Teksta izmērs
Sestdiena, 12 Septembris 2015 12:25

ALAs Infogramma - septembris 2015

Vērtēt šo ziņu
(1 Balsot)

ALAs Infogramma - septembris 2015

Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ALA sveic XVI Rietumkrasta Dziesmu svētku rīkotājus un dalībniekus
 • 2015./2016. mācību gadā ASV darbu atsāk 17 latviešu skolas
 • ALA Izglītības nozare aicina uz skolotāju konferenci Bostonā
 • Jaunā ASV vēstniece uzsāk darba gaitas Latvijā
 • ALAs Sporta nozares aicinājums piedalīties Likteņdārza projektā
 • ALA priekšsēdis sniedz interviju “Latvijas Avīzei”
 • Okupācijas muzejs aicina parakstīties par labu “Nākotnes nama” būvniecībai
In this issue of InfoGram:
 • ALA Extends Greetings to the Participants of the XVI West Coast Song Festival
 • 17 Latvian Schools to Resume Work in the 2015/2016
 • Last Chance to Sign up for Teacher’s Conference in Boston
 • The New U.S. Ambassador to Begin Her Official Duties in September
 • Your Name Immortalized in Latvia - Support Latvia’s 100th Year Anniversary
 • An Interview with the ALA Chairman Published in “Latvijas Avīze”
 • The Museum of the Occupation of Latvia Starts a Petition Drive

ALA sveic XVI Rietumkrasta Dziesmu svētku rīkotājus un dalībniekus

Šajā nedēļas nogalē San Josē, Kalifornijā, norisināsies XVI Rietumkrasta Dziesmu svētki, kuru rīkotājus un dalībniekus sveic arī ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs: „Amerikas latviešu apvienības valdes vārdā un arī personīgi no sirds sveicu jūs XVI Rietumkrasta Dziesmu svētkos San Jose, Kalifornijā! Šeit šajās dienās izbaudīsim latviešu dziedāt un dejot prasmi un talantus no visām mūsu sabiedrības paaudzēm, kā arī priecāsimies par viesiem no Latvijas. Esam sajūsmā ne tikai par dejotājiem un koŗiem, bet varēsim baudīt teātŗa izrādes, kā arī tautas un populārās mūzikas koncertus. Vakaros ballēs varēsim atpūsties, satikt senpazītos draugus un veidot jaunas draudzības! Dziesmu svētku tradicijai ASV ir dziļas un stipras saknes. Tāpat kā Amerikas latviešu apvienība, šie svētki vieno mūsu sabiedrību un spēcina mūsu latviskās kultūras apziņu. Man ir patiess prieks, ka arī ASV rietumkrastā ir tik daudz dziedāt un dejot gribošu tautiešu, kas šo tradīciju turpina! Amerikas latviešu apvienības saime ir patiesi lepna par jums, mēs esam kopā šajos svētkos un novēlam skanīgas balsis un raitu dejas soli! Aicinu jūs apciemot ALAs stendu Svētku viesnīcas izstāžu telpās, lai labāk iepazītos ar ALAs darbību!“ Plašāka informācija par Dziesmu svētkiem atrodama: http://www.latviansongfest2015.org

Foto: ALA biroja vadītājs Raits Eglītis (no kreisās) un ALA priekšsēža vietnieks Andris Ramāns laipni aicina Dziesmu svētku dalībniekus piestāt pie ALA stenda Rietumkrasta Dziesmu svētku norises vietā

2015./2016. mācību gadā ASV darbu atsāk 17 latviešu skolas

Atsākoties mācībām vispārizglītojošās skolās, septembrī ASV darbu atsāks arī 17 latviešu sestdienas un svētdienas skolas. Amerikas latviešu apvienība apsveic skolēnus, vecākus, skolu pārziņus un skolotājus ar jauno mācību gadu un novēl izturību un panākumus latviskās izglītības procesā! Pilns skolu saraksts atrodams ALA mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/latviesu-skolu-asv-informacija/ALA Izglītības nozare aicina uz skolotāju konferenci Bostonā

Vēl pāris dienas, līdz pirmdienai, 7.septembrim, latviešu sestdienas un svētdienas skolu skolotāji var pieteikties dalībai ALA Izglītības nozares rīkotajā skolotāju konferencē, kas notiks Bostonā šī gada 19. un 20. septembrī. Konferencē, kurai dots nosaukums "Valoda, es nāku pie tevis", tiks apspriesti dažādi ar valodas apguvi saistīti jautājumi. Konferences lektores Anita Erkmane, Dace Mažeika un Sandra Kronīte-Sīpola jau vairākas reizes tikušās ar ASV latviešu skolu skolotājiem. Lektorēm šogad pievienojas vairāki speciālisti no Rīgas - Valsts izglītības satura centra pārstāve Anta Lazareva, Latviešu valodas aģentūras pārstāve Vineta Vaivade un PBLA Izglītības padomes lietvede Anta Spunde. Konference saņēmusi Latviešu valodas aģentūras, Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde” finansiālu atbalstu. Pieteikšanās: https://www.surveymonkey.com/r/DSKPW8F

Jaunā ASV vēstniece uzsāk darba gaitas Latvijā

Nākam otrdien, 8. septembrī, pēc akreditācijas pie Latvijas prezidenta Raimonda Vējoņa Latvijā, darba gaitas uzsāks jaunā ASV vēstniece Nensija Petita (Nancy Pettit), kura, pagājušonedēļ ierodoties Rīgā, izplatījusi video apsveikumu Latvijas sabiedrībai: https://www.youtube.com/watch?v=8gJw0w5bbik&feature=youtu.be. ASV prezidents Baraks Obama Nensiju Petitu vēstnieces darbam Latvijā nominēja 2014. gada 8. septembrī. ASV Senāts viņu šim amatam apstiprināja 24. jūnijā, un zvērestu Valsts departamentā Petita nodeva 29. jūlijā. Apsveicam jauno ASV vēstnieci ar ierašanos un darba gaitu uzsākšanu Latvijā! Novēlam daudz panākumu ASV un Latvijas divpusējo attiecību stiprināšanā!ALAs Sporta nozares aicinājums piedalīties Likteņdārza projektā

Amerikas latviešu apvienības Sporta nozare aicina interesentus, tuvojoties Latvijas 100 gadu jubilejai, ielikt savu akmeni Latvijas simtgadei par godu veidotā Likteņdārza bruģī, kurā būtu iegravēts jūsu vārds, vai arī iestādīt koku Likteņdārza alejā. Cena par iegravētu bruģakmeni ir $15, bet par ozola stādu - $85. Lai izmantotu šo iespēju, piesakieties: http://www.alausa.org/media/files/liktendarzs_akcija_lv.pdfALA priekšsēdis sniedz interviju “Latvijas Avīzei”

Augusta vidū viens no vadošiem Latvijas laikrakstiem “Latvijas Avīze” publicējusi interviju ar ALAs priekšsēdi Pēteri Blumbergu, kurā viņš stāsta par savu sabiedrisko darbību, latviešu organizācijām ASV un pauž viedokli par Latvijā notiekošo. Pilns intervijas teksts lasāms: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/84/ala-priekssedis-sniedz-izverstu-interviju-laikrakstam-andquot;latvijas-avizeandquot;/.

Okupācijas muzejs aicina parakstīties par labu “Nākotnes nama” būvniecībai

Jau ilgāku laiku Latvijas un diasporas presē ir bijis lasāms par šķēršļiem, ar ko saskāries Latvijas Okupācijas muzejs saistībā ar muzeja ēkas iecerēto rekonstrukciju. Okupācijas muzeja vadība vēršas pie tautiešiem pasaulē un aicina ikvienu, kurš atbalsta muzeja ēkas rekonstrukciju saskaņā ar arhitekta Gunāra Birkerta sagatavoto projektu, parakstīties par labu “Nākotnes nama” būvniecības uzsākšanai. Lai paustu savu atbalstu, dodieties uz saiti: http://nakotnesnams.lv/atbalsts.php.

ALA Extends Greetings to the Participants of the XVI West Coast Song Festival

ALA president, Pēteris Blumbergs, has sent greetings from the ALA board to the guests and participants of the XVI West Coast Latvian Song festival. He hopes everyone enjoys the performances of the talented participants – choirs, dance groups, actors and pop/folk artists. Mr. Blumbergs expresses his admiration for those Latvians who keep up the song and dance traditions in this country. He also invites the participants of the Song festival to stop by the ALA information booth on the 2nd Floor of the Marriott Hotel and learn more about the work of the American Latvian Association. For more information about the Song Festival please visit: http://www.latviansongfest2015.org

Photo: The ALA Office Manager Raits Eglītis (from left) and ALA Vice-chairman of the Board Andris Ramāns invite participants of the West Coast Song Festival to stop by the ALA information booth

 

17 Latvian Schools to Resume Work in the 2015/2016

After the summer holidays, a total of 17 Latvian Saturday and Sunday schools around the U.S. are expected to resume work later this month. The ALA Office of Education congratulates the school children, parents, principals and teachers and wishes them the best of luck and much success in the new school year. The full list of Latvian Saturday and Sunday schools in the U.S. is available online: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/latviesu-skolu-asv-informacija/Last Chance to Sign up for Teacher’s Conference in Boston

Only a few more days are left to register for the ALA teacher’s conference, which will take place in Boston on September 19 and 20, 2015. The conference will focus on the best practices and methods of teaching the Latvian language at Latvian supplementary schools in the U.S. The schedule will include familiar lecturers Anita Erkmane, Dace Mazeika and Sandra Kronīte-Sīpola. They will be joined by special guests from Latvia, including Anta Lazareva of Latvia’s National Center for Education, Vineta Vaivade of the Latvian Language Agency, and Anta Spunde of the World Federation of Free Latvians Education Council. To register, please go to: https://www.surveymonkey.com/r/DSKPW8F

The New U.S. Ambassador to Begin Her Official Duties in September

The new U.S. Ambassador to Latvia, Nancy Bikoff Pettit, arrived in Riga last week and will begin her official duties after presenting her credentials to the President of Latvia, Raimonds Vejonis, on September 8. After her arrival in Latvia, the new U.S. Ambassador released a video greeting to the Latvian public: https://www.youtube.com/watch?v=8gJw0w5bbik&feature=youtu.be. ALA congratulates the new U.S. Ambassador with her appointment to Latvia and wishes her much success in strengthening bilateral ties between the U.S. and Latvia!Your Name Immortalized in Latvia - Support Latvia’s 100th Year Anniversary

The American Latvian Association’s Sports Division supports the “Likteņdārzs” (Garden of Destiny) Project commemorating the upcoming 100th anniversary of Latvia. The ALA Sports Division will arrange that your name is engraved on a cobblestone in the main road in „Likteņdārzs” on the shores of Daugava, as well as the opportunity to plant an oak on the island ( $15 and $85). For further information, please click here: http://www.alausa.org/media/files/liktendarzs_akcija_en.pdf


An Interview with the ALA Chairman Published in “Latvijas Avīze”

An interview with the Chairman of the ALA, Pēteris Blumbergs, has been published in the Latvian newspaper “Latvijas Avīze” discussing the work of the Latvian community organizations in the U.S. and his views on the recent developments in Latvia. The full interview (in Latvian) can be found: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/84/ala-priekssedis-sniedz-izverstu-interviju-laikrakstam-andquot;latvijas-avizeandquot;/.

The Museum of the Occupation of Latvia Starts a Petition Drive

The Museum of the Occupation of Latvia, whose mission is to identify, research, elucidate and memorialize the wrongdoings committed by the foreign occupation powers against the state and the people of Latvia from 1940 to 1991, kindly requests everyone who supports the reconstruction of its building based on the design drawn by the world famous architect Gunars Birkerts to sign a petition in support of this project. As widely reported in Latvian media, the project has met some resistance from the Municipality of Riga and several architects in Latvia. To express your support, please visit: http://nakotnesnams.lv/atbalsts.php.

 

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
American Latvian Association in the United States, Inc.

400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
TEL: (301) 340-1914; FAX: (301) 340-8732

www.alausa.org

 

 

  Ja  kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

 

 

Lasīts 2632 reizes Pēdējo reizi rediģēts Sestdiena, 12 Septembris 2015 12:35

Ziņas Amerikā un Kanādā

 • 1
 • 2
 • 3

Katskiļu nometne plaukst uz zeļ!

14-06-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Katskiļu nometne plaukst uz zeļ!

Agrā sestdienas rītā, saņēmuši no Valdas Rainey labos vēlējumus, jo pati diemžēl nevarēja šoreiz piedalīties, un piekrāvuši mašīnu ar darba instrumentiem, devāmies ceļā uz Ņujorkas draudzes nometni Katskiļu kalnos, kur...

Lasīt vairāk

Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzes - Baznīcas ZIŅAS- 2018.g.maijs

12-05-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzes - Baznīcas ZIŅAS- 2018.g.maijs

Ziņas no Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzes. Baznīcas ZIŅAS - 2018.gada maijs Lasiet Ziņas šeit ...   www.dcdraudze.org  Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzeThe Latvian Evangelical Lutheran Church of Washington, D.C.400 Hurley Avenue, Rockville, MD...

Lasīt vairāk

Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda - aprīlis/maijs 2018

02-05-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda - aprīlis/maijs 2018

Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda April/May 2018     Who came up with the 8-hour workday?    You may not know this, but May 1st is known as Labour Day or International Worker's Day and is marked with a...

Lasīt vairāk

Latvijas konsulāts Ņujorkā- Apkārtraksts 2018.05.- Latvian Events in New York

02-05-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Latvijas konsulāts Ņujorkā- Apkārtraksts 2018.05.- Latvian Events in New York

  Latvijas konsulāts Ņujorkā www.latvia-newyork.org   Save the Date - Latvian Centennial Inspired Events   Māris Briežkalns Quintet: Rothko in Jazz – Baryshnikov Arts Center – May 2, 2018 Māris Briežkalns Quintet's Rothko in Jazz is hailed by The...

Lasīt vairāk

Sv.Pētersburgas Latviešu Biedrības ziņas un sarīkojumu KALENDĀRS /2018.g.05./

02-05-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Sv.Pētersburgas Latviešu Biedrības ziņas un sarīkojumu KALENDĀRS /2018.g.05./

Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.1705 – 9th Avenue North, St.  Petersburg, FL 33713-7136; ZIŅAS lasiet šeit:   Sarīkojumu KALENDĀRS Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrībā 1705 – 9th Avenue North, St.  Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813)...

Lasīt vairāk

Latvijas simtgades nakts Ņujorkā, ASV

10-04-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Latvijas simtgades nakts Ņujorkā, ASV

2018.gada 7.aprīlis bija aizraujoša diena latviešiem un Latvijai! Neredzēti kupls pulks latviešu, kopā vairāk kā 700, no ASV un citām pasaules vietām pulcējās pasaulslavenajā "Madison Square Garden" arēnā, lai baudītu...

Lasīt vairāk

Latvijas konsulāts Ņujorkā- Apkārtraksts 2018.04.- Latvian Events in New York

02-04-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Latvijas konsulāts Ņujorkā- Apkārtraksts 2018.04.- Latvian Events in New York

  Latvijas konsulāts Ņujorkā www.latvia-newyork.org   Don't Miss These Latvian Centennial Inspired Events   ImantaDimanta & friends - Centennial Tour - New York City  - April 4, 2018 "ImantaDimanta and friends" is a Latvian folk band based...

Lasīt vairāk

Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda - 2018.03.

02-04-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda - 2018.03.

Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda March 2018 Latviesu teksts   Spring is in the air! Spring cleaning is something people do all over the world. Its a good time to open the windows and...

Lasīt vairāk

Lieldienu lustes Priedainē 2018

02-04-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Lieldienu lustes Priedainē 2018

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs, Glabāsim Lieldienu prieku arvien Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī, Lai Lieldienu saule atspīd arvien! 2018.gada 31.martā Ņūdžersijas Latviešu biedrība Priedainē organizēja Lieldienu pasākumu “Lieldienu lustes Priedaines mežiņā”. Pasākuma programma...

Lasīt vairāk
Prev Next Lapa: