Teksta izmērs
Ceturtdiena, 03 Novembris 2016 22:02

Spraiga un ražīga Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde.

Vērtēt šo ziņu
(1 Balsot)

Šogad gadskārtējā sēde notika Klīvlandē, 2016. gada 15. oktobrī.  Sēdē piedalījās padomes locekles Ingrīda Jansone, padomes priekšsēde, Helēna Vīksniņa, Katskiļu 3x3 vadītāja, Laila Medne, Katskiļu 3x3 darbiniece, Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa un Larisa Kaļiņa, Garezera 3x3 vadītājas, Maira Bundža, nometņu avīžu redaktore, padomes sekretāre, un Līga Ruperte, 3x3 globālā koordinātore.  Garezera 3x3 dalībniekus pārstāvēja Anda Prātiņa.

Helena Vīksniņa ziņoja, ka Katskiļu nometnē bija 115 dalībnieku, 10 no tiem bērni, 10-12 gadu vecumā.  Nometnes vispārējā un vienas ievirzes specifiskā tēma bija dzintars.  Ap dzintara tēmu risinājās arī dažādas citas nodarbības,.   Varēja apbrīnot daudzo nometnes dalībnieču dzintara rotu dažādību un skaistumu.  

Par Garezera 3x3 stāstīja Maija Zaeska.  Arī Garezerā nometnes tēma bija dzintars, kam tika veltīta viena ievirze un citas nodarbības.  Ļoti iepriecināja tas, ka nometnē bija 208 dalībnieku, jo  kopš 1991. gada dalībnieku skaits bija turējies zem 200.  Bērnu kopskaits bija 53, 26 no tiem 0-5 g.v. (jaunākajam bija  3 mēneši),  bet  6-12 g.v. bija 27 bērni.  Ar bērniem strādāja 7 audzinātāji, bet būtu derējis vēl vairāk!  Nākošgad bērnu programmu plāno paplašināšanāt cerībā, ka dalībnieku skaits turpinās augt.   Prieks, ka aug no Latvijas pēdējos gados iebraukušo dalībnieku skaits.

Līga Ruperte sniedza īsu pārskatu par pārējiem 3x3 pasaulē. 2016. gadā 3x3 notika  Austrālijā (58 dalībnieki), Latvijā, Saldū (320 dalībnieki, 30 no ārzemēm) un Pelčos (444 dalībnieki, 73 no ārzemēm), Lielbritānijā angļu valodā (50 dalībnieki), latviešu valodā (79 dalībnieki), un Īrijā (102 dalībnieki).  Kopš 1981. gada ir notikusi 231 nometne, un dalībnieku kopskaits ir 33930.  Pelčos notika šovasar iznākušās grāmatas par Latvijas 3x3, 1990.-2015. atvēršanas svētki.  Piedalījās LV kultūras ministre Dace Melbārde (viņa ar savu meitu 3x3 pavadīja visu nedēļu), bijusī LV prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, 3x3 darbinieki no dažādām zemēm un labs skaits bijušo Latvijas nometņu vadītāju, ieskaitot pirmās, 1990. gada  nometnes Madlienā vadītājus Jāni Gulbi un Līgu Ruperti.

 

  1. gada 3x3 programma:

Melburnā – no 2. – 8. janvārim, vad. Daina Grosa un Uldis Ozoliņš

Rūjienā – no 2. – 9. jūlijam, vad. Sannija un Madars Kalniņi

Salacgrīvā – no 23. – 30. jūlijam, vad. Dina un Reinis Cepļi

Lielbritānijā angļu val. – no 30. jūlija – 6. augustam, kontaktpersona Rita Harrison

Lielbritānijā latviešu val. – no 14. – 18. augustam, vad. paziņos vēlāk

Īrijā – no 13. – 19. augustam, vad. Lāsma Andersone un Krists Bebrišs

Garezerā – no 6. – 13. augustam, vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa

Katskiļos – augusta otrajā pusē, vad. Helēna Vīksniņa

 

Informācija par visiem 3x3, kā arī nometņu avīzes un grāmatas par 3x3 ārzemēs un Latvijā atrodama www.3x3.lv

Sēdes dalībnieces augstu novērtēja izdevību būt kopā un pārrunāt sarežģīto nometņu veidošanas un vadīšanas procesu veiksmes un neveiksmes, nākotnes plānus un sadarbību starp nometnēm.  Visi ir pateicīgi par LV Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu 3x3 un cer, ka tas tiks piešķirts arī nākotnē.  Pēc sēdes padomes locekles apmeklēja Ērika Ešenvalda un Ņujorkas latviešu kora koncertu.

 Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde 2017. gadā notiks Čikāgā, 21. oktobrī.

Līga Ruperte

 

Trīsreiztrīs pasaulē 2016. g. pārskats

 

Austrālijā  - saiets notika no 2. – 8. janvārim un to  vadīja Mārīte Rumpe.  Saietā bija 58 dalībnieki.

Latvijā – pirmais saiets notika Saldū, no 3. – 10. jūlijam, Ingus un Egijas Krūmiņu vadībā.  Saietā bija 320 dalībnieki, no tiem ap 30 bija no ārzemēm, plus 45 vietējie iedzīvotāji.  Otrais saiets notika Pelčos, no 24. – 31. jūlijam.  To vadīja Daiga un Aldis Bitinieki.  Saietā bija 444 dalībnieki, no tiem 73 bija no ārzemēm, plus 79 vietējie iedzīvotāji.

Lielbritānijānometne angļu valodā notika no 24. – 31. jūlijam, ar 50 dalībniekiem, 30 no kuriem bija bērni.  Vadības grupas kontaktpersona ir Rita Harrison.   Saiets latviešu valodā notika no 1. – 6. augustam, Aijas un Sandra Leonoviču vadībā.   Piedalījās 79 pieaugušie un 28 bērni.

Īrijā – saiets notika no 15. – 21. augustam,  un to vadīja Baiba Kalniņa.   Saietā bija 102 dalībnieki, no tiem 33 bērni.

ASV- Garezerā nometne notika no 7. – 14. augustam, Maijas Zaeskas, Daigas Rūtiņas un Larisas Kaļiņas vadībā.  Nometnē bija 208 dalībnieki, 53 bērni.  Ar prieku konstatējām, ka 200 + dalībnieku Garezera 3x3 nebija bijis pēdējos 25 gados.  Katskiļos – nometne notika no 14. – 21. augustam ar 115 dalībniekiem, 10 no kuriem bija bērni.  Nometni vadīja Helēna Vīksniņa.

3x3 nometņu/saietu kopskaits (kopš pirmās nometnes Garezerā 1981. gadā) 2016. gada  rudenī ir 231. Kopējais dalībnieku skaits -  33930.

3x3 padomes koordinē un veicina darbību katrā zemē un sadarbojas savā starpā.  To priekšsēži ir Uldis Ozoliņš Austrālijā, Inese Krūmiņa Latvijā, Gita Robalde Lielbritānijā, Sandra Bondarevska Īrijā un Ingrīda Jansone ASV.

“3x3 Latvijā, 1990-2015” grāmatas atvēršanas svētki notika Pelču 3x3 laikā,  27. jūlijā.  Tajos piedalījās Vaira Vīķe-Freiberga un Imants Freibergs, Kultūras ministre Dace Melbārde (viņa kopā ar savu meitu piedalījās saietā visu nedēļu), 3x3 darbinieki no Austrālijas un Īrijas,  Kuldīgas novada domes priekšsēde Inga Bērziņa, pirmās 3x3 Latvijā vadītāji Jānis Gulbis un Līga Ruperte  un daudzi citi  nometņu/saietu vadītāji.  Svinīgo sarīkojumu vadīja Latvijas 3x3 padomes priekšsēde Inese Krūmiņa.   Grāmatu varēs iegādāties Okupācijas muzejā.  Grāmata “Trīsreiztrīs ārpus Latvijas, 1981-2011”  iznāca  2013. gadā.  Abas grāmatas dod vērtīgu pārskatu par 3x3 kustību pasaulē.

www.3x3.lv ir atrodama informācija par  3x3 vispār un par atsevišķām nometnēm/saietiem, ieskaitot nometņu avīzes.  Mājas lapas saimnieks ir Gundars Kalniņš.

3x3 pateicās Kultūras ministrijai par piesķirto atbalstu un cer, ka tas turpināsies arī nākotnē.

 

  1. gada nometnes/saieti

Melburnā – no 2. – 8. janvārim, vad. Daina Grosa un Uldis Ozoliņš

Rūjienā – no 2. – 9. jūlijam, vad. Sannija un Madars Kalniņi

Salacgrīvā – no 23. – 30. jūlijam, vad. Dina un Reinis Cepļi

Lielbritānijā, angļu val. – no 30. jūlija – 6. augustam, kontaktpersona Rita  Harrison

Lielbritānijā, latviešu val. – no 14. – 18. augustam, vad paziņos vēlak

Īrijā – no 13. – 19. augustam, vad. Lāsma Andersone un Krists Bebrišs

Garezerā – no 6. – 13. augustam, vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa

Katskiļos – augusta otrajā pusē, vad. Helēna Vīksniņa

 

Līga Ruperte

3x3 globālā koordinātore, PBLA IP locekle

Lasīts 983 reizes Pēdējo reizi rediģēts Piektdiena, 04 Novembris 2016 00:21

Ziņas Amerikā un Kanādā

  • 1
  • 2
  • 3

Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda - 2017.09.

22-09-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda - 2017.09.

Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda   www.lrfa.org   Ja apmeklēsiet vai kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu:www.LatviesiAMERIKA.com Aicinām iesūtīt RAKSTUS, FOTO un VIDEO (YouTube site) no pasākumiem! Rakstiet uz LatvianUSA@gmail.com  

Lasīt vairāk

Par filmu ,,SARAUJ, JUST!", kas ir iekļuvusi Manhatenas īsfilmu festivāla finālā un pārstāv Latviju.

21-09-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Par filmu ,,SARAUJ, JUST!", kas ir iekļuvusi Manhatenas īsfilmu festivāla finālā un pārstāv Latviju.

PAR ,,SARAUJ, JUST!" Režisora Pāvela Gumennikova kinofestivālos godalgotā īsfilma ,,Sarauj, Just!" šobrīd jau izrādīta filmu festivālos gandrīz visos kontinentos – Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Āzijā, Austrālijā, Eiropā un arī Latvijā. Filma visā pasaulē...

Lasīt vairāk

Sv. Pētersburgas Latviešu Biedrības ziņas /2017.g.09./

08-09-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Sv. Pētersburgas Latviešu Biedrības ziņas /2017.g.09./

Ziņas2017. gada septembris Nr. 288 LVSv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.1705 – 9th Avenue North, St.  Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813) 792-2797      Ja kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com  

Lasīt vairāk

ALAs Infogramma- septembris 2017

08-09-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

ALAs Infogramma- septembris 2017

ALAs Infogramma - septembris 2017 ALAs valde ielūdz interesentus apmeklēt rudens valdes sēdi Rokvillē Amerikas latviešu apvienības valde aicina interesentus apmeklēt ALA rudens valdes sēdi, kas notiks šī gada 16. septembrī...

Lasīt vairāk

JustGo! Represent Latvia in 20th Annual Manhattan Short Film Festival.

31-08-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

JustGo! Represent Latvia in 20th Annual  Manhattan Short Film Festival.

Short Film Directed By Pavel Gumeninikov To Screen In Over 250 Cinemas Worldwide. Oscar-Qualifying Screenings in Los Angeles Sept. 22-Sept. 28. New York, NY, Sept 12: Latvian Pavel Gumeninikov and his...

Lasīt vairāk

Latvijas konsulāts Ņujorkā- Apkārtraksts 2017.09.- Latvian Events in New York

31-08-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Latvijas konsulāts Ņujorkā- Apkārtraksts 2017.09.- Latvian Events in New York

  Latvijas konsulāts Ņujorkā www.latvia-newyork.org     Save the date for these Latvian inspired events ...   Invitation to attend the BATUN exhibition at the United Nations - September 5, 2017 The Permanent Representatives of Estonia, Latvia and...

Lasīt vairāk

Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda - 2017.08.

31-08-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda - 2017.08.

Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda   www.lrfa.org   Ja apmeklēsiet vai kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu:www.LatviesiAMERIKA.com Aicinām iesūtīt RAKSTUS, FOTO un VIDEO (YouTube site) no pasākumiem! Rakstiet uz LatvianUSA@gmail.com  

Lasīt vairāk

GVV latviešu valodas mācību programma laika tecējumā

31-08-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

GVV latviešu valodas mācību programma laika tecējumā

Anita Briede-Bilsēna, GVV skolotāja                         2017. g. vasarā Latviešu centrs Garezers sāka savu darbību 1965. gadā. Garezers ir pastāvējis, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu,...

Lasīt vairāk

RADIO AIRIS - Ivars Cinkuss. Ar diriģenta nūjiņu, jeb burvju zizli rokās. ?

27-08-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

RADIO AIRIS - Ivars Cinkuss. Ar diriģenta nūjiņu, jeb burvju zizli rokās. ?

JAUNS RAIDĪJUMS RADIO AIRĪ! Ivars Cinkuss. Ar diriģenta nūjiņu, jeb burvju zizli rokās. ? Aug 24th, 2017 Ivars stāsta, kā ticis pie 'tālas' sievas; Kas ir latviska mūzika; Par koriem un koru mākslu un...

Lasīt vairāk
Prev Next Lapa:

Jaunākie sludinājumi