Rīgā, 02.03.2017.

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana ārvalstīs strādājošiem Latvijas  iedzīvotājiem.

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka tiem Latvijas rezidentiem, kuri 2016. gadā ir guvuši ienākumus ārvalstīs, laikā no 2017.  gada 1. marta līdz 1. jūnijam ieskaitot ir jāsniedz gada ienākumu deklarācija Latvijā un jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, izņemot šādus gadījumus.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā personām:

  • kuras saņēmušas algota darba ienākumu:
    • citā Eiropas Savienības dalībvalstī;
    • Eiropas Ekonomikas zonas valstī;
    • valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta nodokļu konvencija.
  • gūtie algota darba ienākumi ārvalstī ir apliekami ar ienākuma nodokli;
  • kuras nav personāls, kuru personāla iznomātājs iznomā Latvijas rezidentam.

Gadījumā, ja Latvijas rezidents ārvalstī ir guvis ienākumu, kas nav algota darba ienākums, vai arī ir guvis algota darba ienākumu ārvalstī, kas nav ES dalībvalsts, EEZ valsts vai valsts, ar kuru Latvijai nav noslēgta nodokļu konvencija, tad personai ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par gūto ienākumu.

Latvijas rezidenta aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek samazināts par ārvalstīs samaksāto nodokli. Nodokļa samaksai ārvalstīs ir jābūt apliecinātai ar ārvalstu nodokļu administrācijas apstiprinātiem dokumentiem, kuros uzrādīts apliekamais ienākums un ārvalstīs samaksātā nodokļa summa. Nodokļa samazinājums nedrīkst būt lielāks par summu, kas atbilstu Latvijā aprēķinātajam nodoklim par ārvalstī gūto ienākumu.

Piemēram, Latvijas rezidents 2016.gadā Lielbritānijā saņēmis ienākumu (kas nav algota darba ienākums) 500 euro apmērā, samaksāts nodoklis 100 euro. Latvijā nodoklis no minētā ienākuma, piemērojot 23% likmi, ir 115 euro. Nosakot budžetā maksājamo nodokļa summu, var atskaitīt 100 euro. Tādējādi budžetā jāiemaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 15 euro apmērā.

Gada ienākumu deklarācija

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek aprēķināts, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Gada ienākumu deklarācija par 2016. gadā gūtajiem ienākumiem ir jāiesniedz no 2017.gada 1.marta līdz 2017.gada 1.jūnijam ieskaitot. Gada ienākumu deklarācija ir jāsniedz arī ārvalstīs strādājošiem Latvijas rezidentiem, kuri guvuši ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamus ienākumus[1], kuru kopējā summa pārsniedz 4000 euro.

Latvijas rezidentiem gada ienākumu deklarācija nav jāsniedz par algota darba ienākumu, kas gūts citā Eiropas Savienības dalībvalstī.

Latvijas rezidents 2016.gadā ir guvis algota darba ienākumu no Polijas uzņēmuma par darba pienākumu veikšanu Polijā. Algotā darba ienākumam ir piemērots ienākuma nodoklis Polijā. Latvijas rezidents 2016.gadā ir pārdevis automašīnu par 3800 euro. Latvijas rezidentam nav jāsniedz gada ienākumu deklarācija un nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijā.

Latvijas rezidents 2016.gadā trīs mēnešus ir strādājis Kazahstānā un guvis algota darba ienākumu 2700 euro apmērā, Kazahstānā samaksāts nodoklis 550 euro apmērā. Personai ir pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijā netiks piemērots.

Plašāka informācija par Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā „Gada ienākumu deklarācija/Obligātā deklarācijas iesniegšana” un “Privātpersonām/Latvijas rezidenti ārvalstīs”.

Kā iesniegt Gada ienākumu deklarāciju?

Gada ienākumu deklarāciju var aizpildīt elektroniski, izmantojot www.latvija.lv sniegto tehnisko risinājumu. Lai kļūtu par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS) lietotāju, ar VID vairs nav jāslēdz līgums. Ērti un vienkārši pieslēgties VID EDS iespējams, ja ārzemēs dzīvojošajai personai ir konts kādā no Latvijas kredītiestādēm.

Pieslēgties VID EDS iespējams arī izmantojot eParaksta viedkarti (e-me) vai elektronisko identifikācijas karti (eID).  

Tāpat Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt arī papīra veidā klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā Latvijā vai nosūtot to pa pastu uz adresi “Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978”.

Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumi Nr.568 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”.

Atgādinām, ka ārpus Latvijas dzīvojošiem Latvijas rezidentiem ir obligāti jādeklarē arī ienākumi no kapitāla pieauguma, kas veidojas no kapitāla aktīviem, piemēram, nekustamā īpašuma pārdošanas. Ar plašāku informāciju par šo jautājumu aicinām iepazīties VID mājaslapas sadaļā “Nodokļi/Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/Ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID informatīvo tālruni + 371 67120000, nosūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu “Uzdot jautājumu VID” vai konsultēties klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā Latvijā.

[1] Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmā daļa

 

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļa

tālr. 67122670, 67122668, 26351438, 26558389

e-pasts komunikacija@vid.gov.lv 

 

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu