Ņujorkas Latviešu Ev.Lut. Draudze

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes 2017.g.aprīļa dievkalpojumu kalendārs

Jonkeru baznīca, 254 Valentine Ln, Yonkers, NY
Salas baznīca, 4 Riga Ln, Melville NY
St. Andrew baznīca, 335 Reynolds Ave, Parsippany NJ
Manhatenā, Seafarers & Intl House, 123 E 15th St, NY NY

2.apr   Jonkeru bazn. plkst. 10:00 dievk., māc. Saivars;
           Salas bazn. plkst. 10:30 dievk., māc. Saliņš.

8.apr   Holy Cross bazn, Springfield, NJ skolas telpās, plkst. 11:30 dievk. Pūpolu svētd. zīmē, māc. Saivars.

9.apr   Jonkeru bazn. plkst. 10:00 Pūpolu svētd. dievk., māc. Saivars;
           Salas bazn. plkst. 10:30 Pūpolu svētd. dievk., māc. Saliņš.

13.apr  Īstoranžā, plkst. 11:00 Zaļās Ceturtd. dievk. ar dievg., diak. Kaņeps.

14.apr  Jonkeru bazn. plkst. 19:00 Lielās Piektd. dievk. ar dievg., māc.Saivars;
            Salas bazn. plkst. 19:00 Lielās Piektd. dievk. ar dievg., māc.Saliņš;

16.apr  Jonkeru bazn. plkst. 8:00 Lieldienu dievk., māc. Saivars, seko Lieldienu brokastis; 
             Salas bazn. plkst. 8:00 Lieldienu dievk., māc. Saliņš.

22.apr  Manhatenā, Seafarers plkst. 14:00 laju dievk., Baiba Kļaviņa.

23.apr  Jonkeru bazn. plkst. 10:00 Latviešu skautisma 100 gadu darbības atceres svētku dievk., māc. Saivars; Salas bazn. nav dievk.

30.apr  Jonkeru bazn. plkst. 10:00 dievk., māc.Saivars;
            Salas bazn. plkst. 10:30 dievk., māc.Saliņš.

 

 

www.nydraudze.org

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu