ALAs Infogramma – februāris 2017

ALA aicina savus biedrus saziņā ar kongresmeņiem aizstāvēt Latvijas intereses

Amerikas latviešu apvienība janvāra beigās, mediju telpā izskanot informācijai par iespēju, ka ASV administrācija varētu atcelt Krievijai noteiktās sankcijas, izplatījusi aicinājumu saviem biedriem un atbalstītājiem sazināties ar saviem pārstāvjiem ASV Kongresā un prasīt iestāties par sankciju pagarināšanu līdz pilnīgai Minskas vienošanās izpildei, kas vērsti uz asinsizliešanas pārtraukšanu Ukrainā. Vienlaikus ALA turpina aicināt savus biedrus uzrunāt ASV kongresmeņus, lai mudinātu tos pievienoties Baltic Caucus.

Jauna darbiniece ALA birojā

Ilggadējai Amerikas latviešu apvienības izglītojošo ceļojumu koordinatorei Anitai Jubertei pēc 17 darba gadiem ALA birojā dodoties pensijā, ALAs ceļojumu koordinatores pienākumus sākot ar šī gada februāri uzņēmusies Marisa Gudrā, kas iepriekš astoņus gadus strādājusi ASV valdības Nodarbinātības departamentā. M. Gudrā iepriekš darbojusies ALAs valdē kā sekretāre, un Amerikas latviešu jaunatnes apvienības valdē kā kultūras nozares vadītāja un kasiere. M. Gudrā ieguvusi bakalaura grādu mūzikā Bostonas Universitātē un maģistra grādu ekonomikas politikā. Tāpat M. Gudrā ieguvusi sertifikātu programmu un projektu vadības jomā Džordža Meisona universitātē. ALA valde pateicas Anitai Jubertei par ilggadēju un priekšszīmīgu ieguldījumu ALAs izglītojošo ceļojumu vadībā un novēl daudz panākumu jaunajai darbiniecei šo programmu vadību pārņemot!

ALAs valde noturēs pavasara valdes sēdi Sanfrancisko

ALAs izbraukuma valdes sēde notiks Sanfrancisko šā gada 4.martā plkst. 9.00 Latviešu luterāņu draudzes nama Rīgas zālē. Adrese: 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA 94114. Sēdē piedalīsies ALAs valdes priekšsēdis Pēteris Blumbergs, Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, PBLA valdes priekšsēdis Jānis Kukainis, ALAs ģenerālsekretārs Raits Eglītis, ALAs valdes locekļi, Revīzijas komitejas un ALAs biroja pārstāvji. Atklātajā valdes sēdē aicinām piedalīties visus, kam interesē latviešu sabiedrības aktualitātes ASV un sadarbība ar Latviju.

ALA aicina uz Latvijas vēstnieka uzrunu Stenfordas Universitātē

ALA, sadarbībā ar Latvijas vēstniecību ASV un Stenforda universitāti (Kalifornijā), aicina jūs piedalīties īpašā notikumā – Latvijas vēstnieka Andra Teikamaņa uzrunā Stenfordas universitātē 2017. gada 2. martā plkst. 17.30 (Bender Room, Green Library). Savā uzrunā vēstnieks iepazīstinās klausītājus ar Latvijas drošības jautājumiem, dalību NATO un Latvijas ieguldījumu starptautiskā terorisma apkarošanā. Latvija turpina būt par vienu no aktīvākajiem centriem Ziemeļeiropā, kur rodas biznesa inovācijas, attīstās informācijas tehnoloģijas un rodas jaunas sadarbības iespējas gan visas Eiropas, gan Ziemeļamerikas sadarbības partneriem. Pēc uzrunas aicinām visus uz pieņemšanu. Ieeja – bez maksas.

Pieteikšanās: https://events.stanford.edu/events/663/66343/

Atlikušas tikai dažas nedēļas pieteikties dalībai prakses programmā Latvijā

Amerikas latviešu jauniešiem vecumā no 19 līdz 29 gadiem vēl ir atlikušas dažas nedēļas – līdz 2017. gada 28. februārim pieteikties dalībai Amerikas latviešu apvienības (ALA) izveidotajā vasaras prakses programmā, kas šovasar jau trešo gadu pēc kārtas pavērs iespējas jauniešiem iegūt darba un dzīves pieredzi Latvijā. ALAs izveidotā vasaras prakses programma, kuru koordinē ALAs Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe, trīs gadu laikā piesaistījusi lielu interesi gan Ziemeļamerikas un Austrālijas latviešu jauniešu vidū, gan Latvijā, kur arvien jaunas iestādes un uzņēmumi piesakās uzņemt ALAs praktikantus. To skaits šogad palielinājies līdz 20 un aptver gan kultūras un izglītības iestādes, gan sabiedriskas organizācijas, gan technoloģiju uzņēmumus un organizācijas, kas veicina jauno technoloģiju attīstību un eksportu. Plašāka informācija un pieteikšanās veidlapas atrodamas: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/vasaras-darbi-latvija/

ALA aicina biedru organizāciju vadītājus izvirzīt delegātus 66. kongresam

Amerikas latviešu apvienības 66. gadskārtējais kongress šogad notiks Čikāgā no 4. līdz 7. maijam. Lūdzam ALAs biedru organizāciju vadītājus gada sapulcēs izraudzīt un apstiprināt delegātus dalībai ALAs gadskārtējā kongresā. Delegātu pieteikšanās veidlapas tiks izsūtītas organizāciju vadītājiem un sakarniekiem februāŗa otrajā pusē. Papildus informācija atrodama ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-66-kongress-cikaga/

Apvienotā baltiešu komiteja plāno konferenci Vašingtonā

Apvienotā baltiešu komiteja izsludinājusi tās kartējo politisko konferenci, kas plānota ši gada 19-20. maijā Vašingtonā, Washington Court Hotel, http://www.washingtoncourthotel.com/. Pieteikšanās konferencei tiks izsludināta ABK mājas lapā www.jbanc.org

ALA aicina interesentus pieteikties izglītojošiem ceļojumiem uz Latviju

ALA aicina neatlikt pieteikšanos uz šī gada izglītojošiem ceļojumiem uz Latviju. Pieteikšanās termiņš dalībai “Heritage Latvia” ceļojumā angļu valodā jauniešiem no 13 – 16 gadiem, kas notiks no 14. līdz 28. jūlijam, ir 2017. gada 14. marts. Savukārt pieteikties dalībai “Hello, Latvia/Sveika, dzimtene!” ceļojumā angļu un latviešu valodās pieaugušajiem un ģimenēm, kas notiks no 15. – 28. jūlijam, ir iespējams līdz 2017. gada 30. aprīlim. Tuvāka informācija atrodama ALA mājas lapā vai, rakstot ceļojumu koorinātorei Marisai Gudrais: alaprojects@alausa.org

ALA piedāvā desmit stipendijas dalībai 2×2 nometnē

2×2 nometnes rīkotāji izsludinājuši pieteikšanos dalībai 2017. gada 2×2 nometnē, kas notiks “Mežrozēs” Latvijā no 6. līdz 14. jūlijam. Atbalstot 2×2 kustību un Amerikas latviešu jauniešu līdzdalības iespējas tajā, ALA piedāvā segt 2×2 reģistrācijas maksu pirmajiem desmit dalībniekiem no ASV. Pieteikumi adresējami ALAs stipendiju komisijai un nosūtāmi Andrai Zommerei: azommers@sbcglobal.net. Pieteikumā lūdzam īsi raksturot jūsu līdzšinējo līdzalību latviešu sabiedriskā dzīvē un ko ceriet iegūt 2×2 nometnē. Plašāka informācija par nometni atrodama mājas lapā: http://2x2pasaule.lv/

Pēdējā iespēja pieteikties uz Latvijas pasēm Floridā

Iespēja atjaunot Latvijas Republikas pasi Floridā (Broward County) 2017. gada 24. – 25. februārī. Pēdējais brīdis vēl pieteikties! Sīkāka informācija: http://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija

Dziesmu un Deju svētku Baltimorā rīkotāji izsludina biļešu akciju

XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku rīkotāji ASV aicina interesentus laikā no 1. līdz 13. februārim iegādāties biļetes uz šovasar Baltimorā gaidāmajiem sarīkojumiem un piedalīties izlozē. Plašāka informācija par izsludināto akciju, XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku ASV programmu, biļešu un viesnīcas rezervācijas iespējām atrodama mājas lapā: http://www.latviansongfest2017.com

Latvijas Radio piedāvā notikumu apskatu vieglā latviešu valodā

Ja Jūs vēlaties pamazām apgūt vai uzlabot latviešu valodu un sekot līdzi notikumiem Latvijā, Latvijas Radio Ziņu dienests piedāvā iespēju ik dienas noklausīties ziņas no Latvijas vieglā, lēnā un saprotamā lasījumā latviešu valodā: http://www.lsm.lv/lv/temas/zinas-vieglaja-valoda/. Ja latviešu valoda tik un tā par grūtu, bet interesē ziņas no Latvijas, tad varat sekot līdzi aktualitātēm Latvijas sabiedrisko mediju portālā angļu valodā: http://www.lsm.lv/en/

 

ALA Call to Action – Urge Congress to Make Baltic National Security a Priority

In response to speculation from multiple reliable news sources that the newly inaugurated U.S. administration might consider lifting sanctions on Russia, at the end of January, the American Latvian Association invited its members and supporters to contact their representatives in the U.S. Congress and ask them to support the extension of sanctions until the complete implementation of the Minsk agreements, which is based on the ceasing of bloodshed in Ukraine. At the same time, ALA continues to invite its members to encourage U.S. congressmen to join the Baltic Caucus.

Newly-Hired Travel and Event Coordinator Starts Her Duties at the ALA Office

After 17 years of commendable service in the ALA office, the American Latvian Association’s educational trip coordinator Anita Juberte is retiring, and as of February, her duties have been turned over to Marisa Gudrā, who previously worked 8 years in the U.S. Department of Labor. In the past, M. Gudrā has served the ALA Board as Secretary, and in the American Latvian Youth Association as the Director of Cultural Affairs and Treasurer. M. Gudrā holds a Bachelor’s degree in Music and a Masters degree in Economic Policy from Boston University. Recently, M. Gudrā completed a graduate certificate program in Programming and Project Management in the Arts at George Mason University. The ALA Board thanks Anita Juberte for her longtime and exemplary leadership of ALA’s educational tour programs, and wishes much success to the new hire in taking over these responsibilities.

ALA Board to Hold its Spring Meeting at the San Francisco Latvian Center

ALA’s annual offsite board meeting will take place in San Francisco on March 4th, at 9 AM in the Latvian Lutheran church facility Rīga Room. Address: 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA 94114. Participating in the meeting will be ALA Board President Pēteris Blumbergs, the Latvian Ambassador to the U.S. Andris Teikmanis, the PBLA Board President Jānis Kukainis, the ALA Executive Director Raits Eglītis, ALA board members, as well as the Audit Commmittee’s and ALA Office representatives. We invite all those with interest in American Latvian community affairs or cooperation with Latvia to participate in the public portion of the meeting.

ALA Extends Open Invitation to Talk by Latvia’s Ambassador at Stanford University

The American Latvian Association cordially invites you to attend a speech by Latvia’s Ambassador to the United States, Andris Teikmanis, entitled “Latvia – A Dynamic Hub in Northern Europe”, to be followed by a reception, at Stanford University on March 2, 2017, at 5:30 PM (Bender Room, Green Library). In his speech, Ambassador Teikmanis will discuss Latvia’s security concerns and its development and business opportunities. Latvia continues to be one of the most active centers in Northern Europe, where business innovations are formed and information technologies are developed, shaping new possibilities for cooperation with European and North American partners. Free Admission.

To register, please visit: https://events.stanford.edu/events/663/66343/

A Few More Weeks to Apply for ALA Summer Internship Program

American Latvian young professionals, ages 19 – 29, have just a few more weeks until the February 28, 2017 deadline to apply for the American Latvian Association (ALA) sponsored summer internship program, which, for the third year in a row, offers a variety of opportunities for young professionals to gain work and life experience in Latvia. ALA’s summer internship program, which is coordinated by ALA’s Director of Cultural Affairs, Līga Ejupe, over the course of three years has attracted much interest from North American and Australian Latvian young professionals, as well as a number of institutions in Latvia that are coming forward to offer potential internship opportunities. This year, the number of available internships has increased to 20, and includes not only cultural and educational institutions, but also community organizations, as well as technology startups. More information and application forms are available here: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/vasaras-darbi-latvija/

ALA Calls for Nomination of Delegates for the 66th Annual Congress in Chicago

The ALA board invites ALA member organizations to delegate representatives to its 66th Annual Congress, which will take place in Chicago this year from May 4 – 7. Application packages will be mailed from the ALA offices in Rockville in the upcoming days. Individual delegates, those NOT representing any organization, are also welcome to apply. The Congress will be held at Crowne Plaza Hotel by O’Hare International Airport. For more information visit: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-66-kongress-cikaga/

JBANC Conference to be held in Washington, D.C. on May 19-20, 2017

The Joint Baltic American National Committee (JBANC) has announced that its 2017 conference will be held on May 19-20 at the Washington Court Hotel, located at 525 New Jersey Avenue NW: http://www.washingtoncourthotel.com/ Please mark your calendars and join us at the conference, which will focus on current security issues in the Baltic sea region and U.S. – Baltic relations. Conference registration will soon be accessible on the JBANC homepage: www.jbanc.org

ALA’s Invitation to Submit Applications for Educational Trips to Latvia

ALA invites interested parties to submit applications for this summer’s educational trips to Latvia. The deadline to sign up for participation in the “Heritage Latvia” English language trip for 13 – 16 year olds (scheduled for July 14 to 28), is March 14. The deadline to sign up for participation in the “Hello, Latvia” bilingual trip (from July 15 to 28) is April 30. For further information, please visit the ALA homepage or e-mail the new ALA Travel and Project Coordinator Marisa Gudrais: alaprojects@alausa.org

ALA Offers Ten Scholarships for Participants of 2×2 Camp

The organizers of the “2×2” program have opened registration for this summer’s camp, which will take place in “Mežrozes” in Latvia from July 6 to 14. In support of the “2×2” movement, ALA offers a stipend to cover registration fees for up to ten participants from the U.S. Please address your requests to the ALA Scholarship Committee and send them to Andra Zommere, Director of the ALA Education Office: azommers@sbcglobal.net. Please include a summary of your activities in the Latvian community and what you hope to take away from participation in the 2×2 youth program. Requests will be processed in the order they are received. For more information about the camp, please visit: http://2x2pasaule.com/

Last Chance to Apply for Latvian Passport in Florida

The deadline is fast approaching for the mobile passport station scheduled to visit Florida (Broward County) on February 24 and 25, 2017! Please visit this site for more information: http://www.mfa.gov.lv/en/usa/consular-information

Latvian Song and Dance Festival in Baltimore Ticket Promotion

The organizers of the XIV Latvian Song and Dance Festival in America encourage audiences to purchase their event tickets from February 1 – 13, during the two-week only raffle promotion event! More information on the ticket promotion, the XIV Latvian Song and Dance Festival program of events, tickets, and hotel reservations can be found on the festival homepage: http://www.en.latviansongfest2017.com

 

If you are interested in receiving a news digest in simple Latvian, Latvijas Radio invites you to tune in to the daily special news broadcast from Latvia read out in simple Latvian: http://www.lsm.lv/lv/temas/zinas-vieglaja-valoda/. Alternatively, you may also tune in to Latvian news broadcast in English: http://www.lsm.lv/en/

 

 

 
 

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
American Latvian Association in the United States, Inc.

400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
TEL: (301) 340-1914; FAX: (301) 340-8732

www.alausa.org

 

 

  Ja  kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

 

 

 

 

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu