Šogad gadskārtējā sēde notika Klīvlandē, 2016. gada 15. oktobrī.  Sēdē piedalījās padomes locekles Ingrīda Jansone, padomes priekšsēde, Helēna Vīksniņa, Katskiļu 3×3 vadītāja, Laila Medne, Katskiļu 3×3 darbiniece, Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa un Larisa Kaļiņa, Garezera 3×3 vadītājas, Maira Bundža, nometņu avīžu redaktore, padomes sekretāre, un Līga Ruperte, 3×3 globālā koordinātore.  Garezera 3×3 dalībniekus pārstāvēja Anda Prātiņa.

Helena Vīksniņa ziņoja, ka Katskiļu nometnē bija 115 dalībnieku, 10 no tiem bērni, 10-12 gadu vecumā.  Nometnes vispārējā un vienas ievirzes specifiskā tēma bija dzintars.  Ap dzintara tēmu risinājās arī dažādas citas nodarbības,.   Varēja apbrīnot daudzo nometnes dalībnieču dzintara rotu dažādību un skaistumu.  

Par Garezera 3×3 stāstīja Maija Zaeska.  Arī Garezerā nometnes tēma bija dzintars, kam tika veltīta viena ievirze un citas nodarbības.  Ļoti iepriecināja tas, ka nometnē bija 208 dalībnieku, jo  kopš 1991. gada dalībnieku skaits bija turējies zem 200.  Bērnu kopskaits bija 53, 26 no tiem 0-5 g.v. (jaunākajam bija  3 mēneši),  bet  6-12 g.v. bija 27 bērni.  Ar bērniem strādāja 7 audzinātāji, bet būtu derējis vēl vairāk!  Nākošgad bērnu programmu plāno paplašināšanāt cerībā, ka dalībnieku skaits turpinās augt.   Prieks, ka aug no Latvijas pēdējos gados iebraukušo dalībnieku skaits.

Līga Ruperte sniedza īsu pārskatu par pārējiem 3×3 pasaulē. 2016. gadā 3×3 notika  Austrālijā (58 dalībnieki), Latvijā, Saldū (320 dalībnieki, 30 no ārzemēm) un Pelčos (444 dalībnieki, 73 no ārzemēm), Lielbritānijā angļu valodā (50 dalībnieki), latviešu valodā (79 dalībnieki), un Īrijā (102 dalībnieki).  Kopš 1981. gada ir notikusi 231 nometne, un dalībnieku kopskaits ir 33930.  Pelčos notika šovasar iznākušās grāmatas par Latvijas 3×3, 1990.-2015. atvēršanas svētki.  Piedalījās LV kultūras ministre Dace Melbārde (viņa ar savu meitu 3×3 pavadīja visu nedēļu), bijusī LV prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, 3×3 darbinieki no dažādām zemēm un labs skaits bijušo Latvijas nometņu vadītāju, ieskaitot pirmās, 1990. gada  nometnes Madlienā vadītājus Jāni Gulbi un Līgu Ruperti.

 

  1. gada 3×3 programma:

Melburnā – no 2. – 8. janvārim, vad. Daina Grosa un Uldis Ozoliņš

Rūjienā – no 2. – 9. jūlijam, vad. Sannija un Madars Kalniņi

Salacgrīvā – no 23. – 30. jūlijam, vad. Dina un Reinis Cepļi

Lielbritānijā angļu val. – no 30. jūlija – 6. augustam, kontaktpersona Rita Harrison

Lielbritānijā latviešu val. – no 14. – 18. augustam, vad. paziņos vēlāk

Īrijā – no 13. – 19. augustam, vad. Lāsma Andersone un Krists Bebrišs

Garezerā – no 6. – 13. augustam, vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa

Katskiļos – augusta otrajā pusē, vad. Helēna Vīksniņa

 

Informācija par visiem 3×3, kā arī nometņu avīzes un grāmatas par 3×3 ārzemēs un Latvijā atrodama www.3×3.lv

Sēdes dalībnieces augstu novērtēja izdevību būt kopā un pārrunāt sarežģīto nometņu veidošanas un vadīšanas procesu veiksmes un neveiksmes, nākotnes plānus un sadarbību starp nometnēm.  Visi ir pateicīgi par LV Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu 3×3 un cer, ka tas tiks piešķirts arī nākotnē.  Pēc sēdes padomes locekles apmeklēja Ērika Ešenvalda un Ņujorkas latviešu kora koncertu.

 Ziemeļamerikas 3×3 padomes sēde 2017. gadā notiks Čikāgā, 21. oktobrī.

Līga Ruperte

 

Trīsreiztrīs pasaulē 2016. g. pārskats

 

Austrālijā  – saiets notika no 2. – 8. janvārim un to  vadīja Mārīte Rumpe.  Saietā bija 58 dalībnieki.

Latvijā – pirmais saiets notika Saldū, no 3. – 10. jūlijam, Ingus un Egijas Krūmiņu vadībā.  Saietā bija 320 dalībnieki, no tiem ap 30 bija no ārzemēm, plus 45 vietējie iedzīvotāji.  Otrais saiets notika Pelčos, no 24. – 31. jūlijam.  To vadīja Daiga un Aldis Bitinieki.  Saietā bija 444 dalībnieki, no tiem 73 bija no ārzemēm, plus 79 vietējie iedzīvotāji.

Lielbritānijānometne angļu valodā notika no 24. – 31. jūlijam, ar 50 dalībniekiem, 30 no kuriem bija bērni.  Vadības grupas kontaktpersona ir Rita Harrison.   Saiets latviešu valodā notika no 1. – 6. augustam, Aijas un Sandra Leonoviču vadībā.   Piedalījās 79 pieaugušie un 28 bērni.

Īrijā – saiets notika no 15. – 21. augustam,  un to vadīja Baiba Kalniņa.   Saietā bija 102 dalībnieki, no tiem 33 bērni.

ASVGarezerā nometne notika no 7. – 14. augustam, Maijas Zaeskas, Daigas Rūtiņas un Larisas Kaļiņas vadībā.  Nometnē bija 208 dalībnieki, 53 bērni.  Ar prieku konstatējām, ka 200 + dalībnieku Garezera 3×3 nebija bijis pēdējos 25 gados.  Katskiļos – nometne notika no 14. – 21. augustam ar 115 dalībniekiem, 10 no kuriem bija bērni.  Nometni vadīja Helēna Vīksniņa.

3×3 nometņu/saietu kopskaits (kopš pirmās nometnes Garezerā 1981. gadā) 2016. gada  rudenī ir 231. Kopējais dalībnieku skaits –  33930.

3×3 padomes koordinē un veicina darbību katrā zemē un sadarbojas savā starpā.  To priekšsēži ir Uldis Ozoliņš Austrālijā, Inese Krūmiņa Latvijā, Gita Robalde Lielbritānijā, Sandra Bondarevska Īrijā un Ingrīda Jansone ASV.

“3×3 Latvijā, 1990-2015” grāmatas atvēršanas svētki notika Pelču 3×3 laikā,  27. jūlijā.  Tajos piedalījās Vaira Vīķe-Freiberga un Imants Freibergs, Kultūras ministre Dace Melbārde (viņa kopā ar savu meitu piedalījās saietā visu nedēļu), 3×3 darbinieki no Austrālijas un Īrijas,  Kuldīgas novada domes priekšsēde Inga Bērziņa, pirmās 3×3 Latvijā vadītāji Jānis Gulbis un Līga Ruperte  un daudzi citi  nometņu/saietu vadītāji.  Svinīgo sarīkojumu vadīja Latvijas 3×3 padomes priekšsēde Inese Krūmiņa.   Grāmatu varēs iegādāties Okupācijas muzejā.  Grāmata “Trīsreiztrīs ārpus Latvijas, 1981-2011”  iznāca  2013. gadā.  Abas grāmatas dod vērtīgu pārskatu par 3×3 kustību pasaulē.

www.3×3.lv ir atrodama informācija par  3×3 vispār un par atsevišķām nometnēm/saietiem, ieskaitot nometņu avīzes.  Mājas lapas saimnieks ir Gundars Kalniņš.

3×3 pateicās Kultūras ministrijai par piesķirto atbalstu un cer, ka tas turpināsies arī nākotnē.

 

  1. gada nometnes/saieti

Melburnā – no 2. – 8. janvārim, vad. Daina Grosa un Uldis Ozoliņš

Rūjienā – no 2. – 9. jūlijam, vad. Sannija un Madars Kalniņi

Salacgrīvā – no 23. – 30. jūlijam, vad. Dina un Reinis Cepļi

Lielbritānijā, angļu val. – no 30. jūlija – 6. augustam, kontaktpersona Rita  Harrison

Lielbritānijā, latviešu val. – no 14. – 18. augustam, vad paziņos vēlak

Īrijā – no 13. – 19. augustam, vad. Lāsma Andersone un Krists Bebrišs

Garezerā – no 6. – 13. augustam, vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa

Katskiļos – augusta otrajā pusē, vad. Helēna Vīksniņa

 

Līga Ruperte

3×3 globālā koordinātore, PBLA IP locekle

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu