LatviesiAmerika.com portāla galvenie mērķi ir sniegt praktisku un noderīgu informāciju latviešiem, kuri ir ieceļojuši nesen, kuri ir dzimuši vai daudzus gadu desmitus dzīvo Amerikā, kā arī tiem, kuri tikai vēl plāno ieceļot.

Tā kā jebkuras kopienas attīstību un izaugsmi kavē informācijas trūkums, portāla mērķis ir informēt  un vienot tik dažādos un atšķirīgos latviešus (kuri ir izkaisīti pa visu plašo Ameriku ), kā arī kļūt par informācijas avotu latviešiem Latvijā.

Pie portāla izveidošanas un uzturēšanas strādā AIM Consulting Agency vadītāja Ilona Vilciņa, kas ir atjaunojusi un vadījusi 3 gadus Ņujorkas Latviešu Ev.Lut.Draudzes Bruklinas skolu.

Vadot skolu, organizējot latviešu pasākumus, darbojoties latviešu kopienā Ilona bieži saņēma telefona zvanus un vēstules ar visdažādākajiem jautājumiem ar lūgumiem pēc padoma, informācijas un palīdzības. Daudziem latviešiem Amerikā nav iespējas nokļūt uz latviešu centriem un satikties ar tautiešiem. Tā radās doma veidot informatīvu Latviešu kopienas portālu, kas ir jauna satikšanās vieta latviešiem Amerikā.

2008.gada maijā tika izveidots portāls www.LatvianUSA.com .

6 gadu laikā portāls pierādīja, ka ir vērtīgs informācijas iegūšanas avots, kā arī ērts “rīks” Amerikas latviešu informēšanai. Bet kā jau zinām, laiks nestāv uz vietas un tehniskais progress arī soļo lieliem soļiem.

2013.gadā datortehnoloģiju speciālisti paziņoja, ka portāls tehniski ir stipri novecojis un ka ir nepieciešamība veidot jaunu. Tika nolemts veidot jaunu portālu ar jaunu nosaukumu- Laipni lūdzam www.LatviesiAmerika.com

ĪPAŠA PATEICĪBA, indivīdiem un organizācijām bez kuru atbalsta jauno portālu izveidot nebūtu bijis iespējams: Daugavas Vanagu Apvienībai Ņujorkā, Amerikas Latviešu Apvienībai, Amerikas Latviešu Palīdzības Fondam, Latviešu Muzejam, Ņujorkas latviešu ev.lut.draudzei, Filaldelfijas Brīvo Latvju Biedrībai, Latviešu kultūras biedrībai TILTS, Kārlim Ķirsim, Daigai Senbergai-Usmanovai, Gunāram Bērziņam un visiem iedrošinātājiem un atbalstītājiem!

Aicinām piebiedroties www.LatviesiAmerika.com un ziņot, informēt, rosināt, pateikties, draudzēties!

 

Lai sazināties ar mums, rakstiet uz: LatviesiAmerika@gmail.com

 

Ja vēlaties portāla www.LatviesiAmerika.com darbu atbalstīt ar ziedojumu noklikšķiniet šeit… 

 

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu