Teksta izmērs
Ceturtdiena, 03 Novembris 2016 22:02

Spraiga un ražīga Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde.

Vērtēt šo ziņu
(1 Balsot)

Šogad gadskārtējā sēde notika Klīvlandē, 2016. gada 15. oktobrī.  Sēdē piedalījās padomes locekles Ingrīda Jansone, padomes priekšsēde, Helēna Vīksniņa, Katskiļu 3x3 vadītāja, Laila Medne, Katskiļu 3x3 darbiniece, Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa un Larisa Kaļiņa, Garezera 3x3 vadītājas, Maira Bundža, nometņu avīžu redaktore, padomes sekretāre, un Līga Ruperte, 3x3 globālā koordinātore.  Garezera 3x3 dalībniekus pārstāvēja Anda Prātiņa.

Helena Vīksniņa ziņoja, ka Katskiļu nometnē bija 115 dalībnieku, 10 no tiem bērni, 10-12 gadu vecumā.  Nometnes vispārējā un vienas ievirzes specifiskā tēma bija dzintars.  Ap dzintara tēmu risinājās arī dažādas citas nodarbības,.   Varēja apbrīnot daudzo nometnes dalībnieču dzintara rotu dažādību un skaistumu.  

Par Garezera 3x3 stāstīja Maija Zaeska.  Arī Garezerā nometnes tēma bija dzintars, kam tika veltīta viena ievirze un citas nodarbības.  Ļoti iepriecināja tas, ka nometnē bija 208 dalībnieku, jo  kopš 1991. gada dalībnieku skaits bija turējies zem 200.  Bērnu kopskaits bija 53, 26 no tiem 0-5 g.v. (jaunākajam bija  3 mēneši),  bet  6-12 g.v. bija 27 bērni.  Ar bērniem strādāja 7 audzinātāji, bet būtu derējis vēl vairāk!  Nākošgad bērnu programmu plāno paplašināšanāt cerībā, ka dalībnieku skaits turpinās augt.   Prieks, ka aug no Latvijas pēdējos gados iebraukušo dalībnieku skaits.

Līga Ruperte sniedza īsu pārskatu par pārējiem 3x3 pasaulē. 2016. gadā 3x3 notika  Austrālijā (58 dalībnieki), Latvijā, Saldū (320 dalībnieki, 30 no ārzemēm) un Pelčos (444 dalībnieki, 73 no ārzemēm), Lielbritānijā angļu valodā (50 dalībnieki), latviešu valodā (79 dalībnieki), un Īrijā (102 dalībnieki).  Kopš 1981. gada ir notikusi 231 nometne, un dalībnieku kopskaits ir 33930.  Pelčos notika šovasar iznākušās grāmatas par Latvijas 3x3, 1990.-2015. atvēršanas svētki.  Piedalījās LV kultūras ministre Dace Melbārde (viņa ar savu meitu 3x3 pavadīja visu nedēļu), bijusī LV prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, 3x3 darbinieki no dažādām zemēm un labs skaits bijušo Latvijas nometņu vadītāju, ieskaitot pirmās, 1990. gada  nometnes Madlienā vadītājus Jāni Gulbi un Līgu Ruperti.

 

  1. gada 3x3 programma:

Melburnā – no 2. – 8. janvārim, vad. Daina Grosa un Uldis Ozoliņš

Rūjienā – no 2. – 9. jūlijam, vad. Sannija un Madars Kalniņi

Salacgrīvā – no 23. – 30. jūlijam, vad. Dina un Reinis Cepļi

Lielbritānijā angļu val. – no 30. jūlija – 6. augustam, kontaktpersona Rita Harrison

Lielbritānijā latviešu val. – no 14. – 18. augustam, vad. paziņos vēlāk

Īrijā – no 13. – 19. augustam, vad. Lāsma Andersone un Krists Bebrišs

Garezerā – no 6. – 13. augustam, vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa

Katskiļos – augusta otrajā pusē, vad. Helēna Vīksniņa

 

Informācija par visiem 3x3, kā arī nometņu avīzes un grāmatas par 3x3 ārzemēs un Latvijā atrodama www.3x3.lv

Sēdes dalībnieces augstu novērtēja izdevību būt kopā un pārrunāt sarežģīto nometņu veidošanas un vadīšanas procesu veiksmes un neveiksmes, nākotnes plānus un sadarbību starp nometnēm.  Visi ir pateicīgi par LV Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu 3x3 un cer, ka tas tiks piešķirts arī nākotnē.  Pēc sēdes padomes locekles apmeklēja Ērika Ešenvalda un Ņujorkas latviešu kora koncertu.

 Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde 2017. gadā notiks Čikāgā, 21. oktobrī.

Līga Ruperte

 

Trīsreiztrīs pasaulē 2016. g. pārskats

 

Austrālijā  - saiets notika no 2. – 8. janvārim un to  vadīja Mārīte Rumpe.  Saietā bija 58 dalībnieki.

Latvijā – pirmais saiets notika Saldū, no 3. – 10. jūlijam, Ingus un Egijas Krūmiņu vadībā.  Saietā bija 320 dalībnieki, no tiem ap 30 bija no ārzemēm, plus 45 vietējie iedzīvotāji.  Otrais saiets notika Pelčos, no 24. – 31. jūlijam.  To vadīja Daiga un Aldis Bitinieki.  Saietā bija 444 dalībnieki, no tiem 73 bija no ārzemēm, plus 79 vietējie iedzīvotāji.

Lielbritānijānometne angļu valodā notika no 24. – 31. jūlijam, ar 50 dalībniekiem, 30 no kuriem bija bērni.  Vadības grupas kontaktpersona ir Rita Harrison.   Saiets latviešu valodā notika no 1. – 6. augustam, Aijas un Sandra Leonoviču vadībā.   Piedalījās 79 pieaugušie un 28 bērni.

Īrijā – saiets notika no 15. – 21. augustam,  un to vadīja Baiba Kalniņa.   Saietā bija 102 dalībnieki, no tiem 33 bērni.

ASV- Garezerā nometne notika no 7. – 14. augustam, Maijas Zaeskas, Daigas Rūtiņas un Larisas Kaļiņas vadībā.  Nometnē bija 208 dalībnieki, 53 bērni.  Ar prieku konstatējām, ka 200 + dalībnieku Garezera 3x3 nebija bijis pēdējos 25 gados.  Katskiļos – nometne notika no 14. – 21. augustam ar 115 dalībniekiem, 10 no kuriem bija bērni.  Nometni vadīja Helēna Vīksniņa.

3x3 nometņu/saietu kopskaits (kopš pirmās nometnes Garezerā 1981. gadā) 2016. gada  rudenī ir 231. Kopējais dalībnieku skaits -  33930.

3x3 padomes koordinē un veicina darbību katrā zemē un sadarbojas savā starpā.  To priekšsēži ir Uldis Ozoliņš Austrālijā, Inese Krūmiņa Latvijā, Gita Robalde Lielbritānijā, Sandra Bondarevska Īrijā un Ingrīda Jansone ASV.

“3x3 Latvijā, 1990-2015” grāmatas atvēršanas svētki notika Pelču 3x3 laikā,  27. jūlijā.  Tajos piedalījās Vaira Vīķe-Freiberga un Imants Freibergs, Kultūras ministre Dace Melbārde (viņa kopā ar savu meitu piedalījās saietā visu nedēļu), 3x3 darbinieki no Austrālijas un Īrijas,  Kuldīgas novada domes priekšsēde Inga Bērziņa, pirmās 3x3 Latvijā vadītāji Jānis Gulbis un Līga Ruperte  un daudzi citi  nometņu/saietu vadītāji.  Svinīgo sarīkojumu vadīja Latvijas 3x3 padomes priekšsēde Inese Krūmiņa.   Grāmatu varēs iegādāties Okupācijas muzejā.  Grāmata “Trīsreiztrīs ārpus Latvijas, 1981-2011”  iznāca  2013. gadā.  Abas grāmatas dod vērtīgu pārskatu par 3x3 kustību pasaulē.

www.3x3.lv ir atrodama informācija par  3x3 vispār un par atsevišķām nometnēm/saietiem, ieskaitot nometņu avīzes.  Mājas lapas saimnieks ir Gundars Kalniņš.

3x3 pateicās Kultūras ministrijai par piesķirto atbalstu un cer, ka tas turpināsies arī nākotnē.

 

  1. gada nometnes/saieti

Melburnā – no 2. – 8. janvārim, vad. Daina Grosa un Uldis Ozoliņš

Rūjienā – no 2. – 9. jūlijam, vad. Sannija un Madars Kalniņi

Salacgrīvā – no 23. – 30. jūlijam, vad. Dina un Reinis Cepļi

Lielbritānijā, angļu val. – no 30. jūlija – 6. augustam, kontaktpersona Rita  Harrison

Lielbritānijā, latviešu val. – no 14. – 18. augustam, vad paziņos vēlak

Īrijā – no 13. – 19. augustam, vad. Lāsma Andersone un Krists Bebrišs

Garezerā – no 6. – 13. augustam, vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa

Katskiļos – augusta otrajā pusē, vad. Helēna Vīksniņa

 

Līga Ruperte

3x3 globālā koordinātore, PBLA IP locekle

Lasīts 1223 reizes Pēdējo reizi rediģēts Piektdiena, 04 Novembris 2016 00:21

Ziņas Amerikā un Kanādā

  • 1
  • 2
  • 3

Sveicieni no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda

17-11-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Sveicieni no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda

Sveicam Latvijas Republikas 99. Dzimšanas Dienā!     Latvian Independence DayNovember 18th!   To donate to the LRFA Scholarship Fund: click here   ALPF   *    215-635-4137   *    info@LRFA.org    *     www.lrfa.org  

Lasīt vairāk

Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS BIĻETENS 2017.g.decembris

15-11-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS BIĻETENS 2017.g.decembris

  www.biletens.com Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS BIĻETENS 2017 g.decembris   SARĪKOJUMU KALENDĀRS 19. novembrī Latvijas valsts dibināšanas atceres svinības;svētku runu teiks Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis2. un 3. decembrī novusa turnīrs Best of the Best Lasvegās...

Lasīt vairāk

Gandrīz ugunīga Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde

14-11-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Gandrīz ugunīga Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde

Fotogrāfs Jānis Grants. * Šogad gadskārtējā Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde notika Čikāgā, 21. oktobrī.    Sēdē piedalījās padomes priekšsēde Ingrīda Jansone, Katskiļu 3x3 vadītāja Helēna Vīksniņa, Katskiļu 3x3 darbiniece Laila Medne, Garezera 3x3...

Lasīt vairāk

Ziņas no Jonkeru pamatskolas.

14-11-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Ziņas no Jonkeru pamatskolas.

Jonkeru pamatskolai šis gads aizsācies  ražīgi! Šogad skolā ir pieteikušies 43 bērni, 10 skolotāji un 4 skolotāju palīgi.   Gada sākumā, skolotājiem un vecākiem bija iespēja piedalīties ļoti vērtīgā skolotāju seminārā, ko vadīja valodas speciāliste no Latvijas - Dace Anstrate.Semināra galvenais akcents - valodas...

Lasīt vairāk

ALAs Infogramma- novembris 2017

14-11-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

ALAs Infogramma- novembris 2017

ALAs Infogramma - novembris 2017 Šī gada 26. oktobrī Čikāgā sekmīgi aizvadīta “Spotlight Latvia” ekonomiskā konference, kuras laikā izveidoti daudzi jauni biznesa kontakti un oficiāli atklāta Latvijas tirdzniecības palāta ASV...

Lasīt vairāk

Informācija par plānoto mobilo pasu darbstaciju Sanfrancisko.

13-11-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Informācija par plānoto mobilo pasu darbstaciju Sanfrancisko.

LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS   Latvijas vēstniecība ASV ziņo par iespēju atjaunot vai pieprasīt Latvijas Republikas pasi un/vai personas apliecību (ID karti) Sanfrancisko 2017.gada 7., 8. un 9.decembrī.  Pieņemšana notiks Sanfrancisko,...

Lasīt vairāk

Sv. Pētersburgas Latviešu Biedrības ziņas /2017.g.11./

07-11-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Sv. Pētersburgas Latviešu Biedrības ziņas /2017.g.11./

Ziņas2017. gada novembris Nr. 290 LVSv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.1705 – 9th Avenue North, St.  Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813) 792-2797      Ja kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com  

Lasīt vairāk

TRIO Mineapolē

05-11-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

3. novembrī Mineapolē snieg lielām retām pārslām. Stundas laikā zeme ir balta, ceļi slideni.TRIO no Latvijas ir klāt!Asnate Rancāne - grupas "Tautumeitas"dibinātāja.Zane Šmite - vokālā pedagogeIvars Cinkuss - izcils kordiriģents...

Lasīt vairāk

Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzes - Baznīcas ZIŅAS- 2017.g.novembris

03-11-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzes - Baznīcas ZIŅAS- 2017.g.novembris

Ziņas no Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzes. Baznīcas ZIŅAS - 2017.gada novembris Lasiet Ziņas šeit ...   www.dcdraudze.org  Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzeThe Latvian Evangelical Lutheran Church of Washington, D.C.400 Hurley Avenue, Rockville, MD...

Lasīt vairāk
Prev Next Lapa:

Jaunākie sludinājumi