Teksta izmērs

ALAs Infogramma - oktobris 2017

ALAs pārstāvji piedalās PBLA valdes sēdē Rīgā

Amerikas latviešu apvienības delegācija aizvadītajā nedēļā piedalījās Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) gadskārtējā valdes sēdē Rīgā. PBLA valdes sēdes svinīgā atklāšana notika 27.septembrī Rīgas Latviešu biedrības namā ar PBLA priekšsēža Jāņa Kukaiņa uzrunu. Pasaules latviešu diasporas pārstāvjus sveica arī Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Kultūras ministre Dace Melbārde, Izglītības ministrs Kārlis Šadurskis. PBLA valdes sēdes norises nedēļā tika rīkoti arī citi ar diasporas jautājumiem saistīti pasākumi: Diasporas darba grupas sēde Ārlietu ministrijā, zinātniska konference “Latvija diasporai un diaspora Latvijai”, ko rīkoja Latvijas Universitāte un Latviešu valodas aģentūra. Valdes sēdes kultūras programmas ietvaros notika Pasaules latviešu mākslas centra apmeklējums Cēsīs, kā arī PBLA Kultūras Fonda vadītāja Jura Ķeniņa organizēts koncerts Rīgas Domā “Sarunas ar dzimteni”. Plašāks apskats par valdes sēdi lasāms: http://www.pbla.lv/noslegusies-pbla-valdes-sede/.

ALA priekšsēdis tiekas ar Saeimas Ārlietu komisijas vadītāju

ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs šī gada 26. septembrī tikās ar Latvijas Saeimas Ārlietu komisijas vadītāju Ojāru Ēriku Kalniņu, lai pārrunātu aktualitātes, kas skar ALA nacionālpolitisko un informācijas darbu ASV. Tāpat ALA priekšsēdis uzaicināja Saeimas Ārlietu komisijas vadītāju nākamgad apmeklēt Vašingtonā, D.C. Latvijas valsts simtgades zīmē gaidāmo ALA gadskārtējo kongresu. Fotogrāfijā ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs, Saeimas Ārlietu komisijas vadītājs Ojārs Ēriks Kalniņš, ALA ģenerālsekretārs Raits Eglītis.

Spotlight Latvia veicinās sadarbību biznesā starp Latviju un ASV

Amerikas latviešu apvienība ir gandarīta būt par vienu no konferences Spotlight Latvia līdzorganizatoriem, kas radīs iespējas ASV kompānijām uzzināt vairāk par iespējām veidot sadarbību ar Latviju biznesa jomā. Ja jūs strādājat uzņēmējdarbībā, jo īpaši IT, pārtikas, ražošanas vai loģistikas sektorā, aicinām jūs pieteikties dalībai konferencē, kas norisināsies Čikāgā šī gada 26. oktobrī. Plašāka informācija atrodama: https://spotlightlatvia.com/.

ALA aicina iestāties par J vīzu programmas saglabāšanu

Amerikas latviešu apvienības valde izsaka rūpes par ASV valdības plāniem caurskatīt un, iespējams, izbeigt J-1 darba vīzu programmu un uzdod Sabiedrisko attiecību nozarei sagatavot un izsūtīt protesta vēstules attiecīgajām ASV valdības iestādēm. ALA mudina savus biedrus sazināties ar saviem pārstāvjiem ASV kongresā, lai paustu atbalstu J-1 vīzu programmai, kas līdz šim ir ļāvusi cilvēkiem no ārvalstīm, tajā skaitā Latvijas, strādāt vasaras nometnēs, tādās kā Garezers, Kursa un Katskiļu nometne, nodrošinot Amerikas latviešu bērniem vienreizēju iespēju mācīties par savu izcelsmi un latvisko identitāti.

ALA aicina pieteikt jaunus Saeimas vēlēšanu iecirkņus

Amerikas latviešu apvienība aicina latviešu centrus ASV sākt gatavoties 13. Saeimas vēlēšanām 2018. gada rudenī. Ārlietu ministrija un Centrālā vēlēšanu komisija piedāvā ALAi izveidot papildus vēlēšanu iecirkņus tradicionālajiem 15 iecirkņiem lielākajos centros. Aicinām pārdomāt savu pilsētu iespējas un sazināties ar ALAs biroju This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Potenciālajiem jaunizveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem jāpiesakās līdz šī gada 1. decembrim. Eksistējošajiem un apstiprinātajiem vēlēšanu iecirkņiem komisijas sastāvs (vadītājs, vietnieks un sekretārs) būs jāpiesaka līdz 2018. gada 1. martam. Vietējā vēlēšanu komisija ASV tradicionāli strādā bez atlīdzības un ir atbildīga par savlaicīgu vēlēšanu rezultātu iesūtīšanu CVK.

“Sadarbība ar Latviju” nozare pasniedz pabalstus Latvijas daudzbērnu ģimenēm

Cerībā, ka naudas stipendijas būs pozitīvs impulss un atspēriena punkts labākai nākotnei, Amerikas latviešu apvienības "Sadarbība ar Latviju" nozare sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu nu jau 23. gadu pēc kārtas sniedz finansiālu palīdzību Latvijas daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un bāreņiem. Šonedēļ notika svinīgā ALA piešķīrumu pasniegšana Rīgā. Plašāku apskatu skatieties LNT reportāžā: http://www.la.lv/amerikas-latviesi-finansiali-atbalsta-gimenes-latvija/.

Mākslinieciskās kopas tiek aicinātas pieteikties Pasaules latviešu dienas koncertam

Līdz 15. oktobrim aicinām pieteikties mākslinieciskās kopas dalībai Pasaules latviešu dienas koncertā, kas notiks Latvijas XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svētku programmas ietvaros 2018.gada 2.jūlijā. Rīgas Latviešu Biedrības namā norisināsies konference “Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai”, kā arī latviešu ārvalstīs māksliniecisko kopu un koru, folkloras ansambļu u.c. koncerts. Vakarā paredzēts Saieta nams un Danču vakars. Organizē - Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) un Eiropas latviešu apvienība (ELA). Pieteikšanās un vairāk informācijas rakstot uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs aicina atsaukties latviešu zinātniekus pasaulē

Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju ir uzsācis ārvalstīs dzīvojošo Latvijas un latviešu izcelsmes zinātnieku aptauju. Aptaujas mērķis ir apkopot informāciju par latviešu zinātniekiem pasaulē, kur viņi strādā, vai viņi uztur profesionālas saites ar Latviju un vai viņi būtu ieinteresēti sadarboties ar Latvijas zinātniekiem Latvijas zinātnes attīstības jomā, kā arī kādas būtu vislabākās sadarbības formas. Aptaujā tiek aicināti piedalīties visi ārvalstīs dzīvojošie vai daļēji ārvalstīs dzīvojošie Latvijas / latviešu izcelsmes zinātnieki, kas strādā valsts, privātajā vai nevalstiskajā sektorā, kā arī doktoranti. Anketa pieejama latviešu http://www.questionpro.com/t/ANkqlZalsO un angļu http://www.questionpro.com/t/ANkqlZalic valodās. Iespēja atbalstīt šo pētījumu, nosūtot šo ziņu zinātniekam, ko pazīstat! 
Vairāk informācijas: http://www.diaspora.lu.lv/zinas/t/48315/

ALA aicina ieskatīties Latvijas valsts simtgadei veltītā mājas lapā

Atzīmējot tuvojošo Latvijas valsts simtgadi, Amerikas latviešu apvienība publicējusi jaunu Latvijas valsts simtgades svinībām veltītu mājas lapu www.latvia100usa.org, kurā atrodama gan informācija par dažādiem simtgades sarīkojumiem ASV, gan idejas, kā citādi atzīmēt šo nozīmīgo Latvijas valstiskuma jubileju.
 

ALA Delegation Participates in the WFFL Board Meeting in Riga

A delegation of the American Latvian Association last week participated in the annual board meeting of the World Federation of Free Latvians. The official opening took place on September 27 at the Riga Latvian Society House with a speech by the Chairman of WFFL Janis Kukainis. The WFFL board was greeted by Latvia’s Minister of Foreign Affairs Edgars Rinkevics, Minister of Defense Raimonds Bergmanis, Minister of Culture Dace Melbarde, and the Minister of Education and Science Karlis Sadurskis. During the week of the WFFL board meeting, several other diaspora-related events took place in Riga, such as a meeting of the Diaspora work group at the Ministry of Foreign Affairs, as well as a scholarly conference “Latvia for diaspora and diaspora for Latvia”, which was organized by the University of Latvia and the Latvian Language Agency. The cultural program of the WFFL board meeting included a visit to the World Latvian Art center in Cesis, as well as a concert “Conversations with homeland” organized by Juris Kenins, the Chairperson of WFFL Cultural Fund. For information about the meeting (in Latvian) visit: http://www.pbla.lv/noslegusies-pbla-valdes-sede/

ALA Chairman Meets with the Chair of Saeima’s Foreign Relations Commission

ALA Chairman Pēteris Blumbergs on September 26 met with Ojars Eriks Kalnins, the Chairman of Saeima’s Foreign Relations Commission to discuss topical issues pertaining to ALA’s work in the area of promoting Latvia’s national security. The Chairman of ALA also issued an invitation to the Chairman of Saeima’s Foreign Relations Commission to attend the next ALA annual Congress, which will take place in Washington, D.C. Pictured: ALA Chairman Pēteris Blumbergs, Chairman of the Saeima’s Foreign Relations Commission Ojars Eriks Kalnins, ALA Executive Director Raits Eglitis.

Spotlight Latvia to Promote Economic Ties between Latvia and the United States

The American Latvian Association is a proud co-sponsor of the Spotlight Latvia conference, which will enable U.S. companies to better learn about the advantages of conducting business in and with Latvia. If you work in business, especially in the IT, Food, Manufacturing, and Logistics fields, check out and register for the Spotlight Latvia business conference, which will take place in Chicago on Oct 26, 2017. For more information visit: https://spotlightlatvia.com/.

ALA Calls for Support for the J-1 Visa Program

The ALA board expresses concern with the U.S. government’s plans to review and possibly discontinue the J-1 work visa program and directs the ALA Public Affairs Office to send letters of protest to the appropriate U.S. government agencies. ALA encourages its members to contact their representatives in Congress to express support for the J-1 visa program, which has allowed people from abroad, including Latvia, to work in summer camps such as Garezers, Kursa and the Catskills, thus providing American Latvian children a unique opportunity to learn about their heritage and Latvian identity. Attached you will find a sample form by the Alliance for International Exchange: http://cqrcengage.com/alliance-exchange/app/write-a-letter?0&engagementId=389933&utm_source=facebook&utm_medium=ads&utm_campaign=SaveJ1

ALA Invites Latvian Centers to Submit Applications for New Polling Stations

The American Latvian Association invites Latvian centers in the United States to start preparing for the 13th Latvian parliamentary elections, which will take place in October 2018. The Ministry of Foreign Affairs and the Central Election Commision have offered to ALA the opportunity to open additional polling stations besides the 15 stations which traditionally operate at the largest Latvian centers during Latvian Parliament elections. If you are considering opening a polling station at your center, please contact the ALA office by writing to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. The deadline for adding new polling stations is December 1. The existing polling stations should submit the list of their Election Commission members (chair, deputy chair, and secretary) by March 1, 2018. Traditionally, the local Election Commissions in the U.S. work on a voluntary basis and are responsible for timely submission of election results.

Office for Support and Aid to Latvia Distributes Aid to Large Latvian Families

For the 23rd year in a row, ALA’s Office of Support and Aid to Latvia, in collaboration with the Latvian Children’s Fund, has granted financial support to multiple families in Latvia- particularly to children in large, impoverished families, abandoned children, or orphans- in the hope that support of this generation now will provide the basis for a brighter future. The latest financial aid and grant ceremony took place in Riga this week. Please see the LNT report for details (in Latvian): http://www.la.lv/amerikas-latviesi-finansiali-atbalsta-gimenes-latvija/.

Latvian Artistic Groups Invited to Register for World Latvian Day’s Concert Program

Latvian artistic groups are invited to submit their applications by October 15 to participate in the World Latvian Day’s concert, which will take place during the XXVI Latvian Nationwide Song and XVI Dance Festival on July 2, 2018. A conference focusing on Latvian diaspora, as well as a concert featuring Latvian diaspora choirs, ensembles and artist groups will take place at the Latvian Society House. The event is organized by the Ministry of Culture, the Latvian National Culture center, World Federation of Free Latvians, and European Latvian Association. For more information and registration, please write to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

The Diaspora and Migration Study Centre Seeks Latvian Scientists in the World

The University of Latvia’s Diaspora and Migration Study Centre, in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia, has begun the first survey of Latvia’s scientists living abroad and scientists of Latvian descent. It aims to gather information about Latvian scholars around the world: where are they working, if and how they maintain professional ties to Latvia, would they be interested in cooperating with Latvia’s scientists and participating in the development of science in Latvia, and what would be the most effective ways of cooperation. As every respondent is important, the researchers would appreciate if you would share information about this survey with other Latvian scientists living abroad or scientists of Latvian descent.

Link to the press release: http://www.diaspora.lu.lv/zinas/t/48315/ 
Link to the questionnaire in Latvian:  http://www.questionpro.com/t/ANkqlZalsO
Link to the questionnaire in English: http://www.questionpro.com/t/ANkqlZalic

ALA Invites You to Check Out a Website Devoted to Latvia’s Centennial

As a tribute to the Latvian Centennial, the American Latvian Association has published its own webpage dedicated entirely to Centennial celebrations. Make sure to visit www.latvia100usa.org! Here you will find information on various Centennial celebrations in the U.S. - not only events that are currently being planned, but also other ideas for how you can celebrate this monumental year for Latvia.

 

 
 
 
 

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
American Latvian Association in the United States, Inc.

400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
TEL: (301) 340-1914; FAX: (301) 340-8732

www.alausa.org

 

 

  Ja  kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

 

 

 

 

ALAs Infogramma - septembris 2017

ALAs valde ielūdz interesentus apmeklēt rudens valdes sēdi Rokvillē

Amerikas latviešu apvienības valde aicina interesentus apmeklēt ALA rudens valdes sēdi, kas notiks šī gada 16. septembrī Vašingtonā, DC. 
Valdes sēdes ietvaros, 16. septembŗa vakarā, plkst. 19:00 Vašingtonas latviešu draudzes namā notiks tikšanās ar Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēdi, Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēža vietnieci Kristīni Saulīti. Savukārt svētdien, 17. septembrī, plkst. 13:00 notiks dokumentālās filmas “Trimda dimd” izrāde un tikšanās ar filmas režisori Māru Pelēci no Mineapoles. Plašāka informācija atrodama ALAs mājas lapā. Visi laipni aicināti!

Atvērta pieteikšanās Spotlight Latvia konferencei

Amerikas latviešu apvienība aicina visus aktīvos Latvijas izcelsmes uzņēmumu vadītājus, profesionāļus un dažādu nozaru speciālistus atsaukties aicinājumam piedalīties šī gada 26. oktobrī Čikāgā plānotā konferencē „Spotlight Latvia“, kuras mērķis ir iepazīstināt Amerikas uzņēmēju auditoriju ar biznesa sadarbības iespējām ar Latviju. Konferenci rīko ALA sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kā arī ar vietējo rīcības komiteju Čikāgas pilsētā. „Kā to savā uzrunā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pirms gada sacīja ASV viceprezidents Džo Baidens, Latvija ir ieguldījusi lielu darbu, lai atrisinātu tās militārās un enerģētikas drošības jautājumus. Bet, lai virzītos uz priekšu, Latvijai ir jāaudzē sava ekonomika un jārada plaukstoša biznesa vide,“ skaidro ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs. „Amerikas latviešu apvienībai ir līdzīga pārliecība un tā vēlas dot savu ieguldījumu Latvijas attīstībā, palīdzot savienot Latvijas uzņēmējus ar partneriem ASV. Ja ALAs biedriem izdotos attīstīt pašiem savu biznesu caur dalību šajā konferencē, tas būs tikai papildus ieguvums,“ piebilst P. Blumbergs.

Valmieras teātra trupa viesosies 14 latviešu centros Ziemeļamerikā

No 4. septembra līdz 4. oktobrim, ASV latviešu kultūras biedrības “TILTS” aicināti, vairākās Ziemeļamerikas pilsētās viesosies Valmieras teātra trupa ar iestudējumu “Medību pils”. Paredzēts, ka mēneša laikā dažādos latviešu diasporas centros tiks nospēlētas 14 izrādes. Izrāžu grafiks atrodams ALAs izveidotajā simtgades pasākumu lapā: http://www.latvia100usa.org/lv/events/the-huntsmans-castle/

ALAs Izglītības nozare sveic skolēnus un skolotājus ar mācību gada sākumu

ALAs Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere sveic visus Amerikas latviešu skolu skolotājus, skolēnus un bērnu vecākus ar jaunā mācību gada sākumu un aicina interesentus ieskatīties Amerikas latviešu apvienības mājas lapas Izglītības nozares sadaļā! Tur, tuvojoties jaunajam mācību gadam, atrodama informācija gan par latviešu skolām jūsu apkaimē, gan arī mācību materiāli un cita noderīga informācija!  http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/.

ALAs Izglītības nozare aicina skolēnus piedalīties simtgades akcijā

Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozare aicina latviešu skolas ASV piedalīties akcijā, kura mērķis ir Latvijas simtgades kontekstā veicināt Latvijas talantu un sasniegumu atpazīstamību pasaulē, celt Amerikas latviešu bērnu un jauniešu latvisko pašapziņu un stiprināt piederību Latvijai. Projekta ietvaros aicinām ASV latviešu sestdienas un svētdienas skolu 5. līdz 8. klašu skolēnus piedalīties akcijā, kuras ietvaros aicinām tos (1) izvēlēties, viņuprāt, lielāko mūsdienu Latvijas sasniegumu vai talantu mūzikā, mākslā, sportā, zinātnē, uzņēmējdarbībā vai kādā citā nozarē un (2) sagatavot īsu aprakstu un plakātu vai video prezentāciju par izraudzīto talantu vai sasniegumu. Plašāka informācija par akciju atrodama ALA mājas lapā!

ALAs Sporta nozare aicina 30. septembrī piedalīties ASV meistarsacīkstēs Garezerā

64. ASV meistarsacīkstes un 20. ALA atklātās spēles volejbolā un basketbolā notiks sestdien 30. septembrī pie Gaŗezera “Three Rivers High School”. Sacensībās piedalīsies komandas no visas Amerikas. Visi ir aicināti spēlēt un skatīties. Sekos apbalvošanas balle Treimaņa zālē. Tuvāka informācija: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/sporta-nozare/.

ALAs pārstāvji piedalās NASDAQ biržas “atklāšanas zvana” ceremonijā

Pēc “Latvenergo” valdes priekšsēdētāja Āra Žīgura ielūguma, 14. augustā divi Amerikas latviešu apvienības pārstāvji piedalījās tirdzniecības sesijas atklāšanas ceremonijā NASDAQ biržas ēkā Time Square, Ņujorkā. ALAs Sabiedrisko attiecību vadītājs Jānis Kancāns un ģenerālsekretārs Raits Eglītis bija klāt šajā vēsturiskajā notikumā, kad viens no Latvijas vadošajiem uzņēmumiem saņēma šīs pazīstamās biržas "Labāko investoru attiecību balvu" starp obligāciju izdevējiem, un iezvanīja atklāšanas zvanu. Lasiet visu rakstu ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/118/alas-parstavji-piedalas-nasdaq-birzas-%E2%80%9Catklasanas-zvana-ceremonija/

Veiksmīgi noslēdzies “Sveika, Latvija!” 38. ceļojums

Šī gada24. augustā noslēdzās 38. ALAs rīkotais “Sveika, Latvija!” ceļojums, kuŗa ietvaros Amerikas, Kanādas un Austrālijas pusaudži vecumā no 13 līdz 15 gadiem apmeklēja visus četrus vēsturiskos Latvijas novadus un noslēgumā tikās ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Aicinām noskatīties Latvijas Televīzijas sižetu par „Sveika, Latvija!” jauniešu tikšanos ar vienaudžiem Kalvenē: https://www.youtube.com/watch?v=6jV7nubqMOA. Internetā noskatāms arī raidījuma “Lodziņš uz Latviju” sižets par “Sveika, Latvija!” ceļojumu: https://www.youtube.com/watch?v=2soMgE-hFCs.

TV3 Ziņas no Latvijas viesojas Gaŗezera vasaras vidusskolā

Noslēdzoties vasaras sezonai un kārtējai mācību vasarai Gaŗezera vasaras vidusskolā, aicinām noskatīties Latvijas TV3 gatavoto sižetu par to, ar kādām domām Gaŗezeru atstāj vidusskolas jaunākie absolventi un kādas pārdomas darbs Gaŗezera vasaras vidusskolā raisījis pasniedzējiem no Latvijas: https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/latviesu-jauniesi-asv-kari-uz-zinasanam-par-savu-dzimteni-un-apmekle-latviesu-skolu-garezera/.

Vēstniecība piedāvā iespēju pieteikties uz Latvijas pasēm Ņujorkā

Latvijas vēstniecība ASV ziņo par iespēju atjaunot vai pieprasīt Latvijas Republikas pasi Ņujorkā 2017. gada 13.-14. oktobrī. Pieņemšana notiks Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības ANO telpās. Papildus informācija Latvijas vēstniecības ASV mājaslapā: http://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija.
 

ALA Board to Hold its Quarterly Board Meeting in Rockville

The board of the American Latvian Association invites all interested parties to attend its quarterly board meeting, which will be held on September 16 in Washington, D.C. On the evening of September 16 at 7pm, a talk by Kristine Saulite, the Chairperson of the Latvian Federation in Australia and New Zealand and the Vice Chairperson of the World Federation of Free Latvians, will take place at the Latvian Lutheran Church of Washington D.C. On Sunday, September 17 at 1pm, a documentary film “Trimda dimd” will be shown at the Latvian Lutheran Church, and followed by a conversation with the film’s director, Māra Pelēce from Minneapolis, MN. For more information (in Latvian), please visit ALA’s webpage!

Call for Participants for the Spotlight Latvia Conference

If you work in business or would like to promote business relations between Latvia and the U.S., this is information that will interest you! The inaugural Spotlight Latvia business conference has confirmed the participation of several of the most influential Latvian companies for its October 26, 2017 program at the Waldorf Astoria Chicago. U.S. businesses interested in learning about unique products, and services and opportunities offered by Latvian industries, including Latvia's contracting needs for a massive rail infrastructure project, are encouraged to visit www.spotlightlatvia.com. A comprehensive agenda, registration information and additional details can be found on the website. „As former VP Joe Biden said at the Gaismas Pils almost exactly a year ago, Latvia has worked hard to resolve its military and energy security challenges but in order to keep moving forward it must grow its economy and create a thriving business environment. ALA believes this too and wants to help Latvia achieve these goals by connecting Latvian businesses with American partners. And if ALA members can enhance their own businesses here in America through the Spotlight conference, that is another benefit,” says ALA President Peteris Blumbergs.

Valmiera Theater Company to Perform 14 Shows in North America

Between September 4 and October 4, 2017, the Valmiera Theater Company will be touring the United States with Harijs Gulbis’ work “The Huntsman’s Castle”. The play explores the relationship between a mother and daughter, whose lives are changed forever by the arrival of three men. This occurence rekindles the daughter’s dream of studying in Riga. But what will her mother say…? It is expected that during their month long visit, the Valmiera Theater Company will present this play 14 times. For a full list of shows, visit: http://www.latvia100usa.org/events/the-huntsmans-castle/.

ALA Education Office Congratulates Students with the Start of the New School Year

The Head of the ALA Education Office, Andra Zommere, congratulates all pupils, parents and teachers of Latvian Saturday and Sunday schools with the start of the new school year! The Head of ALA Education Office also reminds all about the many useful educational resources that can be found on the ALA homepage: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/.

ALA’s Office of Education Invites Pupils to Participate in Latvia’s Centennial Project

As we approach Latvia’s Centennial, the American Latvian Association Education Office invites Latvian schools in the U.S. to participate in a project that is meant to spread the word of Latvian talents and achievements to the rest of the world, and to help encourage students’ sense of belonging to the Latvian people. Latvian school students from Grades 5 – 8 are encouraged to participate by (1) choosing a favorite Latvian talent or accomplishment and (2) preparing a short overview as well as a poster or video presentation on the chosen subject. More information on this project can be found on the ALA homepage!

ALA Office of Sports Affairs Invites All to the 64th USA Latvian Championship

The 64th USA Latvian Championship in volleyball and basketball will be on Saturday, September 30th in Three Rivers, Michigan, near Garezers. Teams will be traveling to this event from all over the U.S. All are welcome to participate and watch! For more information, please visit: http://www.alausa.org/en/what-we-do/sports/.

ALA Representatives Join NASDAQ Bell Ringing Ceremony

On August 14, following an invitation by Mr. Āris Žīgurs, the Chairman of the board of “Latvenergo”, two representatives from the American Latvian Association participated in the Opening Bell Ceremony at the NASDAQ MarketSite in New York City. The ALA Public Affairs Director Janis Kancans and ALA’s Secretary General Raits Eglitis joined the “Latvenergo” delegation at this historic event, during which one of the leading Latvian companies, “Latvenergo”, received the “Best Investor Relations Award” from NASDAQ and was granted an opportunity to ring the NASDAQ Opening Bell. Read the full story (in Latvian) here: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/118/alas-parstavji-piedalas-nasdaq-birzas-%E2%80%9Catklasanas-zvana-ceremonija/

The 38th “Sveika, Latvija!” Group Returns from an Unforgettable Trip

On August 24th, the 38th ALA “Sveika, Latvija!” group returned from an unforgettable trip to Latvia. The program hosts youth of Latvian descent from the U.S., Canada, and Australia on a trip to all four regions of Latvia, and in its final days grants them a special visit with the Latvian President Raimonds Vejonis. We invite you to watch Latvian Television coverage of the group’s meeting with students of Kalvene: https://www.youtube.com/watch?v=6jV7nubqMOA. On YouTube you will also find “Lodziņš uz Latviju” interview with “Sveika, Latvija!” trip participants and staff: https://www.youtube.com/watch?v=2soMgE-hFCs.

TV3 News from Latvia Visits Garezers Summer School

At the end of the summer season and during the final week of the Gaŗezers Summer School (GVV), the TV3 News crew from Latvia visited Gaŗezers to talk to GVV alumni, the school’s principal, and teachers from Latvia about their impressions from the time spent at Gaŗezers. To watch, please visit: https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/latviesu-jauniesi-asv-kari-uz-zinasanam-par-savu-dzimteni-un-apmekle-latviesu-skolu-garezera/.

A Chance to Apply for a Latvian Passport in New York City

The mobile passport station is scheduled to visit the “Big Apple” (Latvia’s Mission to the United Nations) on October 13 and 14, 2017! Please visit this site for more information: http://www.mfa.gov.lv/en/usa/consular-information.

 

 

 
 
 
 

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
American Latvian Association in the United States, Inc.

400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
TEL: (301) 340-1914; FAX: (301) 340-8732

www.alausa.org

 

 

  Ja  kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

 

 

 

 

ALAs Infogramma - augusts 2017

Drošība - centrālā tēma sarunā starp ASV viceprezidentu un Baltijas prezidentiem

Baltijas valstu drošība bija galvenā sarunu tēma sarunā starp ASV viceprezidentu Maiku Pensu un trīs Baltijas valstu prezidentiem, kuŗi 31. jūlijā bija sabraukuši uz tikšanos Igaunijas galvaspilsētā Tallinā. Tikšanās laikā ASV viceprezidents pauda apņemšanos un gatavību aizstāvēt Baltijas valstis. "Man ir liela privilēģija būt šeit un nodot jums ļoti vienkāršu vēstījumu no Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trampa," sacīja Penss kopīgā preses konferencē ar Baltijas valstu prezidentiem. "Prezidents mani šeit atsūtīja, lai es pateiktu - mēs esam ar jums. Mēs esam kopā ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tautām un valstīm. Un mēs vienmēr būsim kopā," teica ASV viceprezidents. Plašāks apskats par notikušo sarunu lasāms: https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/asv-viceprezidents-savienotas-valstis-vienmer-bus-kopa-ar-baltijas-valstim-14177440.

ALAs valde sveic Gaŗezera vasaras vidusskolas absolventus

Šī gada 6. augustā ALAs Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere valdes vārdā sveica Gaŗezera vasaras vidusskolas absolventus izlaiduma dienā. Savā uzrunā A. Zommere uzsvēra, ka jaunieši sekmīgi noslēguši svarīgu ASV latviskās dzīves soli – beiguši vidusskolu un veiksmīgi kārtojuši gan GVV eksāmenus, gan Latvijas Valsts izglītības satura centra Valsts valodas prasmes pārbaudījumus. ALA jau daudzus gadus atbalsta dažādas Amerikas latviešu jauniešu programmas, kā piemēram, “Sveika, Latvija!”, vasaras praksi Latvijā, kā arī sniedz stipendijas GVV audzēkņiem. Kā ierasts katru gadu, ALAs valde dāvina katram GVV absolventam ALAs biedra karti.

ALA priekšsēža vietniece uzrunā Pasaules latviešu konferences dalībniekus

Šī gada 30. jūlijā Amerikas latviešu apvienības priekšsēža vietniece un ALAs Informācijas nozares vadītāja Taira Zoldnere uzrunāja Pasaules latviešu konferences dalībniekus Rīgā, stāstot par ALAs darbu un ieskicējot tālākas sadarbības iespējas ar Latviju. Uzrunā T. Zoldnere pateicās diskusijā klātesošajiem Latvijas ministriju pārstāvjiem par labo sadarbību un pauda atbalstu diasporas politikas koordinēšanai caur Ārlietu ministriju, kuŗai ir plašs vēstniecību tīkls pasaulē. Tāpat ALA priekšsēža vietniece uzsvēra nepieciešamību pēc stipras Pasaules Brīvo latviešu apvienības pārstāvniecības, lai tās dalīborganizācijām būtu vieglāk orientēties sadarbībā ar Latvijas valdību un tās piedāvātajos atbalsta pasākumos diasporai. Plašāk par Pasaules latviešu konferenci un tās priekšvakarā notikušo Eiropas latviešu kongresu lasiet: https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/118801-simtgades-cela-karte-iezime-pozitivu-paversienu-latvijas-un-diasporas-attiecibas/.

“Heritage Latvia” dalībnieki tiekas ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni

26. jūlijā ALAs angļu valodā rīkotās ceļojuma programmas “Heritage Latvia” dalībnieki tikās ar Latvijas valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Programmas dalībniekiem no ASV pievienojās Latvijā jauniegūtie draugi no Užavas un Stacijas skolām, pie kuŗiem “Heritage Latvia” dalībnieki bija viesojušies ceļojuma laikā. Prezidents Vējonis sirsnīgi uzņēma viesus. Grace Tyson, ceļojuma dalībniece no Merilandes, teica prezidentam runu, kuŗu bija papildinājuši visi septiņi grupas dalībnieki ar domām par savas latviskās izcelsmes nozīmi un, pastāstot par to, ko viņi ļoti īsajā laikā bija iemīlējuši Latvijā. Visa grupa kopīgi prezidentam nodziedāja “Bēdu manu, lielu bēdu” - tautasdziesmu kas viņiem nesen bija pilnīgi sveša, bet, kuŗu grupas dalībnieki bija cītīgi mācījušies un gatavojuši visu nedēļu, braucot autobusā. Sekoja īsa jautājumu un atbilžu sesija, kad jauniešiem bija iespēja prezidentam jautāt gan par viņa bērnības sapņiem, gan par Latvijas un ASV attiecībām, gan par dubultpilsonību.

ALA sveic Valsts valodas prasmes apliecību ieguvējus

Šovasar, 22., 24. un 25. jūlijā Gaŗezerā 10 pieaugušo un 15 GVV IV klases skolēnu rakstīja Latvijas Valsts valodas prasmes pārbaudījumus. Gaŗezera vasaras vidusskola, sadarbībā ar ALAs Izglītības nozari, jau otro gadu piedāvā iespēju skolēniem un pieaugušajiem apliecināt savu latviešu valodas prasmi. Saņemts apstiprinājums no Valsts izglītības satura centra, ka visi pretendenti ieguvuši Valsts valodas prasmes apliecību A, B vai C līmenī. Valsts izglītības satura centra speciālistes, Anta Lazareva un Baiba Mūrniece-Buļeva, otro gadu veic pārbaudījumus Gaŗezerā. Paldies par vērtīgo sadarbību ar GVV vadību un skolotājiem. Latviskās identitātes saglabāšana – Iegūsim valsts valodas prasmes apliecību ir Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīts projekts.

Latviešu valodas aģentūra sāk uzņemšanu tālmācības skolā

Latviešu valodas aģentūra informē, ka vēl līdz 15. augustam interesentiem iespējams pieteikt bērnus dalībai tālmācības skolā. Pašreiz (līdz 2019. gadam) notiek LVA tālmācības skolas projekta ieviešana un aprobācija, tāpēc skolēnu skaits, kas 2017./18. mācību gadā varēs apgūt latviešu valodu ClassFlow vidē, ir ierobežots. Priekšroka tiks dota tiem bērniem, kuriem nav iespēju mācīties latviešu valodu diasporas nedēļas nogales skolā, kā arī ģimenēm, kuras varēs sniegt atsauksmes par mācību procesu. Plašāka informācija lasāma: http://latviansonline.com/latviesu-valodas-agentura-sak-uznemsanu-talmacibas-skola/.

ALA Izglītības nozare 9.-10. septembrī rīko skolotāju konferenci

9. un 10. septembrī ASV latviešu skolotāji tiksies Denveras sabiedriskajā centrā uz rudens konferenci “Prakstisks atbalsts latviešu skolu skolotājiem”. Konferences runātājas dalīsies pieredzē un dos ieteikumus ASV latviešu skolu skolotājiem, strādājot ar visa vecuma un dažādu valodas līmeņu skolēniem. Vairāk informācijas atrodama ALA Izglītības nozares mājas lapā, http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/skolotaju-konferences-un-kursi/. Skolotāji var pieteikties, izmantojot aptaujas lapu - http://visidati.lv/aptauja/1296079389/, vai rakstot Izglītības nozares vadītājai, Andrai Zommerei, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ārlietu ministrija aicina pieteikties diasporas atbalsta finansējumam

Latvijas Ārlietu ministrija aicina latviešu organizācijas ārpus Latvijas līdz 15. septembrim iesniegt pieteikumus Ārlietu ministrijas izveidotajā diasporas atbalsta programmā. Šogad Ārlietu ministrija ir atbalstījusi jau 73 diasporas projektus dažādās valstīs izglītības, kultūras un sporta jomās, tostarp pasākumus diasporas jauniešu auditorijai, sabiedrības saliedētībai un nacionālās identitātes stiprināšanai kopsummā līdz 81 000 eiro. No šiem projektiem 45 diasporas projekti īstenoti jau pirmajā pusgadā. Plašāka informācija lasāma: http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/57490-arlietu-ministrija-aicina-pieteikties-diasporas-atbalsta-finansejumam

Amerikas latviešu apvienība publicē Latvijas Simtgadei veltītu mājas lapu

Pēc Amerikas latviešu apvienības Kultūras nozares vadītājas Līgas Ejupes iniciatīvas tapusi jauna Latvijas Simtgades svinībām veltīta mājas lapa, kuŗā varat vairāk uzzināt par notikumiem un jaunumiem Amerikas latviešu sabiedrībā, kas veltīti Latvijas valsts simtgadei. Aicinām apmeklēt un iepazīties ar jauno mājas lapu un interaktīvi piedalīties informācijas apritē un jaunu ideju apmaiņā! Mājas lapas adrese: http://www.latvia100usa.org/.
 

The U.S. Vice President Discusses Baltic Security with the Presidents of the Baltic Countries

Baltic security was the main discussion topic in the most recent meeting between the U.S. Vice President Mike Pence and the Presidents of the three Baltic countries, a meeting that took place in Tallin on July 31. During the meeting, the U.S. Vice President reaffirmed Washington's support for the Baltic nations and accused neighboring Russia of seeking to “redraw international borders" and "undermine democracies." “We stand with the people and nations of Estonia, Latvia, and Lithuania, and we always will,” Pence said when meeting with the three Baltic presidents -- Kersti Kaljulaid, Raimonds Vejonis, and Dalia Grybauskaite. The United States “rejects any attempt to use force, threats, intimidation, or malign influence in the Baltic states or against any of our treaty allies,” he also said, adding that the U.S. administration “stands firmly” behind Article 5 of the NATO treaty -- the provision stating that an attack on one NATO country is an attack on all members of the alliance. To read more: https://www.rferl.org/a/us-vice-president-pence-estonia-georgia-montenegro/28647361.html.

ALA’s Director of Education Congratulates Graduates of the Garezers Summer High School

On August 6, the Director of Education of the American Latvian Association Andra Zommers addressed the graduating class of Garezers Summer High School, congratulating them with succesful completion of their studies. She praised the graduating class not only for successful exam results in the Garezers program but also for good achievements in Latvian language proficiency exams administered by the National Centre for Education of the Republic of Latvia. ALA has always been a committed sponsor of programs for American Latvian youth – by organizing “Sveika, Latvija!” educational trips, supporting summer internship programs in Latvia, and providing scholarships to Garezers Summer High School students. It has become a tradition that ALA presents every graduate with a free membership card.

ALA Vice President Addresses Participants of the World Latvian Conference

The ALA Vice President and the Head of the Information Office Taira Zoldnere participated in a panel discussion at the World Latvian Conference on July 30, presenting ALA’s work and outlining possibilities for cooperation with Latvia. Taira Zoldnere thanked Latvian institutions for their cooperation and expressed her support for diaspora affairs coordination under the auspices of the Ministry of Foreign Affairs, which runs a wide network of embassies around the world. In addition, the Vice President of ALA highlighted the need for a strong representative office of the World Federation of Free Latvians in Riga, in order to help its member organizations to better understand and engage in various government support programs for the Latvian diaspora. To read more about the conference (in Latvian), please visit: https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/118801-simtgades-cela-karte-iezime-pozitivu-paversienu-latvijas-un-diasporas-attiecibas/.

“Heritage Latvia” Participants Meet the President of Latvia Raimonds Vējonis

On July 26, ALA's English-language “Heritage Latvia” group, along with the students from Užavas and Stacijas schools whom they had befriended earlier in the trip, met with the President of Latvia Raimonds Vējonis. Grace Tyson of Columbia, Maryland addressed the President in a heartfelt speech assembled by all 7 “Heritage Latvia” participants – expressing why their Latvian family background matters to them and what they had quickly grown to love about Latvia. The whole group treated President Vējonis to a spirited performance of the folk song “My Great Sorrow” - which Heritage participants had been learning and practicing on the bus for days during their travels. A short question and answer session followed, with inquiries not only about whether Mr. Vējonis had always wanted to become President, but also about Latvia’s relations with the U.S. and dual citizenship.

ALA congratulates 25 proficient Latvian language speakers

For the second year, Gaŗezers Summer High School together with the ALA Office of Education offered the Republic of Latvia’s Language Proficiency Exams in Three Rivers, MI. On July 22, 24 and 25, 10 adults and 15 GVV Grade IV students completed the exams. Language proficiency is assessed in four skill areas: Listening for Understanding, Reading for Understanding, Writing, and Speaking. The exam is given at three levels: Basic, Independent and Proficient users of language. The National Centre for Education of the Republic of Latvia sent two specialists to administer the exams. We thank Anta Lazareva and Baiba Mūrniece-Buļeva for administering the exams at Gaŗezers and for their support of our programs and teachers. Information about registering for the Republic of Latvia’s Language Proficiency Exam can be found at the National Centre for Education webpage, www.visc.gov.lv. The project, “Preserving your Latvian heritage – Obtaining a certificate of Latvian language proficiency”, is partially funded by the Society Integration Foundation.

Latvian Language Agency Opens Registration for Distance Learning School

The Latvian Language Agency announces that until August 15 parents can sign up their children to join a Distance Learning School, which will be launched later this year. Currently (until 2019), the Latvian Language Agency is developing, testing and approbating the program, which means that the number of pupils that can be accepted into the school for 2017/2018 is limited. Preference will be given to children who do not have the option of attending Latvian Saturday or Sunday schools, as well as to families who will be willing and able to provide feedback about the study process. For more information (in Latvian), please visit: http://latviansonline.com/latviesu-valodas-agentura-sak-uznemsanu-talmacibas-skola/.

The ALA Office of Education is hosting a teacher conference on September 9 and 10

The ALA Office of Education is hosting a fall teacher conference. Teachers will meet in Denver on September 9 and 10. The theme of the conference focuses on best practices and their practical application. Speakers will share their experience and introduce materials to be used with all age groups and with all language proficiency levels. More information can be found on the Office of Education home page. http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/skolotaju-konferences-un-kursi/. Teachers can register using the online survey: http://visidati.lv/aptauja/1296079389/, or by writing to Andra Zommers, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ministry of Foreign Affairs Opens a Call for Project Proposals

The Latvian Ministry of Foreign Affairs invites Latvian diaspora organizations to submit their project proposals by September 15. So far this year, the Ministry has provided financial support to 73 projects in the areas of education, culture, sports, and youth affairs, aiming at promoting social cohesion and strengthening Latvian identity. Out of these, 45 projects have been completed in the first half of the year. For more information about the grant proposal (in Latvian), please visit: http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/57490-arlietu-ministrija-aicina-pieteikties-diasporas-atbalsta-finansejumam.

ALA Launches a New Webpage Dedicated to Latvia’s Centennial Celebrations in the U.S.

Due to the initiative of ALA’s Director of Cultural Affairs Līga Ejups, a new website for Latvian Centennial events has now been launched! On this website, you will be able to find more up-to-date information on events and news related to the Latvian centennial. We invite you to familiarize yourself with the website and to actively take part in creating its content! Please visit: http://www.latvia100usa.org/.

 

 
 
 
 

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
American Latvian Association in the United States, Inc.

400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
TEL: (301) 340-1914; FAX: (301) 340-8732

www.alausa.org

 

 

  Ja  kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

 

 

 

 

ALAs Infogramma - jūlijs 2017

Dziesmu un Deju svētki ieskandina Latvijas simtgades pasākumu sēriju ASV

Nule ASV noslēgušies XIV Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ASV, kas pulcēja vairāk nekā 1000 dziedātāju un dejotāju, kā arī pāri par 3000 skatītāju no ASV, Kanādas un Latvijas. Šie svētki ir īpaši, jo ieskandināja Latvijas simtgades pasākumu sēriju ASV. Apzinoties Dziesmu un Deju svētku tradīcijas īpašo nozīmi, ALA atbalstīja svētku norisi ar 20 000 USD lielu piešķīrumu. Tāpat XIV Dziesmu un Deju svētku norisi ASV atbalstīja arī Latvijas Kultūras un Ārlietu ministrijas, Amerikas latviešu organizācijas un privātpersonas. ALAi ir īpašs gandarījums, ka svētku sarīkošanas virsvadību sekmīgi izpildīja ALAs ceļojumu programmu vadītāja Marisa Gudrā. Par svētku norisi un tajā valdošo gaisotni, skatieties LTV reportāžu no Baltimoras: http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/101213/baltimora-notiek-amerikas-latviesu-dziesmu-svetki/

ALA piedalās ar stendu Dziesmu un Deju svētkos

ALAs valde un darbinieki piedalījās dziesmu svētkos ne tikai kā skatītāji, dalībnieki un organizētāji, bet arī uzstādīja ALAs stendu pie kuŗa dežurēja un stāstīja par ALAs darbu visā svētku norises laikā. Pārdevām ALAs apgāda grāmatas un Latvijas simtgades t-kreklus. ALA “Call To Action Unit” veica polītisko pastkartīšu akciju. Blakus ALAs stendam atradās ceļojošais Latvijas simtgades karogs, kurš no Baltimoras tālāk ceļo uz Eiropas latviešu kongresu. Dziesmu svētku laikā ALAs Zelta Mūža biedru pulkam pievienojās ALJAs valdes priekšsēde Aleksandra Maļinovska.

Lūdzu, skatieties foto no ALAs klātbūtnes Dziesmu svētkos. Ja vēlaties iegādāties Latvijas simtgades t-kreklus, rakstiet uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

ALA īsteno polītisku akciju Latvijas interešu aizstāvībai

XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku ASV norises laikā ALAs “Call to Action Unit” Jāņa Kancāna un Dzintara Dzilnas vadībā īstenoja polītisku akciju, dodot iespēju Amerikas latviešiem – ASV pavalstniekiem nosūtīt pastkarti saviem pārstāvjiem ASV Kongresā aicinot tos pievienoties Baltic Caucus un iestāties par stingrākām sankcijām pret Krieviju. Kopā tika parakstītas un nosūtītas 1350 pastkartītes!

Amerikas latviešu apvienība publicē Latvijas Simtgadei veltītu mājas lapu

Pēc Amerikas latviešu apvienības Kultūras nozares vadītājas Līgas Ejupes iniciativas tapusi jauna Latvijas Simtgades svinībām veltīta mājas lapa, kur varat vairāk uzzināt par notikumiem un jaunumiem Amerikas latviešu sabiedrībā, kas veltīti Latvijas Simtgadei. Aicinām apmeklēt un iepazīties ar jauno mājas lapu un interaktīvi piedalīties informācijas apritē un jaunu ideju apmaiņā! Mājas lapas adrese: http://www.latvia100usa.org/

ALAs praktikanti iestāda bērzu aleju kā dāvanu Latvijai simtgadē

Simbolisku dāvanu Latvijas valsts simtgadei trešdien, 5. jūlijā, pasniedza Amerikas latviešu apvienības jaunieši, katrs iestādot pa bērzam Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja alejā. Tā viņi Latvijā pabeidza savu vasaras praksi, kuras laikā iegūta darba un dzīves pieredze un apcerētas iespējas palikt te uz pastāvīgu dzīvi. Amerikas Latviešu apvienība (ALA) jau trešo gadu rīko vasaras praksi, piedāvājot Amerikas latviešu jauniešiem iegūt darba un dzīves pieredzi Latvijā, lai nostiprinātu viņu latvisko identitāti un piederību Latvijai. Šogad praksē piedalījās 11 Amerikas latvieši vecumā no 19 līdz 29 gadiem. Noskatieties LTV gatavoto sižetu par ALAs prakses programmas dalībnieku koku stādīšanas akciju Latvijā: http://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/arzemju-latviesi-stada-berzus-brivdabas-muzeja.a242323/

“Sveika, Latvija!” grupa tiekas ar Latvijas Valsts prezidentu

2017. gada 21. jūnijā Amerikas Latviešu apvienības “Sveika, Latvija!” programmas dalībnieki no ASV, Kanādas un Austrālijas tikās ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un viņa kundzi Ivetu Vējoni. Valsts prezidents novēlēja pusaudžiem arī turpmāk saglabāt interesi par Latviju, būt mūsu valsts patriotiem, svinēt svētkus un savos darbos un domās mīlēt Latviju. Tikšanās laikā Valsts prezidents atzīmēja, ka projekta dalībniekiem – bijušas divas aizraujošas un piedzīvojumiem bagātas nedēļas, kurās izzināt Latviju, tikties ar saviem vienaudžiem, būt mūsu tradīciju un kultūras mantojuma lieciniekiem.

ALAs Izglītības nozare pagarinājusi termiņu 2017./2018. gada stipendiju pieteikumiem

ALAs Izglītības nozare aicina studentus, kas aktīvi piedalās latviešu sabiedriskajā dzīvē, 15.jūlijam pieteikties stipendijām 2017./2018. mācību gadam līdz. Studenti ir kvalificēti saņemt ALAs stipendiju, ja tie beiguši viena pilna akadēmiskā gada studijas universitātes vai koledžas līmenī un turpinās savas mācības kādā ASV universitātē vai koledžā bakalaura vai maģistra grāda iegūšanai. Studenti drīkst saņemt stipendiju ne vairāk kā trīs gadus. Kandidātiem līdz 15. jūlijam pilnībā jāiesūta ALAs Izglītības nozarei: stipendijas pieteikuma lapa, divas atsauksmes vēstules no skolotāja vai darba devēja, un atzīmes ("transcript") no augstskolas. Stipendiju pieprasījuma veidlapas atrodamas ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet tos e-pastā Andrai Zommerei, ALAs Stipendiju komisijas vadītājai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Līdz 31. jūlijam iespējams iesniegt pieteikumu ALA KF

Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda (KF) vadītāja Sanita Šūmane atgādina, ka līdzekļu pieprasījuma pieteikumi kultūras projektiem tiek pieņemti līdz 2017. gada 31. jūlijam. Sīkāka informācija par līdzekļu pieprasījumu atrodama http://alausa.org/lv/.
 

Song and Dance Festival Kicks Off Latvian Centennial Event Series in the U.S.

This past weekend, the XIV Latvian Song and Dance Festival took place in Baltimore, Maryland, with no less than 1,000 performers and more than 3,000 total festival attendees. This festival was particularly significant in that it kicked off the series of events in the U.S. that will be held over the next year and a half to commemorate Latvia’s centennial. Recognizing the importance of the event, ALA sponsored the festival during its early stages with a $20,000 grant. The festival was also sponsored by Latvia’s Ministry of Culture, the Ministry of Foreign Affairs, other American Latvian organizations, and private individuals. ALA is proud to note that the organization’s Tour and Project Coordinator Marisa Gudrais was at the helm of the organizing committe for the festival. To hear more about the festival events, please see the LTV report from Baltimore: http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/101213/baltimora-notiek-amerikas-latviesu-dziesmu-svetki/.

ALA Participates in the Song Festival with an Informational Stand

The ALA board and office participated in the song and dance festival not only as participants, organizers, and audience members, but also via an informational stand that was set up outside the Latvian Market. ALA sold books, LV100 t-shirts, and promotoed its “Call to Action Unit” initiative. Next to the ALA informational stand sat Latvia’s official Centennial flag, which after Baltimore will travel on to the European Latvian Congress. Also worthy of note is the fact that during the song festival, the American Latvian Youth Association president, Aleksandra Malinovskis, joined the ranks of ALA Gold Lifetime members and received her pin, as well as the certificate.

See here photos of ALA’s participation in the Latvian song and dance festival in Baltimore. To purchase a centennial t-shirt, please write to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

ALA Conducts Postcard Campaign for Recognition of Latvia’s National Security Concerns

During the XIV Latvian Song and Dance Festival, ALA’s “Call to Action Unit” leaders, Jānis Kancāns and Dzintars Dzilna, invited passersby to take part in a political postcard campaign to draw attention to Latvia’s national security concerns. With these postcards, U.S. congressmen were invited to join the Baltic Caucus, as well as support stronger sanctions against Russia. Altogether 1350 postcards were signed and sent off!

ALA Launches a New Webpage Dedicated to Latvia’s Centennial Celebrations in the U.S.

Due to the initiative of ALA’s Director of Cultural Affairs Līga Ejups, a new website for Latvian Centennial events has now been launched! On this website, you will be able to find more up-to-date information on events and news related to the Latvian centennial. We invite you to familiarize yourself with the website and to actively take part in creating its content! Please visit: http://www.latvia100usa.org/.

ALA Program Interns Plant Birch Trees as Gift to Latvia for its Centennial

On July 5th, American Latvian Association interns planted birch trees at the Ethnographic Open Air Museum in Latvia, as a symbolic gift to Latvia for its Centennial. With this ceremony, these young American Latvians finished their summer internship, during which they gained valuable experience and a glimpse into everyday life in Latvia. This summer, the American Latvian Association offers its internship program for the 3rd year in a row. This summer there are 11 American Latvian participants, with ages ranging from 19 – 29 years. For more information about this tree-planting ceremony, please see the following link: http://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/arzemju-latviesi-stada-berzus-brivdabas-muzeja.a242323/.

“Sveika, Latvija!” June Trip Group Meets with the President of Latvia

On June 21, 2017, the participants of the American Latvian Association “Sveika, Latvija!” educational trip met with the President of Latvia Raimonds Vējonis and his first lady, Iveta Vējonis. The President encouraged the group to maintain their interest in Latvia, to stay true patriots, to incorporate their love for the land of their heritage in their careers and everyday life. This meeting with the President concluded a two-week long trip during which the American Latvian youth traveled around Latvia, familiarizing themselves with various regions of Latvia and learning about multiple facets of Latvian history and modern-day life.

Scholarships for Latvian students

ALA administers a number of scholarship funds donated to support Latvian students in a variety of fields of study. The deadline for submissions has been extended to July 15. We invite all Latvian students active in their Latvian communities to apply for a scholarship for the 2017-2018 school year. Students studying for their Bachelor’s or Master’s degree at a college or university in the United States are eligible to apply after their first year of study. Students can receive a scholarship for three consecutive years. Scholarship applications can be found on the ALA website: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/. Applications, along with two letters of reference, are due by July 15. Questions should be directed to Andra Zommers, ALA Scholarship Committee chair: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

ALA’s Cultural Fund Accepting Project Applications Until July 31

The director of the American Latvian Association’s Cultural Fund Sanita Šūmane reminds all that applications for cultural project funding will be accepted until July 31. More information about the Cultural Fund can be found at http://alausa.org/en/.

 

 
 

 

 
 

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
American Latvian Association in the United States, Inc.

400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
TEL: (301) 340-1914; FAX: (301) 340-8732

www.alausa.org

 

 

  Ja  kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

 

 

 

 

ALAs Infogramma - jūnijs 2017

Amerikas latviešu apvienība aicina pieteikties ALAs “Call to Action Unit”!

Visus, kam rūp Latvijas drošība aicinām pievienoties ALAs “Call to Action Unit”. Tas ir aicinājums latviešiem ASV izveidot aktīvistu tīklu, kas vienoti uzrunātu vēlētos kongresa pārstāvjus Latvijas interesēs. ALAs 66. kongress Čikāgā pieņēma rezolūciju, atbalstot jauno ierosmi. Mēs ceram, ka ar laiku šajā grupā iesaistīsies 1000 cilvēku. “Call to Action Unit” plāno četras reizes gadā izveidot vienotu polītisku akciju. Pirmās akcijas mērķis Baltimoras Dziesmu svētkos būs aicināt kongresmeņus pievienoties Baltijas atbalsta grupai (Baltic Caucus) un atbalstīt NATO klātbūtni Baltijā. Pieteikšanās anketu un papildus informāciju atradīsiet ALAs mājas lapā: http://alausa.org/lv/.

ALA gatavojas publicēt Latvijas Simtgades svinībām ASV veltīto mājas lapu

Amerikas latviešu apvienības Kultūras nozare izveidojusi un plāno jūnijā publicēt speciālu mājas lapu veltītu Latvijas simtgades svinībām un notikumiem ASV. Mājas lapā tiks regulāri publicētā jaunākā informācija par notikumiem, kas saistīti ar Latvijas simtgadei veltītiem notikumiem. Pirms Līgo svētku noskaņās aicinām jūs apmeklēt un iepazīties ar ALAs un ASV latviešu centru plāniem Latvijas Simtgadei www.latvia100usa.org.

ALAs Izglītības nozare aicina visus interesentus veikt Valsts valodas prasmes pārbaudi

Izglītības nozare šovasar vēlreiz piedāvā visiem kārot Latvijas Valsts valodas prasmes pārbaudījumu (VVPP). Eksāmenā novērtē prasmi latviski runāt, rakstīt un saprast klausāmu vai lasāmu tekstu. Veiksmīgi nokārtojot pārbaudījumu, saņemsit Latvijas Valsts valodas prasmes apliecību. Apliecība izmantojama piesakoties studijām vai darbam Latvijā. Tāpat šis dokuments jebkurā citā valstī apliecina, ka cilvēks prot vēl kādu svešvalodu – šajā gadījumā – latviešu valodu.

Jūlijā Gaŗezerā viesosies Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālistes. Studentiem un pieaugušajiem būs iespēja kārtot latviešu valodas eksāmenu 21. vai 22. jūlijā. Ja vēlaties pieteikties eksāmenam vai ja jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt Izglītības nozares vadītājai, Andrai Zommerei, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. līdz 1. jūlijam. Vairāk informācijas atrodama VISC mājaslapā.

Amerikas Latviešu Apvienības Kultūras fonds aicina iesniegt projektu pieteikumus līdz 31. jūlijam

Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda (KF) vadītāja Sanita Šūmane atgādina, ka līdzekļu pieprasījuma pieteikumi kultūras projektiem tiek pieņemti līdz 2017. gada 31. jūlijam. Paldies visiem KF ziedotājiem par dāsnumu KF darba atbalstam! Sīkāka informācija par līdzekļu pieprasījumu atrodama http://alausa.org/lv/.

Ārlietu ministrija aicina iesniegt projektu pieteikumus līdz 15. jūlijam

Diasporas organizācijām ir iespējams pieteikties uz finansiālu atbalstu projektiem, kuru mērķis ir stiprināt sadarbību ar diasporu un veicināt diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā. Kārtējais projektu iesniegšanas termiņš ir 15. jūlijs. Projektu pieteikumus var iesniegt visa gada laikā, un nākošais pieteikšanās termiņš ir 15. septembrī. Vairāk par projektu pieteikšanu lasiet Ārlietu ministrijas mājaslapā vai Facebook lapā.

Iespēja atjaunot Latvijas Republikas pasi Baltimorā 2017. gada 30. jūnijā, 1. - 2. jūlijā

Latvijas vēstniecības ASV Konsulārā nodaļa atgādina, ka ASV un Kanādas teritorijā dzīvojošiem Latvijas valsts piederīgajiem būs iespēja pieteikties personu apliecinošiem dokumentiem Baltimoras Dziesmu svētku norises laikā. Informācija pieejama arī svētku oficiālajā mājas lapā un Latvijas vēstniecības mājaslapā.

ALAs Apgāds rīko grāmatu izpārdošanu

ALAs Izglītības nozare, kuras paspārnē darbojas ALAs Apgāds, ziņo, ka Apgāds nolēmis samazināt daiļliteratūras grāmatu skaitu un rīko grāmatu izpārdošanu. Sarakstu ar izpārdodamajām grāmatām varat atrast ALAs mājas lapā.
 

ALA Initiates Political “ALA’s Call to Action Unit”

The American Latvian Association (ALA) has established a new group called the Call to Action UNIT. The UNIT's goal is to inform U.S. Government-elected officials and policymakers about American interests in the Baltics, especially on matters of defense and security in order to protect U.S. interests there on a bipartisan basis. Over the next 12 months, ALA's UNIT Management Team will identify, develop and issue 4 strategic “Calls to Action”, such as providing information to members of Congress about legislation key for NATO support, urging Congress members to join the Baltic Caucus, and sending thanks to officials for their NATO/Baltic leadership. We seek participants for the UNIT, each of whom is COMMITTED to acting on our strategic Calls to Action. More info and sign-up form can be found on ALA’s website: http://alausa.org/lv/

ALA Prepares to Launch a Webpage Dedicated to Latvia’s Centennial

The ALA Office of Cultural Affairs has created and plans to unveil a special webpage in June that is solely dedicated to information about celebrations and events for Latvia’s Centennial in the U.S. The webpage will be updated regularly with new information on events. ALA invites you to check out the launch of the website www.latvia100usa.org later this month and begin planning your own schedule of Centennial celebrations!

ALA’s Office of Education invites Latvian students to participate in the Latvian Language Proficiency Exam

We have a unique opportunity this summer to offer Latvian Language Proficiency Exams to students who may have an interest in living, studying or working in Latvia. The Proficiency Exams take about an hour and a half and assess your ability to read, write, speak and comprehend Latvian. Students can be assessed at the A, B or C level and upon successful completion of a level, the student will receive official documentation from the National Centre for Education of the Republic of Latvia. The exams will be offered at Gaŗezers July 21 and 22. If you are interested in reserving your spot with the exam board, please email Andra Zommers, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., by July 1. The Latvian Language Proficiency Exam is being offered by the American Latvian Association Office of Education.

ALA’s Cultural Fund Accepting Project Applications Until July 31

The director of the American Latvian Association’s Cultural Fund Sanita Šūmane reminds all that applications for cultural project funding will be accepted until July 31. A huge thank you to all of our generous Cultural Fund donors! More information about the Cultural Fund can be found on http://alausa.org/en/.

The Ministry of Foreign Affairs invites Latvian Diaspora Organizations to Apply for Funding

Latvian organizations of the diaspora are invited to apply for financial support for projects that aim to strengthen cooperation between Latvia and its diaspora or to encourage the diaspora’s investment in Latvian development. The deadline for applications is July 15. Project applications are accepted year-round, and the next deadline following July 15 is September 15. To read more regarding this initiative, please visit the Ministry’s homepage, or Facebook page.

The Mobile Passport Station to Travel to the Latvian Song Festival in Baltimore

The Consular Division of the Embassy of Latvia to the U.S. reminds all festivalgoers that U.S. and Canada residents with Latvian citizenship will be able to renew their documents at the Song and Dance Festival in Baltimore! More information can be found on the festival’s official homepage and the Embassy’s homepage.

ALA Publishing Announces Book Sale

The ALA Education Office, which is responsible for ALA book inventory, reports that there has been a decision to reduce inventory, and is thus holding a book sale! A list of the books for sale can be found on ALA’s homepage.

 

 
 

 

 
 

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
American Latvian Association in the United States, Inc.

400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
TEL: (301) 340-1914; FAX: (301) 340-8732

www.alausa.org

 

 

  Ja  kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

 

 

 

 

ALAs Infogramma - maijs 2017

ALA veiksmīgi aizvada 66. kongresu Čikāgā

Svētdien, 7.maijā noslēdzās Amerikas latviešu apvienības (ALA) 66.kongress Čikāgā. ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs uzsvēra, ka pagājušajā gadā ALA strādāja, lai izpildītu iecerētās programmas kultūras, izglītības, informācijas, sporta un citās jomās, kā arī aktīvi reaģēja uz politiskajiem notikumiem sakarā ar ASV prezidenta vēlēšanām. Ar uzrunu kongresa delegātus sveica Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ASV Andris Teikmanis. Kā īpašie viesi kongresa darbā piedalījās: Saeimas deputāts un Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vadītājs Ilmārs Latkovskis, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks sadarbībā ar diasporu Atis Sjanīts, Latvijas Institūta (LI) direktore Aiva Rozenberga, Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēdis Jānis Kukainis un Eiropas latviešu apvienības (ELA) priekšsēdis Kristaps Grasis. Kongresa gaitā notika trīs paneļdiskusijas: par diasporas lomu Latvijas nacionālajā attīstībā, par politiskajām maiņām ASV valdībā, un par ekonomiskās sadarbības turpmāku attīstību starp ASV un Latviju. Kongresā tika ievēlēta jaunā ALAs valde, apstiprināts budžets un pieņemtas rezolūcijas, iezīmējot ALAs darbības virzienus nākošajam gadam.

ALA aicina abonēt laikrakstu “Laiks”

ALAs jaunievēlētā valde Čikāgā kā vienu no pirmajiem jautājumiem pārrunāja latviešu laikraksta “LAIKS” nozīmi ASV latviešu sabiedrības dzīvē. Uzsverot, ka laikraksts saglabā svarīgu funkciju ALAs komunikācijā ar biedriem un sasaista sabiedrību, ALAs valde vienojās atbalstīt laikrakstu ar informāciju un sludinājumiem un aicina tautiešus abonēt “LAIKS”.

Apvienotā Baltiešu komiteja (JBANC) aicina piedalīties konferencē “Jaunās realitātes: Baltijas reģions mainīgajā pasaulē”

ABK kārtējā, 12.konference notiks Vašingtonā, šā gada 19. un 20.maijā. Vairāk informācijas un pieteikšanās: https://www.jbanc.org/12th-jbanc-baltic-conference.

ALAs Apgāds rīko grāmatu izpārdošanu

ALAs Izglītības nozare, kuras paspārnē darbojas ALAs Apgāds, ziņo, ka Apgāds nolēmis samazināt daiļliteratūras grāmatu skaitu un rīko grāmatu izpārdošanu. Sarakstu ar izpārdodamajām grāmatām varat atrast ALAs mājas lapā.

ALAs Izglītības nozare piedāvā desmit stipendijas dalībai 2x2 nometnē Latvijā no 6. līdz 14.jūlijam

2x2 nometnes rīkotāji izsludinājuši pieteikšanos dalībai 2017. gada 2x2 nometnē, kas notiks "Mežrozēs" Latvijā no 6. līdz 14. jūlijam. Atbalstot 2x2 kustību un Amerikas latviešu jauniešu līdzdalības iespējas tajā, ALA piedāvā segt 2x2 reģistrācijas maksu pirmajiem desmit dalībniekiem no ASV. Pieteikumi adresējami ALAs stipendiju komisijai un nosūtāmi Andrai Zommerei: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Pieteikumā lūdzam īsi raksturot jūsu līdzšinējo līdzdalību latviešu sabiedriskā dzīvē un ko ceriet iegūt 2x2 nometnē. Plašāka informācija par nometni atrodama mājas lapā: http://2x2pasaule.lv/.

Informācija par Latvijas pašvaldību vēlēšanām

2017. gada 3. jūnijā Latvijā notiks Latvijas pašvaldību vēlēšanas. Ārvalstīs vēlēšanu iecirkņi netiks organizēti, un Latvijas pārstāvniecības, t.sk. Latvijas vēstniecība ASV, pašvaldību vēlēšanu organizēšanā un norisē netiks iesaistītas. Pašvaldību vēlēšanās varēs piedalīties tikai klātienē, personīgi ierodoties Latvijā noteiktā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā - sestdien, 2017. gada 3. jūnijā. Sīkāka informācija vēstniecības mājas lapā.

NATO cīņā pret dezinformāciju – intervija ar Jāni Sārtu

NPR rīta programmā "Morning Edition" intervija ar Jāni Sārtu, NATO Izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos (NATO Stratcom) direktoru. Vairāk lasiet NPR mājaslapā.

Latvijai jauns pilsonis – baletdejotājs Mihails Barišņikovs

Latvijas Republikas Saeima par īpašiem nopelniem Latvijas labā vienbalsīgi lēma uzņemt Latvijas pilsonībā pasaulslaveno baletdejotāju Mihailu Barišņikovu šā gada 27.aprīlī. Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis stāsta, ka Barišņikovs komisijai apliecinājis savas spēcīgās saiknes ar Latviju, kas viņu motivējis lūgt Latvijas pilsonību. Lūdzu, lasiet klātpievienoto rakstu.

Atklāta mākslinieces Ritas Grendzes izstāde Latvijas nacionālajā bibliotēkā

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) 2. maijā tika atklāta mākslinieces Ritas Grendzes personālizstāde “simts raksti tiem, kas meklē gaismu”. Šajā izstādē, kas radīta Latvijā, Cēsīs, kā galvenais materiāls un avots izmantotas 100 latviešu grāmatas. Simboliski viena grāmata veltīta katram Latvijas valsts pastāvēšanas gadam. Tā īpašas instalācijas veidā māksliniece atspoguļo kultūras mantojumu, ko guvusi, trimdas gados uzaugot Amerikas Savienotajās Valstīs. Vairāk lasiet klātpievienoto rakstu.

Jo vairāk teātŗa izrāžu, jo bagātīgāka Dziesmu svētku programma!

XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV programma kļuvusi par vēl vienu teātri bagātāka. Pateicoties Latvijas vēstnieka ASV A. Teikmaņa sarunām ar ASV imigrācijas dienestiem, svētkos piedalīsies gan Latvijas Nacionālais teātris ar lugu "Ceļā uz mājām", gan Sanfrancisko Teātŗa darbnīca ar lugu visai ģimenei "Emīls un Berlīnes zēni". Sīkāka informācija par šiem un vēl citiem pāri par 20 pasākumiem pieejama svētku mājas lapā. Lūdzu ievērojiet arī, ka rīcības komiteja meklē brīvprātīgos palīgus. Ja būsit klāt svētkos, lūdzu apsveriet iespēju nākt talkā uz pāris stundām. Pieteikšanās svētku mājas lapas sadaļā "Atbalsts". Uz redzēšanos Baltimorā!

Jahta SPANIEL komanda aicina ieskandināt Latvijas valsts simtgadi Bostonā, ASV un Kanādā!

Latvijas Burāšanas mācību asociācija (LBMA) ar jahtu SPANIEL piedalās starptautiskajā regatē Rendez-Vous 2017 Tall Ships Regatta pāri Atlantijas okeānam. Komandas patronese burāšanas entuziastu sacensībās ir Latvijas eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Jahtas SPANIEL komanda vēlas dalīties savā piedzīvojumā, tādēļ aicina ārvalstīs dzīvojošos latviešus uz 6 radošiem pasākumiem Bostonā, ASV un vairākās ostās Kanādā – Pictou, Sept Isle, Rimouski, Kvebekā un Halifaksā. Vairāk informācijas un pieteikšanās pasākumiem: http://ej.uz/tiksanasarspaniel.

Aicinām atbalstīt ALAs programmas un darbību!

ALA pateicas visiem par atbalstu un ziedojumiem aizvadītajā darbības gadā! Uzsākot jaunu darba gadu pēc 66. kongresa Čikāgā, atgādinām, ka varat ziedot gan Latvijas simtgades svinību fondam, gan citiem ALAs projektiem arī ALAs mājas lapā.
 

ALA Wraps Up its 66th Annual Convention in Chicago

ALA’s 66th annual Convention concluded on May 7th in Chicago. ALA’s President Pēteris Blumbergs reported that in the past year ALA worked diligently to fulfill program plans in the areas of Culture, Education, Information, Sports and other realms, as well as to actively respond to political events associated with the U.S. presidential election. The Latvian Ambassador to the U.S., Andris Teikmanis, also addressed those assembled at the ALA Convention on the first day. Among other special guests attending the Convention were the Latvian Parliament’s Deputy Ilmārs Latkovskis, Minister for special projects with the diaspora Atis Sjanīts, Latvian Institute Director Aiva Rozenberga, World Federation of Free Latvians President Jānis Kukainis, and European Latvian Association President Kristaps Grasis. This year’s convention featured three panel discussions: one on the diaspora’s role in Latvian national development, one on political changes in the U.S. government, and one on economic cooperation between the U.S. and Latvia. As always, the new ALA board was elected, the annual budget was confirmed, and resolutions for the new operating year were drafted and voted upon at the ALA convention.

ALA Expresses Support for the Latvian Newspaper “LAIKS”

The newly elected ALA board, in one of its first discussions at a post-convention meeting, discussed the importance of the publication “LAIKS” to Latvian American community life. The board was in agreement that the publication is an important means of communication to ALA’s members and the overall Latvian American community, and thus agreed to escalate its efforts to support “LAIKS” by consistently purchasing advertisements in the publication and encouraging its members to subscribe to “LAIKS”.

Joint Baltic American National Committee (JBANC) invites all to its 12th Baltic conference “New Realities: The Baltic Region in a Changing World”

JBANC’s 12th Baltic conference will take place in Washington, DC on May 19-20. For more information and to register, please visit: https://www.jbanc.org/12th-jbanc-baltic-conference.

ALA Publishing Announces Book Sale

The ALA Education Office, which is responsible for ALA book inventory, reports that there has been a decision to reduce inventory, and is thus holding a book sale! A list of the books for sale can be found on ALA’s homepage.

ALA Offers Ten Scholarships for Participants of 2x2 Camp

The organizers of the “2x2” program have opened registration for this summer’s camp, which will take place in "Mežrozes” in Latvia from July 6 to 14. In support of the “2x2” movement, ALA offers a stipend to cover registration fees for up to ten participants from the U.S. Please address your requests to the ALA Scholarship Committee and send them to Andra Zommere, Director of the ALA Education Office: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Please include a summary of your activities in the Latvian community and what you hope to take away from participation in the 2x2 youth program. Requests will be processed in the order they are received. For more information about the camp, please visit: http://2x2pasaule.lv/.

Information on Local Government Elections in Latvia

government elections will take place in Latvia on June 3, 2017. Voting will not take place in voting districts abroad, and the Embassy of Latvia will not be involved. Voting will only take place in Latvia. For more information, please visit the Ministry of Foreign Affairs website.

The NATO alliance is dealing with a new perceived threat – disinformation

Steve Inskeep talks with Janis Sarts of the NATO Strategic Communications Centre of Excellence about countermeasures in an NBR “Morning Edition” interview. To see more, please visit the NPR webpage.

Mikhail Barishnikov Granted Latvia’s Citizenship

On April 27th, the Latvian Parliament voted unanimously to grant Latvian citizenship to world-renowned ballet dancer Mikhail Baryshnikov. The head of the Saeima’s commission on citizenship and migration, Ilmārs Latkovskis, reports that Baryshnikov has proven his strong ties and loyalty to Latvia, which originally motivated him to apply for citizenship. To read more, please follow this link.

American Latvian Artist Rita Grendze Opens an Exhibit in National Library of Latvia

On May 2nd, Rita Grendze’s art exhibit “100 Symbols For Those That Seek Light” was revealed at the National Library of Latvia. This exhibit was produced in Cēsis primarily from 100 Latvian books. Each book is symbolically devoted to one of Latvia’s 100 years since its declaration of independence. The featured installation method reflects what the artist has learned growing up in the U.S. To read more please visit this link.

The More Theater Productions, the Merrier at the XIV Latvian Song and Dance Festival!

The XIV Latvian Song and Dance Festival program now features not one, but two, theater productions! The Latvian National Theatre company will present its rendition of the play “Homeward Bound” (in Latvian), and the San Francisco (Latvian) Theater Workshop will present a play for all-ages: “Emil and the Detectives” (in Latvian). More information on these and other festival events can be found on the festival webpage. Please note that the festival organizing committee is also looking for volunteers. If you will be at the festival and would like to donate a couple hours of your time to this huge endeavour, please visit the festival website’s “Support” section. See you in Baltimore!

The crew of the SPANIEL invites you to celebrate Latvia’s Centennial with them in Boston and Canada!

The Latvian Sailing Association (LBMA) is participating in the international Rendez-Vous 2017 Tall Ships Regatta sailing expedition across the Atlantic Ocean. The team’s patroness happens to be sailing enthusiast and Latvia’s ex-president Vaira Vīķe-Freiberga. Team SPANIEL would like to share in this adventure with everyone, and invites Latvians abroad to join them in any one of its 6 stops in Boston (U.S.), Pictou, Sept Isle, Rimouski, Quebec and Halifax (Canada). Information about participation: http://ej.uz/tiksanasarspaniel.

Many Ways to Support ALA’s Programs and Operations

ALA thanks all those who have supported the organization in the past year! After the 66th annual convention in Chicago, a new year of ALA operations and programs has begun! We ask you to consider supporting ALA in one of many ways, perhaps by joining the LV-100 club, which was formed to support the financing of Latvian Centennial events in America. Please visit the fundraising page of ALA’s website to find out how you can help!

 

 
 

 

 
 

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
American Latvian Association in the United States, Inc.

400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
TEL: (301) 340-1914; FAX: (301) 340-8732

www.alausa.org

 

 

  Ja  kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

 

 

 

 

ALAs Infogramma - aprīlis 2017

Ārlietu ministrs aicina latviešu kopienu Vašingtonā piedalīties Latvijas simtgades svinībās

Ši gada martā Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tikās ar Vašingtonas apkārtnes latviešu sabiedrību, lai pārrunātu aktualitātes Latvijā un ASV, kā arī gatavošanos Latvijas valsts simtgades svinībām. Ministrs pauda gandarījumu par regulāro sadarbību un dialogu, kas ir izveidojies ar diasporu pārstāvošām organizācijām, īpaši ar Pasaules Brīvo latviešu apvienību, kuras sastāvā ir arī Amerikas latviešu apvienība. E. Rinkēvičs izteica pateicību apvienībai par aktivitātēm latviešu saiknes saglabāšanā ar Latviju, latviskās identitātes stiprināšanā un diasporas pilsoniskās līdzdalības veicināšanā. Ministrs arī aicināja Latvijas diasporu iesaistīties Latvijas valsts simtgades pasākumu organizēšanā un svinībās, ko Ārlietu ministrija kopā ar Kultūras ministriju īsteno sadarbībā ar diasporas organizācijām, iesaistot Latvijas pārstāvniecības un goda konsulu tīklu.

ALA gatavojas 66. kongresam Čikāgā

Kā jau iepriekš ziņots, ALAs 66. Kongress notiks Čikāgā 2017. gada 5. – 7. maijā. Kongresu “iesildīsim” 4. maijā, kad delegāti kopā ar Čikāgas latviešiem svinēs “Baltā galdauta svētkus”, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas svētkus, Sv. Pētera draudzes namā. Aicinām delegātus un organizācijas sūtīt reģistrācijas veidlapas uz ALAs biroju un Rīcības komitejai. Pieteikšanās termiņš – 18. aprīlis. Tuvāka informācija ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-66-kongress-cikaga/.

Eiropas latviešu organizācijas izvirza prioritātes un ievēl vadību savu interešu pārstāvībai Latvijā

Lai stiprinātu Eiropas latviešu savstarpējo sadarbību un iesaisti Latvijas norisēs, pēc Eiropas Latviešu apvienības (ELA) iniciatīvas 24.-27. martā Briselē tikās latviešu diasporas organizāciju pārstāvji no visas Eiropas. ELA kopsapulce izvirzīja prioritātes nākamajiem diviem gadiem un ievēlēja vadību savu interešu pārstāvībai Latvijā. Par ELA priekšsēdi atkārtoti ievēlēts Kristaps Grasis (Vācija). Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdē ELA pārstāvēs Kristaps Grasis, Indulis Bērziņš (Vācija) un Lilija Zobens (Lielbritānija). Vairāk lasiet: http://www.ela.lv/site_jaunumi_262.html.

San Jose universitāte Kalifornijā rīko II Baltiešu kora mūzikas festivālu šā gada 8.aprīlī

Jau otro gadu pēc kora mūzikas entuziastes muzikoloģes iniciatīvas Brigitte Doss-Johnson vadībā notiek Baltijas kora mūzikas festivāls. Vairāk par festivālu lasiet: www.balticchoralmusic.org. Biļetes: https://www.eventbrite.com/e/baltic-choral-festival-tickets-31590182085.

Runā ar mani latviski!

Mūsdienu pasaulē pastāvīgi mainās uzskati par svešvalodu apguves mērķiem, mācīšanas metodēm un paņēmieniem. ,,Runā ar mani latviski” ir Ivetas Grīnbergas veidoti materiāli latviešu kā mantotās valodas apguvei. Tie paredzēti jauniešiem, kas dzīvo ārpus Latvijas un vēlas apgūt latviešu valodu, kultūru un tradīcijas. Tie domāti iesācējiem, un mācību kursa beigās, valodas apguvēji būs sasnieguši A1, pat A2 valodas zināšanu līmeni. Ieskatieties materiālos un izmantojiet strādājot ar latviešu valodas apguvējiem! Runā ar mani latviski materiāli pieejami Amerikas latviešu apvienības mājas lapā, Izglītības nozares sadaļā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/macibu-materiali-runa-ar-mani-latviski/.

Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījuma centrs publicē lielāko pētījumu par atgriešanos Latvijā

Latvijas Universitātes (LU) Diasporas un migrācijas pētījumu centrs publicējis pētījumu “Atgriešanās Latvijā” par remigrantu pieredzi, lai apzinātu, kas un kādēļ atgriežas, kā iekļaujas Latvijas darba tirgū un sabiedrībā, un kāda palīdzība viņiem būtu nepieciešama. Pētījumā, kas tapis ar Ārlietu ministrijas atbalstu, piedalījušies vairāk nekā trīs tūkstoši cilvēku. Rezultāti apliecina, ka lielākajai daļai no tiem, kuri ir atgriezušies Latvijā, ir izdevies veiksmīgi iekļauties Latvijas darba tirgū. Vairāk lasiet: http://www.diaspora.lu.lv/zinas/t/45757/.

ALA Kultūras fonds atgādina par iniciatīvu Latvijas 100gadei – Stāstu sega Latvijai

“Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” (LaPa) aicina visus ārzemēs dzīvojošos latviešus piedalīties iniciatīvā, kas veltīta Latvijas Simtgadgadei. Stāstu sega ir ilgtermiņa projekts, kurā tiks veidota lielizmēra tekstilmozaīka (patchwork) sega no daudziem gabaliņiem, kurus darinās latvieši, kuri dzīvo ārpus Latvijas robežām. Tās darināšana dos iespēju latviešiem ārzemēs aktīvi līdzdarboties Latvijas 100gadē neatkarīgi no viņu dzīves vietas, vecuma vai valodas spējām, lai veidotu unikālu dāvanu Latvijai, kuru var mantot nākamās paaudzes. Projekta pirmais posms pašlaik rit pilnā sparā - Stāstu segas gabaliņi tiek darināti un sūtīti uz Latviju. Vairāk lasiet LaPa mājas lapā: http://www.lapamuzejs.lv/aicinam-piedalities-akcija-stastu-sega-davana-latvijas-simtgade/.

Latvijas Valsts kultūras amatpersonas apstiprina dalību Baltimoras Dziesmu svētkos

Ātri tuvojas XIV Vispārējie Latviešu Dziesmu un deju svētki ASV, kas notiks no 29. jūnija – 3. jūlijam, Baltimorā, Merilandē. Jau atlicis mazāk nekā 100 dienas iegādāties biļetes uz svētku pasākumiem, un vēl mazāk, lai nokārtot viesnīcu rezervācijas. Svētku rīcības komiteja ziņo, ka trīs galvenās Dziesmu svētku viesnīcas ir piepildītas, un tagad pievienota ceturtā - Lord Baltimore Hotel, kas atrodas mazliet tālāk no galvenajām svētku norises vietām. Biļetes tiek ātri pārdotas – kuģīša brauciens pa Baltimoras ostu un svētku bankets ar pazīstamo Rīgas šefpavāru Māri Jansonu jau izpārdoti! Latvijas Valsts kultūras dzīves amatpersonas jau arī sāk plānot savus ceļojumus uz svētkiem – dalību ir apstiprinājuši Kultūras ministre Dace Melbārde un Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte. Latvijas Republikas Kultūras ministrija ir starp Baltimoras dziesmu svētku lielākajiem sponsoriem. Tuvāka informācija: http://www.latviansongfest2017.com/

Ar akciju "Izskrien Latviju pasaulē", latvieši ārzemēs varēs izskriet Latviju no mājaspilsētas

Lai Latvijā un pasaulē kopīgi sagaidītu Latvijas simtgadi, Latvijas Institūts (LI) kopā ar biedrību ,,VSK Noskrien” aicina tautiešus un Latvijas draugus iesaistīties akcijā ,,Izskrien Latviju pasaulē”. Akcijas laikā interesenti vairākās pasaules pilsētās un lielpilsētās varēs izmantot jau iepriekš izstrādātus skriešanas maršrutus Latvijas kontūras formā vai arī izveidot savus un dalīties ar tiem saviem ģimenes locekļiem, draugiem, kā arī kaimiņiem. Akcijas atklāšanas pasākums norisināsies Rīgā 7. aprīlī. Lai lejuplādētu sagatavoto Latvijas maršrutu Čikāgā, lūdzu apmeklējiet: http://www.noskrien.lv/trase/?trase=161112.

PBLA izsludina vakanci uz Latvijas simtgades diasporas projektu koordinatora amatu

Pamatpienākums:Sadarbībā ar PBLA dalīborganizācijām izstrādāt un realizēt Latvijas valsts simtsgades pasākumu plānu diasporā. Pieteikumus, kas ietver CV un motivācijas vēstuli, nosūtīt uz e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. līdz 2017. gada 14. aprīlim! Sīkāka informācija: http://www.pbla.lv/pbla-izsludina-vakanci-uz-latvijas-valsts-simtgades-diasporas-projektu-koordinatora-amatu/

Latvia’s Foreign Minister Meets ALA Representatives and Latvian Community in Rockville

The foreign minister of Latvia, Edgars Rinkevics, met with the Washington, DC Latvian community to dicuss current events in Latvia and the U.S., as well as preparations for the upcoming Latvian Centennial. The minister expressed satistaction with the cooperation and regular dialogue with representative diaspora organizations – in particular, with the World Federation of Free Latvians, the umbrella organization that also encompasses ALA. E. Rinkevics thanked ALA for its proactive efforts to preserve ties to Latvia and the Latvian identity while living abroad. The foreign minister also encouraged the Latvian diaspora to become increasingly involved with the organization of events for the Latvian Centennial.

ALA Prepares for its 66th Annual Convention in Chicago

A reminder that ALA’s 66th Annual Convention will take place in Chicago on May 5th – 7th! On the eve of the Convention, delegates will unite with Chicago Latvians for the “White Tablecloth Celebration”, the Latvian Restoration of Independence Day event, which will take place at the Chicago St. Peter’s Latvian Evangelical Lutheran Church premises. We invite convention delegates and organizations to send their registration forms to the ALA offices and the Convention organizing committee. The application deadline is coming up soon on April 18th! For more information on the Convention, please visit:http://www.alausa.org/lv/citi/alas-66-kongress-cikaga/

European Latvian Association Meets to Determine Priorities for Next Couple of Years

Due to an initiative of the European Latvian Association (ELA), representatives from Latvian organizations from all of Europe met in Brussels from March 24th – 27th to strengthen cooperative efforts. In this ELA summit, organizational leaders determined priorities for the next two years and elected their representatives to the parentē organization in Latvia. Kristaps Grasis (Germany) was again elected as President. Kristaps Grasis, Indulis Berzins (Germany) and Lilija Zobens (Great Britain) will represent ELA in the World Federation of Free Latvians. To read more about the summit, please visit: http://www.ela.lv/site_jaunumi_262.html.

San Jose University Hosts Baltic Choral Music Festival on April 8th

For the second time, with musicologist and choral music enthusiast Brigitte Doss-Johnson at the helm, San Jose University will host a Baltic Choral Music Festival. To read more about this festival, please visit: www.balticchoralmusic.org. Tickets are still available on Eventbrite at the following link: https://www.eventbrite.com/e/baltic-choral-festival-tickets-31590182085.

Talk to Me in Latvian!

The ALA Office of Education is happy to announce that University of Washington’s guest lecturer, Iveta Grīnberga, has written new resources to teach Latvian as a heritage language. Heritage language learners require materials and methods specific to the acquisition of their heritage language. “Runā ar mani latviski”, by Iveta Grīnberga, provides the resources, activities, materials for beginners to acquire Latvian to the A1 or A2 language proficiency level. “Runā ar mani latviski” can be found on the American Latvian Association website, Office of Education page: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/macibu-materiali-runa-ar-mani-latviski/.

University of Latvia Publishes Study on the Return of Diaspora Latvians to Latvia

The University of Latvia’s Center for Diaspora and Migration Research has published a study on “Returning to Latvia”, which focuses on reimmigrant experiences in order to understand who returns to Latvia and why, how they enter the workforce and society, and what sort of assistance they require. This study, sponsored by the Ministry of Foreign Affairs, had more than 3,000 participants. Results confirm that the majority of those that return to Latvia are able to successfully join the Latvian workforce. To learn more, please visit: http://www.diaspora.lu.lv/zinas/t/45757/.

Latvians Across the Globe Invited to Take Part in the “Story Quilt” for the Centennial

“Latvians Abroad” museum and research center invites all Latvians living abroad to participate in a special initiative to commemorate the Latvian Centennial. The long-term project “Story Quilt” will be a massive patchwork quilt constructed from countless pieces made by Latvians that live outside of Latvia’s borders. This project will give Latvians abroad the opportunity to actively participate in the Latvian Centennial – regardless of location, age, or language abilities – by producing a unique gift for Latvia that can be passed on to future generations. The project is in its first stages – pieces for the story quilt are currently being produced or procured and sent to Latvia. To read more, please visit: http://www.lapamuzejs.lv/aicinam-piedalities-akcija-stastu-sega-davana-latvijas-simtgade/.

Latvian Ministry of Culture Plans for Participation in Baltimore Song Festival

The XIV Latvian Song and Dance Festival is approaching quickly – there are less than 100 days left for attendees to purchase tickets, and even less time to make hotel reservations, if you have not already done so. The festival organizing committee reports that three reduced-rate hotel room blocks have already sold out, and that now a new block has been added at a fourth, slightly further, hotel. Tickets are still available but also selling quickly – already sold out are the Inner Harbor cruise event and the festival banquet with Riga celebrity chef Maris Jansons. The Latvian Ministry of Culture, who is one of the largest sponsors of the festival, is also beginning to plan its participation – both the Minister of Culture, Dace Melbarde, and the director of the Latvian National Centre for Culture, Signe Pujuate, are planning to attend this hallmark event. More info: http://www.en.latviansongfest2017.com/

"Run Around Latvia" Project Allows Latvians Abroad Opportunity to Follow Unique Route

As part of the celebrations for the Latvian Centennial, the Latvian Institute and the organization “VSK Run” have partnered to put together a project titled “Run Around Latvia”. The project enables runners all over the world to follow prepared routes that outline the shape of Latvia. The project’s opening takes place in Riga on April 7th. To download the Latvia running route for Chicago, click here: http://www.noskrien.lv/trase/?trase=161112.

The World Federation of Free Latvians is Hiring

The WFFL (PBLA) has just announced a job vacancy for a Latvia Centennial Project Coordinator at the WFFL Riga Office. The application deadline is April 14, 2017. More information in Latvian: http://www.pbla.lv/pbla-izsludina-vakanci-uz-latvijas-valsts-simtgades-diasporas-projektu-koordinatora-amatu/
 
 

 

 
 

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
American Latvian Association in the United States, Inc.

400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
TEL: (301) 340-1914; FAX: (301) 340-8732

www.alausa.org

 

 

  Ja  kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

 

 

 

 

ALAs Infogramma - marts 2017

Latvijas Republikas vēstnieks ASV sniedz uzrunu Stenforda universitātē

Ceturtdien, 2. martā, Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis sniedza uzrunu Stenforda universitātē par tēmu “Latvia – A Dynamic Hub in Northern Europe”. Savā uzrunā vēstnieks iepazīstināja klausītājus ar Latvijas drošības jautājumiem, dalību NATO un Latvijas ieguldījumu starptautiskā terorisma apkarošanā. Viņš atzīmēja, ka Latvija turpina būt par vienu no aktīvākajiem centriem Ziemeļeiropā, kur rodas biznesa inovācijas, attīstās informācijas technoloģijas un rodas jaunas sadarbības iespējas gan visas Eiropas, gan Ziemeļamerikas sadarbības partneriem. Pēc uzrunas sekoja pieņemšana.

ALAs valde izbraukuma sēdē viesojas Sanfrancisko

Sekojot iedibinātai tradīcijai, vienu reizi gadā Amerikas latviešu apvienības (ALAs) valde rīko izbraukuma sēdi, viesojoties kādā no latviešu centriem ASV. Šī gada 3. un 4. martā ALAs valde un Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis viesojās Ziemeļkalifornijas latviešu sabiedrībā. Valdes sēdē tika apspriesti finanču jautājumi, atzīmējot veiksmīgu Latvijas Simtgadei veltītu līdzekļu vākšanas akciju. Valde pārrunāja organizatoriskus jautājumus saistībā ar ALAs 66.kongresu Čikāgā, Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma reģionālā pasākuma norisi ASV, 2017.gada rudenī un AABS konferenci 2018. gada jūnijā Stenforda Universitātē. Sestdienas vakarā sanākušos iepriecināja “Sanfrancisko teātra darbnīca” ar izrādi “Emīls un Berlīnes zēni”.

ALA aicina izraudzīt un apstiprināt delegātus dalībai ALAs 66. kongresā Čikāgā

Amerikas latviešu apvienības valde aicina savas biedru organizācijas izraudzīt un apstiprināt delegātus dalībai ALAs 66. gadskārtējā kongresā, kas notiks Čikāgā, Crowne Plaza  Chicago O’Hare viesnīcā no 5. līdz 7. maijam. Dalībai kongresā var pieteikties gan organizāciju pārstāvji, gan ALAs atsevišķie biedri. ALAs kongresa programmā īpaša uzmanība tiks pievērsta Latvijas Simtgades atzīmēšanai ASV un Latvijā, kā arī Baltijas valstu drošības jautājumiem. Ceturtdienas pēcpusdienā pirms kongresa plānots atzīmēt “Baltā galdauta svētkus”, simboliski iesākot Latvijas simtgades svētku atzīmēšanu ASV. Papildus informācija atrodama ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-66-kongress-cikaga/

Uzsākta reģistrēšanās dalībai 12. JBANC konferencē par Baltijas drošības jautājumiem

Apvienotā baltiešu komiteja (JBANC) aicina interesentus reģistrēties dalībai šī gada 19.-20. maijā Vašingtonā, D.C. paredzētajā, JBANC rīkotajā konferencē “New Realities: The Baltic Region in a Changing World”. Tā būs jau 12. JBANC rīkotā konference, kuŗas fokusā ir Baltijas drošības jautājumi un sadarbības veicināšana starp Baltijas valstīm un ASV. Konferences dalībnieku ērtībām viesnīcā Washington Court Hotel ierobežotā skaitā pieejamas istabas par pazeminātu cenu. Plašāka informācija atrodama: http://bit.ly/2n4XadG

ALAs izglītojošie ceļojumi – piedāvāti arī angļu valodā – vēl ir laiks pieteikties!

Vēl līdz mēneša beigām ir laiks pieteikties uz ALAs ,,Heritage Latvia” ceļojumu angļu valodā, kuŗš noritēs no 14. – 28. jūlijam. Programma domāta latviešu izcelsmes jauniešiem 13 – 16 gadu vecumā, kuŗi vēlas baudīt ,,Sveika, Latvija!” programmas piedāvājumus angliski. Tāpat ,,Hello, Latvia / Sveika, dzimtene!” ceļojums (kuŗš noritēs no 15. – 28. jūlijam) iepazīstinās dažādu paaudžu latviešus ar Latvijas kultūras jaunumiem un dos viņiem iespēju labāk apzināties savas saites ar Latviju un latviešu kultūru. Ziņojam, ka vēl ir pāris vietas pieejamas jūnija ,,Sveika, Latvija!” grupas lidojumam no ASV. Ja vēl apsverat iespēju piedalīties, vai sūtīt jūsu jaunieti baudīt Latviju šovasar, iesakām steidzīgi sazināties ar ALAs biroju. Lūdzam pieteikties pie ceļojumu koordinatores Marisas Gudrās par piedalīšanos 2017. gada vasaras ceļojumos- vai nu ar e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai ar tālruni 301-340-8719.

Dalībai ALAs prakses programmā pieteikušies 11 kandidāti

Šogad līdz 28. februārim noteiktajā termiņā dalībai Amerikas latviešu apvienības prakses programmā Latvijā pieteikušies 11 kandidāti no ASV. Kā informē ALAs Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe, kuŗas vadībā pirms trim gadiem tika izveidota šī prakses programma, tuvākajās nedēļās tiks caurskatīti visi pieteikumi un sadalītas prakses vietas saskaņā ar dalībnieku izrādītajām vēlmēm. Kopumā šogad prakses iespējas Latvijā piedāvāja 20 kultūras un izglītības iestādes, kā arī sabiedriskās organizācijas un uzņēmēju organizācijas. Sīkāka informācija: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/vasaras-darbi-latvija/

ASV Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos plānota 17 koru un 32 deju kopu līdzdalība

XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku ASV Rīcības komiteja sagatavojusi jaunāko informāciju par šovasar Baltimorā gaidāmajiem Dziesmu un Deju svētkiem. Kā ziņo svētku Rīcības komiteja, uz šo brīdi uz Dziesmu svētku laiku Baltimorā aizrunāts jau vairāk nekā 700 viesnīcas istabas. Pēc pēdējiem sarakstiem uz svētkiem brauks 17 kori un 32 tautas deju kopas no ASV, Kanādas, Īrijas un Latvijas. Svētku rīkotāji aicina iegādāties biļetes pirms svētkiem, lai dalībniekiem nevajadzētu stāvēt rindās, un arī, lai brīvprātīgajiem palīgiem būtu vieglāks darbs svētku norises laikā! Jaunākais svētku apkārtraksts lasāms: http://eepurl.com/cDOH0X

Diasporas kopas gatavojas uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem Latvijā

Tuvojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem Latvijā, kas notiks Rīgā 2018. gada jūlijā, svētku rīkotāji aicina diasporas mākslinieciskās kopas atzīmēt dažus nozīmīgus datumus savos kalendāros. Lai piedalītos svētkos, ārvalstu latviešu koriem ir jāiztur atlase, kas paredzēta šī gada aprīlī - tiks izlozētas dziesmas un korim tās jāieraksta video. Dziesmu svētku rīkotāji jau tagad aicina kalendāros iezīmēt pirmdienu, 02.07.2018, kad plānots kopīgais Diasporas māksliniecisko kopu koncerts un danči, kā arī citas aktīvitātes. Visas mākslinieciskās kopas būs aicinātas piedalīties Dziesmu svētku gājienā, 01.07.2018., kas šajos svētkos, atšķirībā no iepriekšējiem, notiks pirmajā svētku dienā. Mēģinājumi deju kopām sāksies otrdien, 03.07.2018, bet koriem, ceturtdien, 05.07.2018.

Latvijas Televīzija ir izveidojusi jaunu interneta televīzijas programmu latviešiem ārzemēs

Latvijas Televīzija ir sākusi raidīt jaunu interneta televīzijas kanālu latviešiem ārzemēs – VISIEMLTV.LV kurā bez ierobežojumiem redzams plašs LTV raidījumu klāsts no LTV1 un LTV7 programmu piedāvājuma. Lai piekļūtu interneta televīzijai dodieties uz: VISIEMLTV.LV!

Līdz 1. aprīlim iespējams pieteikt projektus PBLA KF piešķīrumu konkursā

Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonds (PBLA KF) izsludinājis pieteikšanos līdzekļu piešķīrumiem 2017. gadā, kuru primārais mērķis ir atbalstīt ārpus Latvijas dzīvojošo tautiešu projektus kultūras, izglītības un jaunatnes darbības laukā. Līdzekļu pieprasījumu iesūtīšanas termiņš ir šī gada 1. Aprīlis. Plašāka informācija par līdz šim atbalstītajiem projektiem un līdzekļu pieprasījumu veidlapas atrodamas PBLA mājas lapā Kultūras fonda sadaļā: http://www.pbla.lv/kulturas-fonds/.

ALAs nozare “Sadarbība ar Latviju” aicina apskatīt video ALAs mājas lapā

ALAs "Sadarbība ar Latviju" (SAL) nozare strādā galvenokārt vienam mērķim: Latviešu tautas izdzīvošanas nodrošināšanai. Ar SAL palīdzību tiek sagādāti regulāri, divgadīgi pabalsti Latvijas daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem un vecāku pamestiem bērniem - gan izdzīvošanai, gan izglītības gaitām. Lai parādītu, cik svarīgs ir darbs, ko veic SAL nozare, plānots uzņemt jaunu video par SAL palīdzības programmu, bet iepriekšējo video varat aplūkot ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/sadarbiba-ar-latviju-nozare/
 
 

 

 
 

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
American Latvian Association in the United States, Inc.

400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
TEL: (301) 340-1914; FAX: (301) 340-8732

www.alausa.org

 

 

  Ja  kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

 

 

 

 

ALAs Infogramma - februāris 2017

ALA aicina savus biedrus saziņā ar kongresmeņiem aizstāvēt Latvijas intereses

Amerikas latviešu apvienība janvāra beigās, mediju telpā izskanot informācijai par iespēju, ka ASV administrācija varētu atcelt Krievijai noteiktās sankcijas, izplatījusi aicinājumu saviem biedriem un atbalstītājiem sazināties ar saviem pārstāvjiem ASV Kongresā un prasīt iestāties par sankciju pagarināšanu līdz pilnīgai Minskas vienošanās izpildei, kas vērsti uz asinsizliešanas pārtraukšanu Ukrainā. Vienlaikus ALA turpina aicināt savus biedrus uzrunāt ASV kongresmeņus, lai mudinātu tos pievienoties Baltic Caucus.

Jauna darbiniece ALA birojā

Ilggadējai Amerikas latviešu apvienības izglītojošo ceļojumu koordinatorei Anitai Jubertei pēc 17 darba gadiem ALA birojā dodoties pensijā, ALAs ceļojumu koordinatores pienākumus sākot ar šī gada februāri uzņēmusies Marisa Gudrā, kas iepriekš astoņus gadus strādājusi ASV valdības Nodarbinātības departamentā. M. Gudrā iepriekš darbojusies ALAs valdē kā sekretāre, un Amerikas latviešu jaunatnes apvienības valdē kā kultūras nozares vadītāja un kasiere. M. Gudrā ieguvusi bakalaura grādu mūzikā Bostonas Universitātē un maģistra grādu ekonomikas politikā. Tāpat M. Gudrā ieguvusi sertifikātu programmu un projektu vadības jomā Džordža Meisona universitātē. ALA valde pateicas Anitai Jubertei par ilggadēju un priekšszīmīgu ieguldījumu ALAs izglītojošo ceļojumu vadībā un novēl daudz panākumu jaunajai darbiniecei šo programmu vadību pārņemot!

ALAs valde noturēs pavasara valdes sēdi Sanfrancisko

ALAs izbraukuma valdes sēde notiks Sanfrancisko šā gada 4.martā plkst. 9.00 Latviešu luterāņu draudzes nama Rīgas zālē. Adrese: 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA 94114. Sēdē piedalīsies ALAs valdes priekšsēdis Pēteris Blumbergs, Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, PBLA valdes priekšsēdis Jānis Kukainis, ALAs ģenerālsekretārs Raits Eglītis, ALAs valdes locekļi, Revīzijas komitejas un ALAs biroja pārstāvji. Atklātajā valdes sēdē aicinām piedalīties visus, kam interesē latviešu sabiedrības aktualitātes ASV un sadarbība ar Latviju.

ALA aicina uz Latvijas vēstnieka uzrunu Stenfordas Universitātē

ALA, sadarbībā ar Latvijas vēstniecību ASV un Stenforda universitāti (Kalifornijā), aicina jūs piedalīties īpašā notikumā – Latvijas vēstnieka Andra Teikamaņa uzrunā Stenfordas universitātē 2017. gada 2. martā plkst. 17.30 (Bender Room, Green Library). Savā uzrunā vēstnieks iepazīstinās klausītājus ar Latvijas drošības jautājumiem, dalību NATO un Latvijas ieguldījumu starptautiskā terorisma apkarošanā. Latvija turpina būt par vienu no aktīvākajiem centriem Ziemeļeiropā, kur rodas biznesa inovācijas, attīstās informācijas tehnoloģijas un rodas jaunas sadarbības iespējas gan visas Eiropas, gan Ziemeļamerikas sadarbības partneriem. Pēc uzrunas aicinām visus uz pieņemšanu. Ieeja – bez maksas.

Pieteikšanās: https://events.stanford.edu/events/663/66343/

Atlikušas tikai dažas nedēļas pieteikties dalībai prakses programmā Latvijā

Amerikas latviešu jauniešiem vecumā no 19 līdz 29 gadiem vēl ir atlikušas dažas nedēļas - līdz 2017. gada 28. februārim pieteikties dalībai Amerikas latviešu apvienības (ALA) izveidotajā vasaras prakses programmā, kas šovasar jau trešo gadu pēc kārtas pavērs iespējas jauniešiem iegūt darba un dzīves pieredzi Latvijā. ALAs izveidotā vasaras prakses programma, kuru koordinē ALAs Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe, trīs gadu laikā piesaistījusi lielu interesi gan Ziemeļamerikas un Austrālijas latviešu jauniešu vidū, gan Latvijā, kur arvien jaunas iestādes un uzņēmumi piesakās uzņemt ALAs praktikantus. To skaits šogad palielinājies līdz 20 un aptver gan kultūras un izglītības iestādes, gan sabiedriskas organizācijas, gan technoloģiju uzņēmumus un organizācijas, kas veicina jauno technoloģiju attīstību un eksportu. Plašāka informācija un pieteikšanās veidlapas atrodamas: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/vasaras-darbi-latvija/

ALA aicina biedru organizāciju vadītājus izvirzīt delegātus 66. kongresam

Amerikas latviešu apvienības 66. gadskārtējais kongress šogad notiks Čikāgā no 4. līdz 7. maijam. Lūdzam ALAs biedru organizāciju vadītājus gada sapulcēs izraudzīt un apstiprināt delegātus dalībai ALAs gadskārtējā kongresā. Delegātu pieteikšanās veidlapas tiks izsūtītas organizāciju vadītājiem un sakarniekiem februāŗa otrajā pusē. Papildus informācija atrodama ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-66-kongress-cikaga/

Apvienotā baltiešu komiteja plāno konferenci Vašingtonā

Apvienotā baltiešu komiteja izsludinājusi tās kartējo politisko konferenci, kas plānota ši gada 19-20. maijā Vašingtonā, Washington Court Hotel, http://www.washingtoncourthotel.com/. Pieteikšanās konferencei tiks izsludināta ABK mājas lapā www.jbanc.org

ALA aicina interesentus pieteikties izglītojošiem ceļojumiem uz Latviju

ALA aicina neatlikt pieteikšanos uz šī gada izglītojošiem ceļojumiem uz Latviju. Pieteikšanās termiņš dalībai “Heritage Latvia” ceļojumā angļu valodā jauniešiem no 13 – 16 gadiem, kas notiks no 14. līdz 28. jūlijam, ir 2017. gada 14. marts. Savukārt pieteikties dalībai “Hello, Latvia/Sveika, dzimtene!” ceļojumā angļu un latviešu valodās pieaugušajiem un ģimenēm, kas notiks no 15. – 28. jūlijam, ir iespējams līdz 2017. gada 30. aprīlim. Tuvāka informācija atrodama ALA mājas lapā vai, rakstot ceļojumu koorinātorei Marisai Gudrais: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ALA piedāvā desmit stipendijas dalībai 2x2 nometnē

2x2 nometnes rīkotāji izsludinājuši pieteikšanos dalībai 2017. gada 2x2 nometnē, kas notiks "Mežrozēs" Latvijā no 6. līdz 14. jūlijam. Atbalstot 2x2 kustību un Amerikas latviešu jauniešu līdzdalības iespējas tajā, ALA piedāvā segt 2x2 reģistrācijas maksu pirmajiem desmit dalībniekiem no ASV. Pieteikumi adresējami ALAs stipendiju komisijai un nosūtāmi Andrai Zommerei: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Pieteikumā lūdzam īsi raksturot jūsu līdzšinējo līdzalību latviešu sabiedriskā dzīvē un ko ceriet iegūt 2x2 nometnē. Plašāka informācija par nometni atrodama mājas lapā: http://2x2pasaule.lv/

Pēdējā iespēja pieteikties uz Latvijas pasēm Floridā

Iespēja atjaunot Latvijas Republikas pasi Floridā (Broward County) 2017. gada 24. - 25. februārī. Pēdējais brīdis vēl pieteikties! Sīkāka informācija: http://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija

Dziesmu un Deju svētku Baltimorā rīkotāji izsludina biļešu akciju

XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku rīkotāji ASV aicina interesentus laikā no 1. līdz 13. februārim iegādāties biļetes uz šovasar Baltimorā gaidāmajiem sarīkojumiem un piedalīties izlozē. Plašāka informācija par izsludināto akciju, XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku ASV programmu, biļešu un viesnīcas rezervācijas iespējām atrodama mājas lapā: http://www.latviansongfest2017.com

Latvijas Radio piedāvā notikumu apskatu vieglā latviešu valodā

Ja Jūs vēlaties pamazām apgūt vai uzlabot latviešu valodu un sekot līdzi notikumiem Latvijā, Latvijas Radio Ziņu dienests piedāvā iespēju ik dienas noklausīties ziņas no Latvijas vieglā, lēnā un saprotamā lasījumā latviešu valodā: http://www.lsm.lv/lv/temas/zinas-vieglaja-valoda/. Ja latviešu valoda tik un tā par grūtu, bet interesē ziņas no Latvijas, tad varat sekot līdzi aktualitātēm Latvijas sabiedrisko mediju portālā angļu valodā: http://www.lsm.lv/en/
 

ALA Call to Action - Urge Congress to Make Baltic National Security a Priority

In response to speculation from multiple reliable news sources that the newly inaugurated U.S. administration might consider lifting sanctions on Russia, at the end of January, the American Latvian Association invited its members and supporters to contact their representatives in the U.S. Congress and ask them to support the extension of sanctions until the complete implementation of the Minsk agreements, which is based on the ceasing of bloodshed in Ukraine. At the same time, ALA continues to invite its members to encourage U.S. congressmen to join the Baltic Caucus.

Newly-Hired Travel and Event Coordinator Starts Her Duties at the ALA Office

After 17 years of commendable service in the ALA office, the American Latvian Association’s educational trip coordinator Anita Juberte is retiring, and as of February, her duties have been turned over to Marisa Gudrā, who previously worked 8 years in the U.S. Department of Labor. In the past, M. Gudrā has served the ALA Board as Secretary, and in the American Latvian Youth Association as the Director of Cultural Affairs and Treasurer. M. Gudrā holds a Bachelor’s degree in Music and a Masters degree in Economic Policy from Boston University. Recently, M. Gudrā completed a graduate certificate program in Programming and Project Management in the Arts at George Mason University. The ALA Board thanks Anita Juberte for her longtime and exemplary leadership of ALA’s educational tour programs, and wishes much success to the new hire in taking over these responsibilities.

ALA Board to Hold its Spring Meeting at the San Francisco Latvian Center

ALA’s annual offsite board meeting will take place in San Francisco on March 4th, at 9 AM in the Latvian Lutheran church facility Rīga Room. Address: 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA 94114. Participating in the meeting will be ALA Board President Pēteris Blumbergs, the Latvian Ambassador to the U.S. Andris Teikmanis, the PBLA Board President Jānis Kukainis, the ALA Executive Director Raits Eglītis, ALA board members, as well as the Audit Commmittee’s and ALA Office representatives. We invite all those with interest in American Latvian community affairs or cooperation with Latvia to participate in the public portion of the meeting.

ALA Extends Open Invitation to Talk by Latvia's Ambassador at Stanford University

The American Latvian Association cordially invites you to attend a speech by Latvia's Ambassador to the United States, Andris Teikmanis, entitled "Latvia – A Dynamic Hub in Northern Europe", to be followed by a reception, at Stanford University on March 2, 2017, at 5:30 PM (Bender Room, Green Library). In his speech, Ambassador Teikmanis will discuss Latvia’s security concerns and its development and business opportunities. Latvia continues to be one of the most active centers in Northern Europe, where business innovations are formed and information technologies are developed, shaping new possibilities for cooperation with European and North American partners. Free Admission.

To register, please visit: https://events.stanford.edu/events/663/66343/

A Few More Weeks to Apply for ALA Summer Internship Program

American Latvian young professionals, ages 19 – 29, have just a few more weeks until the February 28, 2017 deadline to apply for the American Latvian Association (ALA) sponsored summer internship program, which, for the third year in a row, offers a variety of opportunities for young professionals to gain work and life experience in Latvia. ALA’s summer internship program, which is coordinated by ALA’s Director of Cultural Affairs, Līga Ejupe, over the course of three years has attracted much interest from North American and Australian Latvian young professionals, as well as a number of institutions in Latvia that are coming forward to offer potential internship opportunities. This year, the number of available internships has increased to 20, and includes not only cultural and educational institutions, but also community organizations, as well as technology startups. More information and application forms are available here: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/vasaras-darbi-latvija/

ALA Calls for Nomination of Delegates for the 66th Annual Congress in Chicago

The ALA board invites ALA member organizations to delegate representatives to its 66th Annual Congress, which will take place in Chicago this year from May 4 - 7. Application packages will be mailed from the ALA offices in Rockville in the upcoming days. Individual delegates, those NOT representing any organization, are also welcome to apply. The Congress will be held at Crowne Plaza Hotel by O'Hare International Airport. For more information visit: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-66-kongress-cikaga/

JBANC Conference to be held in Washington, D.C. on May 19-20, 2017

The Joint Baltic American National Committee (JBANC) has announced that its 2017 conference will be held on May 19-20 at the Washington Court Hotel, located at 525 New Jersey Avenue NW: http://www.washingtoncourthotel.com/ Please mark your calendars and join us at the conference, which will focus on current security issues in the Baltic sea region and U.S. – Baltic relations. Conference registration will soon be accessible on the JBANC homepage: www.jbanc.org

ALA’s Invitation to Submit Applications for Educational Trips to Latvia

ALA invites interested parties to submit applications for this summer’s educational trips to Latvia. The deadline to sign up for participation in the “Heritage Latvia” English language trip for 13 - 16 year olds (scheduled for July 14 to 28), is March 14. The deadline to sign up for participation in the “Hello, Latvia” bilingual trip (from July 15 to 28) is April 30. For further information, please visit the ALA homepage or e-mail the new ALA Travel and Project Coordinator Marisa Gudrais: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ALA Offers Ten Scholarships for Participants of 2x2 Camp

The organizers of the “2x2” program have opened registration for this summer’s camp, which will take place in "Mežrozes” in Latvia from July 6 to 14. In support of the “2x2” movement, ALA offers a stipend to cover registration fees for up to ten participants from the U.S. Please address your requests to the ALA Scholarship Committee and send them to Andra Zommere, Director of the ALA Education Office: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Please include a summary of your activities in the Latvian community and what you hope to take away from participation in the 2x2 youth program. Requests will be processed in the order they are received. For more information about the camp, please visit: http://2x2pasaule.com/

Last Chance to Apply for Latvian Passport in Florida

The deadline is fast approaching for the mobile passport station scheduled to visit Florida (Broward County) on February 24 and 25, 2017! Please visit this site for more information: http://www.mfa.gov.lv/en/usa/consular-information

Latvian Song and Dance Festival in Baltimore Ticket Promotion

The organizers of the XIV Latvian Song and Dance Festival in America encourage audiences to purchase their event tickets from February 1 – 13, during the two-week only raffle promotion event! More information on the ticket promotion, the XIV Latvian Song and Dance Festival program of events, tickets, and hotel reservations can be found on the festival homepage: http://www.en.latviansongfest2017.com

 

If you are interested in receiving a news digest in simple Latvian, Latvijas Radio invites you to tune in to the daily special news broadcast from Latvia read out in simple Latvian: http://www.lsm.lv/lv/temas/zinas-vieglaja-valoda/. Alternatively, you may also tune in to Latvian news broadcast in English: http://www.lsm.lv/en/
 

 

 
 

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
American Latvian Association in the United States, Inc.

400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
TEL: (301) 340-1914; FAX: (301) 340-8732

www.alausa.org

 

 

  Ja  kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

 

 

 

 

ALAs Infogramma - janvaris 2017

ALA valde sveic visus Jaunajā gadā

Amerikas latviešu apvienības valde pateicas visiem biedriem un atbalstītājiem par sadarbību 2016. gadā un sveic visus Jaunajā gadā, kas solās būt piepildīts ar bagātīgu programmu visdažādākajās jomās! 2017. gads ieskandina Latvijas valsts simtgades svinības, kas ASV tiks oficiāli aizsāktas ar Vispārējo latviešu dziesmu un Deju svētku norisi Baltimorā šovasar no 29. jūnija līdz 3. jūlijam, bet ALA spers pirmo svētku gaidīšanas soli Čikāgā ar Baltā galdauta svētkiem 4. maijā. Pateicamies visiem, kas ziedojuši Latvijas valsts simtgades svētkiem ASV veltītajai ALAs līdzekļu vākšanas akcijai. 2017. gada martā ALAs valde rīkos izbraukuma sēdi uz Sanfrancisko, kur Latvijas Republikas vēstnieks ASV Andris Teikmanis uzrunās Stenfordas Universitātes sabiedrību. Savukārt, maija pirmajā nedēļas nogalē Čikāgā norisināsies ALAs 66. kongress. Atjaunojiet savas biedru kartes un sekojiet līdzi ALAs aktualitātēm ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org.

ALAs priekšsēdis nosūta vēstuli ASV Senāta Ārlietu komitejas vadībai

Cieši sekojot līdzi ASV jaunievēlētā prezidenta Donalda Trampa valdības izveidei, Amerikas latviešu apvienības priekšsēdis Pēteris Blumbergs otrdien, dienu pirms Ārlietu ministra kandidāta Rex Tillerson liecināšanas ASV senātā, nosūtīja vēstules ASV Senāta ārlietu komitejas vadībai, aicinot senatorus pirms apstiprināšanas rūpīgi iztaujāt kandidāta pasaules un ārpolītiskos uzskatus. Savā vēstulē ALAs priekšsēdis pauda bažas par Baltijas valstu drošības jautājumiem – ASV un NATO militāro klātbūtni, ASV reakciju uz Krievijas kiberuzbrukumiem un dažāda veida provokācijām, kā arī Krievijas mēģinājumiem izveidot ietekmes sfairas Eiropā un pasaulē. http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/110/alas-prieksedis-nosuta-vestuli-senata-arlietu-komisijai/

Uzsākta pieteikšanās ALAs vasaras prakses programmai Latvijā

Ar ši gada 1. janvāri uzsākta pieteikšanās Amerikas latviešu apvienības vasaras prakses programmai Latvijā, kas norisinās jau trešo gadu pēc kārtas. ALAs prakses programma ir vienreizēja iespēja ārpus Latvijas dzimušiem un augušiem jauniešiem pavadīt vasaru Latvijā un iziet praksi kādā no Latvijas kultūras iestādēm vai privātiem uzņēmumiem, gūstot pieredzi lietderīgā, mērķtiecīgā darbā, kas vēlāk noderēs akadēmiskā un profesionālā dzīvē. Pieteikšanās - 2017. gada 28. februāris! http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/vasaras-darbi-latvija/

ALA piedāvā četrus izglītojošus ceļojumus 2017. gadā

ALA 2017. gadā plāno četrus ceļojumus – “Sveika, Latvija!” no 9. – 23. jūnijam no Čikāgas un no 10. – 24. augustam no Newark. “Heritage Latvia” ceļojums angļu valodā jauniešiem no 13 – 16 gadiem paredzēts no 14. – 28 jūlijam (no JFK / New York) un “Hello, Latvia/Sveika, dzimtene!” ceļojums angļu un latviešu valodās pieaugušajiem un ģimenēm no 15. – 28. jūlijam (dalībnieki satiekas Rīgā). Tuvāka informācija: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ALAs 66. kongress Čikāgā

Amerikas latviešu apvienības gadskārtējais kongress notiks Čikāgā, 2017. gada 4. – 7. maijā. Sīkāka informācija – nākamajā Infogrammā, laikrakstā LAIKS un ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-66-kongress-cikaga/

ALAs Kultūras fonds piešķir atbalstu 14 projektiem un vienai radošai stipendijai

Amerikas Latviešu Apvienības Kultūras fonda valde 2016. gada nogalē izvērtēja un piešķīra $23 000 četrpadsmit daudzpusīgiem projektiem, vienai mūzikas radošajai stipendijai un atbalstu Pētera Vaska mūzikas pirmatskaņojumam Ņujorkā, par ko sīkāka informācija atrodama: http://chelseasymphony.org/concert/january-27-28 PBLA Kultūras fonda priekšsēde Sanita Šūmane pateicas visiem KF ziedotājiem par dāsno atbalstu KF darbībai! Sīkāka informācija par atbalstītajiem projektiem atrodama http://www.alausa.org un drīzumā arī presē.

LaPa aicina piedalīties akcijā “Stāstu sega”

Latvieši pasaulē muzejs un pētniecības centrs (LaPa) izveidojis akciju Stāstu sega kurā ārzemēs dzīvojošie latvieši aicināti uz Rīgu sūtīt paša rokām gatavotus un izrotātus 18x18cm kvadrātiņus lielizmēra tekstilmozaīkas segai (patchwork quilt). Stāstu sega būs veltījums Latvijas Republikas dibināšanas apaļajai jubilejai. “Stāstu segas” idejas pamatā ir mūsu kopīgais devums un mīlestība Latvijai. Kvadrātiņu var izrotāt dažādās tehnikās, izmantojot daudzveidīgus materiālus. Par katru kvadrātiņu ir svarīgi zināt tā darinātāja vārdu un uzvārdu, valsti, kurā tas tapis. Plašāka informācija atrodama akcijas Facebook lapā: http://www.facebook.com/stastusega2018

Līdz 1. martam iespējams pieteikties dalībai „Iespējamā misijā“

Izglītības programma Iespējamā misija aicina spējīgos un mērķtiecīgos jaunos profesionāļus līdz 1. martam pieteikties dalībai programmā un strādāt 2 gadus kādā no Latvijas skolām, nodotu bērniem savu iegūto pieredzi un zināšanas, iepazītu Latvijas izglītības sistēmu, kā arī pilnveidotos Līderības attīstības programmā. Iespējamās misijas dalībnieki saņem skolotāja darba algu, mācību stipendiju, individuālu atbalstu no izglītības jomas profesionāļiem un iespēju mācīties pašam. Pēc veiksmīgiem 2 gadiem Iespējamās misijas absolventi saņem tiesības veikt pedagoģisko darbību. Ieskatam piedāvājam sarunu ar programmas dalībnieci Imantu Nīgali no Pensilvānijas: https://www.youtube.com/watch?v=eIeiGnn-ovs

Aicinājums piedalīties pētījumā par atgriešanos Latvijā

LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs sadarbībā ar Ārlietu ministriju ir uzsācis vērienīgu remigrantu aptauju, lai noskaidrotu, kā veicas tiem, kas atgriezušies Latvijā pēc dzīves ārzemēs. Aptaujā tiks iegūta informācija par to, cik viegli vai grūti pēc atgriešanās ir iekļauties Latvijas sabiedrībā un darba tirgū, cik lielā mērā tiek novērtēta ārzemēs iegūtā pieredze un izglītība, kāda ir remigrantu apmierinātība ar darbu un nākotnes plāni. Aptaujā aicināti piedalīties gan tie, kuri ir darba ņēmēji, gan arī tie, kuri ir uzņēmēji, pašnodarbinātie, vai šobrīd nestrādā. Anketa pieejama: http://webresearch.lv/index.php/844776?lang=lv

Latvijas vēstniecība ASV meklē darbinieku

Latvijas Republikas VĒSTNIECĪBA AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS izsludina konkursu uz Vēstniecības sekretāra/-es (darbinieka) amata pilnas slodzes darba vietu. Sīkāka informācija: http://alausa.org/media/files/darbs_LR_vestnieciba.docx
 

The ALA Board Wishes Everyone a Happy New Year!

The American Latvian Association’s Board thanks everyone for their support and cooperation in 2016 and wishes everyone a Happy New Year, which promises to be rich in many ways. We note that 2017 rings in the celebration of Latvia’s Centennial, which in the United States will begin with the XIV U.S. Latvian Song and Dance Festival which will take place this summer in Baltimore from June 29 through July 3. We thank everyone who has contributed to the ALA fundraising campaign in honor of Latvia’s Centennial. In March 2017, the ALA Board will meet in San Francisco. Now is the time to renew your ALA membership and to follow along with ALA’s efforts on the ALA website: http://www.alausa.org

ALA President’s Letter to the Senate Foreign Relations Committee

ALA is closely following President-Elect Donald Trump’s nominations for cabinet posts. Prior to the hearing for Rex Tillerson, who has been nominted for Secretary of State, ALA president Peter Blumbergs sent letters to the leadership of the United States Senate’s Foreign Relations Committe, to ask the senators to carefully examine the candidate’s positions on foreign relations issues. In his letter, Blumbergs expressed ALA’s concerns regarding the security of the Baltic countries, including the necessary presence of U.S. and NATO military personnel, the U.S. reaction to Russia’s cyber attacks and other provocations, as well as Russia’s attempts to develop its sphere of influence in Europe and the world. http://alausa.org/media/files/ALA-Tillerson-ltr-Bob-Corker-Jan2017.pdf

Apply for the ALA Summer Internship Program in Latvia

Applications are now being accepted for the ALA Summer Internship program in Latvia, organized for the third summer in a row by ALA’s Cultural and Education Offices. Any Latvian between the ages of 19 and 29, living outside of Latvia, can apply to participate in the internship program. ALA will provide internship participants from the United States a scholarship. For more information, please visit: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/vasaras-darbi-latvija/

ALA Offers Four Educational Tours to Latvia in 2017

ALA is planning two “Sveika, Latvija!” Latvian-language tours for young people who have graduated from Latvian Heritage schools – June 9 – 23, from Chicago, and August 10 – 24, from Newark. The “Heritage Latvia” English language trip for 13 -16 year olds is planned from July 14 – 28, 2017, from JFK Airport in New York. The “Hello, Latvia” bi-lingual trip for adults and families is planned as a land-only program - participants meet in Riga on July 15 and the trip ends in Rīga on July 28. For further information, please e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ALA to Hold its 66th Convention in Chicago

Chigago Latvian Organizations will host ALA’s 66th Annual Convention (Kongress) in Chicago May 4 – 7, 2017. More information to follow in the next ALA Infogram, Latvian Newspaper LAIKS and ALA homepage: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-66-kongress-cikaga/.

ALA Cultural Foundation Supports 14 Projects and One Creative Scholarship

In 2016, the Board of the ALA Cultural Foundation awarded a total of $23, 000 to fourteen very diverse projects, one creative scholarship and the New York premier of Pēteris Vasks English Horn Concerto. For more information on the premier please see: http://chelseasymphony.org/concert/january-27-28. The Chairperson of the ALA Cultural Foundation thanks every donor to the ALA Cultural Foundation for their generous support. Information about each of the projects awarded can be found at http://www.alausa.org and in the press.

The Museum “Latvians Abroad” Invites You to Join in the Creation of the Story Quilt

In 2018, Latvia will be celebrating its centenary. Latvians Abroad - Museum and Research Center has created a project that incorporates the Latvian traditions of handiwork with the Anglo-American quilting tradition. Participants are asked to create a square, using various techniques, which will be sewn together to create a quilt. Each individual square will include the person's name and place of residence, as well as a short description of the square and the creator's ties to Latvia (i.e., stories about parents/grandparents who left Latvia). Squares will be sent to Latvia where they will be sewn together. The quilt will be presented to Latvia on the occasion of its 100th Birthday. For more information: http://www.lapamuzejs.lv/en/

“Mission Possible” Invites Applications by March 1, 2017

The educational program “Mission Possible” invites young education professionals to apply to apply for the program which entails accepting a two-year teaching position in a public school in Latvia. Program participants will receive a teacher’s salary, a stipend, individual support from fellow professionals and an opportunity for self –improvement. After the two-year experience, “Mission Possible” graduates receive a teacher’s certificate. For more information, please listen to a conversation with Imanta Nīgals from Pennsylvania: https://www.youtube.com/watch?v=eIeiGnn-ovs

Invitation to Participate in Reemigration Study

The University of Latvia Diaspora and Migration Center, in cooperation with Latvia’s Ministry of Foreign Affairs, has begun a study of individuals who have returned to Latvia after a period of life abroad. They are asking respondents such as entrepreneurs, the self-employed, those who have worked abroad, and those currently unemployed to fill out a survey whose aim is to guage their satisfaction with their work and their plans for the future. To participate in the study, go to: http://webresearch.lv/index.php/844776?lang=lv

Embassy of Latvia in the US – Job Announcement

Embassy of Latvia in the United States is seeking a full time employee for a secretary position. Please, see the job announcement: http://alausa.org/media/files/darbs_LR_vestnieciba.docx
 
 

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
American Latvian Association in the United States, Inc.

400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
TEL: (301) 340-1914; FAX: (301) 340-8732

www.alausa.org

 

 

  Ja  kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

 

 

 

 

Page 1 of 5

Ziņas Amerikā un Kanādā

  • 1
  • 2
  • 3

Skolotāji tiekas konferencē Denverā

08-10-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Skolotāji tiekas konferencē Denverā

Šī gada 9. un 10. septembrī Denverā, Kolorādo pavalstī, notika Amerikas latviešu apvienības (ALA) Izglītības nozares rīkotie kursi latviešu skolu skolotājiem. Uz konferenci iegūt praktisku atbalstu, dalīties pieredzē un smelties...

Lasīt vairāk

ALAs Infogramma- oktobris 2017

06-10-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

ALAs Infogramma- oktobris 2017

ALAs Infogramma - oktobris 2017 ALAs pārstāvji piedalās PBLA valdes sēdē Rīgā Amerikas latviešu apvienības delegācija aizvadītajā nedēļā piedalījās Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) gadskārtējā valdes sēdē Rīgā. PBLA valdes sēdes...

Lasīt vairāk

Sv. Pētersburgas Latviešu Biedrības ziņas /2017.g.10./

04-10-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Sv. Pētersburgas Latviešu Biedrības ziņas /2017.g.10./

Ziņas2017. gada oktobris Nr. 289 LVSv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.1705 – 9th Avenue North, St.  Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813) 792-2797      Ja kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com  

Lasīt vairāk

Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS BIĻETENS 2017.g.septembris/oktobris

02-10-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS BIĻETENS 2017.g.septembris/oktobris

www.biletens.com Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS BIĻETENS 2017 g.oktobris/septembris   SARĪKOJUMU KALENDĀRS 1. oktōbrī plkst. 11.00 dievkalpojums; pēc dievkalpojuma pankūku brokastis baznīcas lejas zālē1. oktōbrī plkst. 1.30 Valmieras teātŗa izrāde – Harija Gulbja luga „Medību pils”(sīkāku...

Lasīt vairāk

Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzes - Baznīcas ZIŅAS- 2017.g. septembris un oktobris

02-10-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzes - Baznīcas ZIŅAS- 2017.g. septembris un oktobris

Ziņas no Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzes. Baznīcas ZIŅAS - 2017.gada septembris&oktobris Lasiet Ziņas šeit ...     www.dcdraudze.org  Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzeThe Latvian Evangelical Lutheran Church of Washington, D.C.400 Hurley Avenue, Rockville, MD...

Lasīt vairāk

Latvijas konsulāts Ņujorkā- Apkārtraksts 2017.09.25- Latvian Events in New York

27-09-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Latvijas konsulāts Ņujorkā- Apkārtraksts 2017.09.25- Latvian Events in New York

  Latvijas konsulāts Ņujorkā www.latvia-newyork.org   Save the date for these Latvian inspired events ...   Just Go ! - short film premiere  - Wednesday, September 27, 2017, 7 pm Latvian Pavel Gumeninikov and his short film Just...

Lasīt vairāk

Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda - 2017.09.

22-09-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda - 2017.09.

Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda   www.lrfa.org   Ja apmeklēsiet vai kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu:www.LatviesiAMERIKA.com Aicinām iesūtīt RAKSTUS, FOTO un VIDEO (YouTube site) no pasākumiem! Rakstiet uz LatvianUSA@gmail.com  

Lasīt vairāk

Par filmu ,,SARAUJ, JUST!", kas ir iekļuvusi Manhatenas īsfilmu festivāla finālā un pārstāv Latviju.

21-09-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Par filmu ,,SARAUJ, JUST!", kas ir iekļuvusi Manhatenas īsfilmu festivāla finālā un pārstāv Latviju.

PAR ,,SARAUJ, JUST!" Režisora Pāvela Gumennikova kinofestivālos godalgotā īsfilma ,,Sarauj, Just!" šobrīd jau izrādīta filmu festivālos gandrīz visos kontinentos – Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Āzijā, Austrālijā, Eiropā un arī Latvijā. Filma visā pasaulē...

Lasīt vairāk

Sv. Pētersburgas Latviešu Biedrības ziņas /2017.g.09./

08-09-2017 Ziņas Amerikā un Kanādā

Sv. Pētersburgas Latviešu Biedrības ziņas /2017.g.09./

Ziņas2017. gada septembris Nr. 288 LVSv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.1705 – 9th Avenue North, St.  Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813) 792-2797      Ja kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com  

Lasīt vairāk
Prev Next Lapa:

Jaunākie sludinājumi