Ņujorkas Latviešu Ev.Lut. Draudze

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes 2017.g. marta dievkalpojumu kalendārs

Jonkeru baznīca, 254 Valentine Ln, Yonkers, NY
Salas baznīca, 4 Riga Ln, Melville NY
St. Andrew baznīca, 335 Reynolds Ave, Parsippany NJ
Manhatenā, Seafarers & Intl House, 123 E 15th St, NY NY

5.martā   Jonkeru bazn. plkst. 10:00 dievk. pieminot cīnītājus par Latviju, māc. Saivars;
               Salas bazn. nav dievk.

12.martā Jonkeru bazn. plkst. 10:00 dievk., māc.Saivars, seko Pankūku brokastis;
               Salas bazn. plkst. 10:30 dievk., māc.Saliņš;
               St. Andrew bazn. plkst. 13:30 dievk. ar dievg., māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko,  seko zupu pusdienas.

18.martā Manhatenā, Seafarers plkst. 14:00 dievk., māc. Saliņš.

19.martā Jonkeru bazn. plkst. 10:00 dievk. ar dievg., māc.Saivars;
               Salas bazn. plkst. 10:30 dievk., māc.Saliņš;

26.martā Jonkeru bazn. plkst. 10:00 dievk., māc.Saivars;
               Salas bazn. plkst. 10:30 dievk., māc.Saliņš, seko Pavasara sarīkojums;
               St. Andrew bazn. plkst. 13:30 dievk., māc. Saivars, seko cienasts groziņu veidā.

www.nydraudze.org

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu