in the appropriate age groups, preferably in an educational setting
is creative and has a good sense of humor
US work permit

Please submit CV to Imants Ejups, iejups@garezers.org by December 8, 2017

Kontaktinformācija

Meklējam GBD un GSS vadītājus

Meklēt sludinājumuJaunākie sludinājumi