Teksta izmērs
Sestdiena, 12 Septembris 2015 12:25

ALAs Infogramma - septembris 2015

Vērtēt šo ziņu
(1 Balsot)

ALAs Infogramma - septembris 2015

Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ALA sveic XVI Rietumkrasta Dziesmu svētku rīkotājus un dalībniekus
 • 2015./2016. mācību gadā ASV darbu atsāk 17 latviešu skolas
 • ALA Izglītības nozare aicina uz skolotāju konferenci Bostonā
 • Jaunā ASV vēstniece uzsāk darba gaitas Latvijā
 • ALAs Sporta nozares aicinājums piedalīties Likteņdārza projektā
 • ALA priekšsēdis sniedz interviju “Latvijas Avīzei”
 • Okupācijas muzejs aicina parakstīties par labu “Nākotnes nama” būvniecībai
In this issue of InfoGram:
 • ALA Extends Greetings to the Participants of the XVI West Coast Song Festival
 • 17 Latvian Schools to Resume Work in the 2015/2016
 • Last Chance to Sign up for Teacher’s Conference in Boston
 • The New U.S. Ambassador to Begin Her Official Duties in September
 • Your Name Immortalized in Latvia - Support Latvia’s 100th Year Anniversary
 • An Interview with the ALA Chairman Published in “Latvijas Avīze”
 • The Museum of the Occupation of Latvia Starts a Petition Drive

ALA sveic XVI Rietumkrasta Dziesmu svētku rīkotājus un dalībniekus

Šajā nedēļas nogalē San Josē, Kalifornijā, norisināsies XVI Rietumkrasta Dziesmu svētki, kuru rīkotājus un dalībniekus sveic arī ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs: „Amerikas latviešu apvienības valdes vārdā un arī personīgi no sirds sveicu jūs XVI Rietumkrasta Dziesmu svētkos San Jose, Kalifornijā! Šeit šajās dienās izbaudīsim latviešu dziedāt un dejot prasmi un talantus no visām mūsu sabiedrības paaudzēm, kā arī priecāsimies par viesiem no Latvijas. Esam sajūsmā ne tikai par dejotājiem un koŗiem, bet varēsim baudīt teātŗa izrādes, kā arī tautas un populārās mūzikas koncertus. Vakaros ballēs varēsim atpūsties, satikt senpazītos draugus un veidot jaunas draudzības! Dziesmu svētku tradicijai ASV ir dziļas un stipras saknes. Tāpat kā Amerikas latviešu apvienība, šie svētki vieno mūsu sabiedrību un spēcina mūsu latviskās kultūras apziņu. Man ir patiess prieks, ka arī ASV rietumkrastā ir tik daudz dziedāt un dejot gribošu tautiešu, kas šo tradīciju turpina! Amerikas latviešu apvienības saime ir patiesi lepna par jums, mēs esam kopā šajos svētkos un novēlam skanīgas balsis un raitu dejas soli! Aicinu jūs apciemot ALAs stendu Svētku viesnīcas izstāžu telpās, lai labāk iepazītos ar ALAs darbību!“ Plašāka informācija par Dziesmu svētkiem atrodama: http://www.latviansongfest2015.org

Foto: ALA biroja vadītājs Raits Eglītis (no kreisās) un ALA priekšsēža vietnieks Andris Ramāns laipni aicina Dziesmu svētku dalībniekus piestāt pie ALA stenda Rietumkrasta Dziesmu svētku norises vietā

2015./2016. mācību gadā ASV darbu atsāk 17 latviešu skolas

Atsākoties mācībām vispārizglītojošās skolās, septembrī ASV darbu atsāks arī 17 latviešu sestdienas un svētdienas skolas. Amerikas latviešu apvienība apsveic skolēnus, vecākus, skolu pārziņus un skolotājus ar jauno mācību gadu un novēl izturību un panākumus latviskās izglītības procesā! Pilns skolu saraksts atrodams ALA mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/latviesu-skolu-asv-informacija/ALA Izglītības nozare aicina uz skolotāju konferenci Bostonā

Vēl pāris dienas, līdz pirmdienai, 7.septembrim, latviešu sestdienas un svētdienas skolu skolotāji var pieteikties dalībai ALA Izglītības nozares rīkotajā skolotāju konferencē, kas notiks Bostonā šī gada 19. un 20. septembrī. Konferencē, kurai dots nosaukums "Valoda, es nāku pie tevis", tiks apspriesti dažādi ar valodas apguvi saistīti jautājumi. Konferences lektores Anita Erkmane, Dace Mažeika un Sandra Kronīte-Sīpola jau vairākas reizes tikušās ar ASV latviešu skolu skolotājiem. Lektorēm šogad pievienojas vairāki speciālisti no Rīgas - Valsts izglītības satura centra pārstāve Anta Lazareva, Latviešu valodas aģentūras pārstāve Vineta Vaivade un PBLA Izglītības padomes lietvede Anta Spunde. Konference saņēmusi Latviešu valodas aģentūras, Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde” finansiālu atbalstu. Pieteikšanās: https://www.surveymonkey.com/r/DSKPW8F

Jaunā ASV vēstniece uzsāk darba gaitas Latvijā

Nākam otrdien, 8. septembrī, pēc akreditācijas pie Latvijas prezidenta Raimonda Vējoņa Latvijā, darba gaitas uzsāks jaunā ASV vēstniece Nensija Petita (Nancy Pettit), kura, pagājušonedēļ ierodoties Rīgā, izplatījusi video apsveikumu Latvijas sabiedrībai: https://www.youtube.com/watch?v=8gJw0w5bbik&feature=youtu.be. ASV prezidents Baraks Obama Nensiju Petitu vēstnieces darbam Latvijā nominēja 2014. gada 8. septembrī. ASV Senāts viņu šim amatam apstiprināja 24. jūnijā, un zvērestu Valsts departamentā Petita nodeva 29. jūlijā. Apsveicam jauno ASV vēstnieci ar ierašanos un darba gaitu uzsākšanu Latvijā! Novēlam daudz panākumu ASV un Latvijas divpusējo attiecību stiprināšanā!ALAs Sporta nozares aicinājums piedalīties Likteņdārza projektā

Amerikas latviešu apvienības Sporta nozare aicina interesentus, tuvojoties Latvijas 100 gadu jubilejai, ielikt savu akmeni Latvijas simtgadei par godu veidotā Likteņdārza bruģī, kurā būtu iegravēts jūsu vārds, vai arī iestādīt koku Likteņdārza alejā. Cena par iegravētu bruģakmeni ir $15, bet par ozola stādu - $85. Lai izmantotu šo iespēju, piesakieties: http://www.alausa.org/media/files/liktendarzs_akcija_lv.pdfALA priekšsēdis sniedz interviju “Latvijas Avīzei”

Augusta vidū viens no vadošiem Latvijas laikrakstiem “Latvijas Avīze” publicējusi interviju ar ALAs priekšsēdi Pēteri Blumbergu, kurā viņš stāsta par savu sabiedrisko darbību, latviešu organizācijām ASV un pauž viedokli par Latvijā notiekošo. Pilns intervijas teksts lasāms: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/84/ala-priekssedis-sniedz-izverstu-interviju-laikrakstam-andquot;latvijas-avizeandquot;/.

Okupācijas muzejs aicina parakstīties par labu “Nākotnes nama” būvniecībai

Jau ilgāku laiku Latvijas un diasporas presē ir bijis lasāms par šķēršļiem, ar ko saskāries Latvijas Okupācijas muzejs saistībā ar muzeja ēkas iecerēto rekonstrukciju. Okupācijas muzeja vadība vēršas pie tautiešiem pasaulē un aicina ikvienu, kurš atbalsta muzeja ēkas rekonstrukciju saskaņā ar arhitekta Gunāra Birkerta sagatavoto projektu, parakstīties par labu “Nākotnes nama” būvniecības uzsākšanai. Lai paustu savu atbalstu, dodieties uz saiti: http://nakotnesnams.lv/atbalsts.php.

ALA Extends Greetings to the Participants of the XVI West Coast Song Festival

ALA president, Pēteris Blumbergs, has sent greetings from the ALA board to the guests and participants of the XVI West Coast Latvian Song festival. He hopes everyone enjoys the performances of the talented participants – choirs, dance groups, actors and pop/folk artists. Mr. Blumbergs expresses his admiration for those Latvians who keep up the song and dance traditions in this country. He also invites the participants of the Song festival to stop by the ALA information booth on the 2nd Floor of the Marriott Hotel and learn more about the work of the American Latvian Association. For more information about the Song Festival please visit: http://www.latviansongfest2015.org

Photo: The ALA Office Manager Raits Eglītis (from left) and ALA Vice-chairman of the Board Andris Ramāns invite participants of the West Coast Song Festival to stop by the ALA information booth

 

17 Latvian Schools to Resume Work in the 2015/2016

After the summer holidays, a total of 17 Latvian Saturday and Sunday schools around the U.S. are expected to resume work later this month. The ALA Office of Education congratulates the school children, parents, principals and teachers and wishes them the best of luck and much success in the new school year. The full list of Latvian Saturday and Sunday schools in the U.S. is available online: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/latviesu-skolu-asv-informacija/Last Chance to Sign up for Teacher’s Conference in Boston

Only a few more days are left to register for the ALA teacher’s conference, which will take place in Boston on September 19 and 20, 2015. The conference will focus on the best practices and methods of teaching the Latvian language at Latvian supplementary schools in the U.S. The schedule will include familiar lecturers Anita Erkmane, Dace Mazeika and Sandra Kronīte-Sīpola. They will be joined by special guests from Latvia, including Anta Lazareva of Latvia’s National Center for Education, Vineta Vaivade of the Latvian Language Agency, and Anta Spunde of the World Federation of Free Latvians Education Council. To register, please go to: https://www.surveymonkey.com/r/DSKPW8F

The New U.S. Ambassador to Begin Her Official Duties in September

The new U.S. Ambassador to Latvia, Nancy Bikoff Pettit, arrived in Riga last week and will begin her official duties after presenting her credentials to the President of Latvia, Raimonds Vejonis, on September 8. After her arrival in Latvia, the new U.S. Ambassador released a video greeting to the Latvian public: https://www.youtube.com/watch?v=8gJw0w5bbik&feature=youtu.be. ALA congratulates the new U.S. Ambassador with her appointment to Latvia and wishes her much success in strengthening bilateral ties between the U.S. and Latvia!Your Name Immortalized in Latvia - Support Latvia’s 100th Year Anniversary

The American Latvian Association’s Sports Division supports the “Likteņdārzs” (Garden of Destiny) Project commemorating the upcoming 100th anniversary of Latvia. The ALA Sports Division will arrange that your name is engraved on a cobblestone in the main road in „Likteņdārzs” on the shores of Daugava, as well as the opportunity to plant an oak on the island ( $15 and $85). For further information, please click here: http://www.alausa.org/media/files/liktendarzs_akcija_en.pdf


An Interview with the ALA Chairman Published in “Latvijas Avīze”

An interview with the Chairman of the ALA, Pēteris Blumbergs, has been published in the Latvian newspaper “Latvijas Avīze” discussing the work of the Latvian community organizations in the U.S. and his views on the recent developments in Latvia. The full interview (in Latvian) can be found: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/84/ala-priekssedis-sniedz-izverstu-interviju-laikrakstam-andquot;latvijas-avizeandquot;/.

The Museum of the Occupation of Latvia Starts a Petition Drive

The Museum of the Occupation of Latvia, whose mission is to identify, research, elucidate and memorialize the wrongdoings committed by the foreign occupation powers against the state and the people of Latvia from 1940 to 1991, kindly requests everyone who supports the reconstruction of its building based on the design drawn by the world famous architect Gunars Birkerts to sign a petition in support of this project. As widely reported in Latvian media, the project has met some resistance from the Municipality of Riga and several architects in Latvia. To express your support, please visit: http://nakotnesnams.lv/atbalsts.php.

 

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
American Latvian Association in the United States, Inc.

400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
TEL: (301) 340-1914; FAX: (301) 340-8732

www.alausa.org

 

 

  Ja  kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

 

 

Lasīts 2234 reizes Pēdējo reizi rediģēts Sestdiena, 12 Septembris 2015 12:35

Ziņas Amerikā un Kanādā

 • 1
 • 2
 • 3

Sveicieni no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda

17-11-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Sveicieni no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda

Sveicam Latvijas Republikas 99. Dzimšanas Dienā!     Latvian Independence DayNovember 18th!   To donate to the LRFA Scholarship Fund: click here   ALPF   *    215-635-4137   *    info@LRFA.org    *     www.lrfa.org  

Lasīt vairāk

Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS BIĻETENS 2017.g.decembris

15-11-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS BIĻETENS 2017.g.decembris

  www.biletens.com Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS BIĻETENS 2017 g.decembris   SARĪKOJUMU KALENDĀRS 19. novembrī Latvijas valsts dibināšanas atceres svinības;svētku runu teiks Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis2. un 3. decembrī novusa turnīrs Best of the Best Lasvegās...

Lasīt vairāk

Gandrīz ugunīga Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde

14-11-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Gandrīz ugunīga Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde

Fotogrāfs Jānis Grants. * Šogad gadskārtējā Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde notika Čikāgā, 21. oktobrī.    Sēdē piedalījās padomes priekšsēde Ingrīda Jansone, Katskiļu 3x3 vadītāja Helēna Vīksniņa, Katskiļu 3x3 darbiniece Laila Medne, Garezera 3x3...

Lasīt vairāk

Ziņas no Jonkeru pamatskolas.

14-11-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Ziņas no Jonkeru pamatskolas.

Jonkeru pamatskolai šis gads aizsācies  ražīgi! Šogad skolā ir pieteikušies 43 bērni, 10 skolotāji un 4 skolotāju palīgi.   Gada sākumā, skolotājiem un vecākiem bija iespēja piedalīties ļoti vērtīgā skolotāju seminārā, ko vadīja valodas speciāliste no Latvijas - Dace Anstrate.Semināra galvenais akcents - valodas...

Lasīt vairāk

ALAs Infogramma- novembris 2017

14-11-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

ALAs Infogramma- novembris 2017

ALAs Infogramma - novembris 2017 Šī gada 26. oktobrī Čikāgā sekmīgi aizvadīta “Spotlight Latvia” ekonomiskā konference, kuras laikā izveidoti daudzi jauni biznesa kontakti un oficiāli atklāta Latvijas tirdzniecības palāta ASV...

Lasīt vairāk

Informācija par plānoto mobilo pasu darbstaciju Sanfrancisko.

13-11-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Informācija par plānoto mobilo pasu darbstaciju Sanfrancisko.

LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS   Latvijas vēstniecība ASV ziņo par iespēju atjaunot vai pieprasīt Latvijas Republikas pasi un/vai personas apliecību (ID karti) Sanfrancisko 2017.gada 7., 8. un 9.decembrī.  Pieņemšana notiks Sanfrancisko,...

Lasīt vairāk

Sv. Pētersburgas Latviešu Biedrības ziņas /2017.g.11./

07-11-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Sv. Pētersburgas Latviešu Biedrības ziņas /2017.g.11./

Ziņas2017. gada novembris Nr. 290 LVSv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.1705 – 9th Avenue North, St.  Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813) 792-2797      Ja kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com  

Lasīt vairāk

TRIO Mineapolē

05-11-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

3. novembrī Mineapolē snieg lielām retām pārslām. Stundas laikā zeme ir balta, ceļi slideni.TRIO no Latvijas ir klāt!Asnate Rancāne - grupas "Tautumeitas"dibinātāja.Zane Šmite - vokālā pedagogeIvars Cinkuss - izcils kordiriģents...

Lasīt vairāk

Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzes - Baznīcas ZIŅAS- 2017.g.novembris

03-11-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzes - Baznīcas ZIŅAS- 2017.g.novembris

Ziņas no Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzes. Baznīcas ZIŅAS - 2017.gada novembris Lasiet Ziņas šeit ...   www.dcdraudze.org  Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzeThe Latvian Evangelical Lutheran Church of Washington, D.C.400 Hurley Avenue, Rockville, MD...

Lasīt vairāk
Prev Next Lapa:

Jaunākie sludinājumi