Garezers Logo

Gaŗezera e-ziņas / Garezers e-newsletter

www.garezers.org
garezers@garezers.org

Sveicieni no Garezera!

Mīļie audzinātāji, audzēkņi un vecāki,
 
IR LAIKS PIETEIKTIES VASARAS DARBIEM UN PROGRAMMĀM!
 
Aicinām nekavējoties pieteikt savus bērnus uz GBD, GBN, GSS un GVV, lai programmu vadītāji var sākt plānot, cik bērnus sagaidīt. 
 
Vēl meklējam audzinātājus, virtuves u.c. darbiniekus 2017. g. vasarai!
 
Pieteikšanās anketas programmām un darbiem atrodami www.garezers.org.
 

Dear campers, staff and families,

IT’S TIME TO REGISTER FOR SUMMER JOBS AND PROGRAMS!

Please register your kids ASAP for their camps, so that the program directors can anticipate their enrollment numbers.

We are still hiring counselors, kitchen and other staff for the 2017 summer.

Employment and enrollment forms can be found at www.garezers.org

 

Ar smagu sirdi atvadījāmies no ilggadīgā Gaŗezera drauga un darbinieka, Čikāgas Piecīšu mūzikas leģenda Alberta Legzdiņa. 

Ja jums ir fotografijas vai atmiņas par Albertu, ko vēlaties dalīties Gaŗezera ziņās, lūdzu līdz 15. aprīlim tās sūtīt Mārai Korei – mkore@garezers.org.

Legzdiņu ģimene aicina Alberta piemiņai ziedot Gaŗezeram.

 

With a heavy heart we said farewell to Garezers friend and long-time staff member, Latvian music legend Alberts Legzdins. 

If you have any photos or memories of Alberts to share in the Garezera zinasnewsletter, please send them to Mara Kore – mkore@garezers.org by April 15.

The Legzdins family has requested that donations in Alberts memory be made toGarezers.

 

Latvian Center Garezers
57732 Lone Tree Rd.
Three Rivers, Michigan 49093
269.244.5441

 

   Ja apmeklēsiet vai kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

 

 

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu