ALAs Infogramma – aprīlis 2017

Ārlietu ministrs aicina latviešu kopienu Vašingtonā piedalīties Latvijas simtgades svinībās

Ši gada martā Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tikās ar Vašingtonas apkārtnes latviešu sabiedrību, lai pārrunātu aktualitātes Latvijā un ASV, kā arī gatavošanos Latvijas valsts simtgades svinībām. Ministrs pauda gandarījumu par regulāro sadarbību un dialogu, kas ir izveidojies ar diasporu pārstāvošām organizācijām, īpaši ar Pasaules Brīvo latviešu apvienību, kuras sastāvā ir arī Amerikas latviešu apvienība. E. Rinkēvičs izteica pateicību apvienībai par aktivitātēm latviešu saiknes saglabāšanā ar Latviju, latviskās identitātes stiprināšanā un diasporas pilsoniskās līdzdalības veicināšanā. Ministrs arī aicināja Latvijas diasporu iesaistīties Latvijas valsts simtgades pasākumu organizēšanā un svinībās, ko Ārlietu ministrija kopā ar Kultūras ministriju īsteno sadarbībā ar diasporas organizācijām, iesaistot Latvijas pārstāvniecības un goda konsulu tīklu.

ALA gatavojas 66. kongresam Čikāgā

Kā jau iepriekš ziņots, ALAs 66. Kongress notiks Čikāgā 2017. gada 5. – 7. maijā. Kongresu “iesildīsim” 4. maijā, kad delegāti kopā ar Čikāgas latviešiem svinēs “Baltā galdauta svētkus”, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas svētkus, Sv. Pētera draudzes namā. Aicinām delegātus un organizācijas sūtīt reģistrācijas veidlapas uz ALAs biroju un Rīcības komitejai. Pieteikšanās termiņš – 18. aprīlis. Tuvāka informācija ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-66-kongress-cikaga/.

Eiropas latviešu organizācijas izvirza prioritātes un ievēl vadību savu interešu pārstāvībai Latvijā

Lai stiprinātu Eiropas latviešu savstarpējo sadarbību un iesaisti Latvijas norisēs, pēc Eiropas Latviešu apvienības (ELA) iniciatīvas 24.-27. martā Briselē tikās latviešu diasporas organizāciju pārstāvji no visas Eiropas. ELA kopsapulce izvirzīja prioritātes nākamajiem diviem gadiem un ievēlēja vadību savu interešu pārstāvībai Latvijā. Par ELA priekšsēdi atkārtoti ievēlēts Kristaps Grasis (Vācija). Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdē ELA pārstāvēs Kristaps Grasis, Indulis Bērziņš (Vācija) un Lilija Zobens (Lielbritānija). Vairāk lasiet: http://www.ela.lv/site_jaunumi_262.html.

San Jose universitāte Kalifornijā rīko II Baltiešu kora mūzikas festivālu šā gada 8.aprīlī

Jau otro gadu pēc kora mūzikas entuziastes muzikoloģes iniciatīvas Brigitte Doss-Johnson vadībā notiek Baltijas kora mūzikas festivāls. Vairāk par festivālu lasiet: www.balticchoralmusic.org. Biļetes: https://www.eventbrite.com/e/baltic-choral-festival-tickets-31590182085.

Runā ar mani latviski!

Mūsdienu pasaulē pastāvīgi mainās uzskati par svešvalodu apguves mērķiem, mācīšanas metodēm un paņēmieniem. ,,Runā ar mani latviski” ir Ivetas Grīnbergas veidoti materiāli latviešu kā mantotās valodas apguvei. Tie paredzēti jauniešiem, kas dzīvo ārpus Latvijas un vēlas apgūt latviešu valodu, kultūru un tradīcijas. Tie domāti iesācējiem, un mācību kursa beigās, valodas apguvēji būs sasnieguši A1, pat A2 valodas zināšanu līmeni. Ieskatieties materiālos un izmantojiet strādājot ar latviešu valodas apguvējiem! Runā ar mani latviski materiāli pieejami Amerikas latviešu apvienības mājas lapā, Izglītības nozares sadaļā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/macibu-materiali-runa-ar-mani-latviski/.

Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījuma centrs publicē lielāko pētījumu par atgriešanos Latvijā

Latvijas Universitātes (LU) Diasporas un migrācijas pētījumu centrs publicējis pētījumu “Atgriešanās Latvijā” par remigrantu pieredzi, lai apzinātu, kas un kādēļ atgriežas, kā iekļaujas Latvijas darba tirgū un sabiedrībā, un kāda palīdzība viņiem būtu nepieciešama. Pētījumā, kas tapis ar Ārlietu ministrijas atbalstu, piedalījušies vairāk nekā trīs tūkstoši cilvēku. Rezultāti apliecina, ka lielākajai daļai no tiem, kuri ir atgriezušies Latvijā, ir izdevies veiksmīgi iekļauties Latvijas darba tirgū. Vairāk lasiet: http://www.diaspora.lu.lv/zinas/t/45757/.

ALA Kultūras fonds atgādina par iniciatīvu Latvijas 100gadei – Stāstu sega Latvijai

“Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” (LaPa) aicina visus ārzemēs dzīvojošos latviešus piedalīties iniciatīvā, kas veltīta Latvijas Simtgadgadei. Stāstu sega ir ilgtermiņa projekts, kurā tiks veidota lielizmēra tekstilmozaīka (patchwork) sega no daudziem gabaliņiem, kurus darinās latvieši, kuri dzīvo ārpus Latvijas robežām. Tās darināšana dos iespēju latviešiem ārzemēs aktīvi līdzdarboties Latvijas 100gadē neatkarīgi no viņu dzīves vietas, vecuma vai valodas spējām, lai veidotu unikālu dāvanu Latvijai, kuru var mantot nākamās paaudzes. Projekta pirmais posms pašlaik rit pilnā sparā – Stāstu segas gabaliņi tiek darināti un sūtīti uz Latviju. Vairāk lasiet LaPa mājas lapā: http://www.lapamuzejs.lv/aicinam-piedalities-akcija-stastu-sega-davana-latvijas-simtgade/.

Latvijas Valsts kultūras amatpersonas apstiprina dalību Baltimoras Dziesmu svētkos

Ātri tuvojas XIV Vispārējie Latviešu Dziesmu un deju svētki ASV, kas notiks no 29. jūnija – 3. jūlijam, Baltimorā, Merilandē. Jau atlicis mazāk nekā 100 dienas iegādāties biļetes uz svētku pasākumiem, un vēl mazāk, lai nokārtot viesnīcu rezervācijas. Svētku rīcības komiteja ziņo, ka trīs galvenās Dziesmu svētku viesnīcas ir piepildītas, un tagad pievienota ceturtā – Lord Baltimore Hotel, kas atrodas mazliet tālāk no galvenajām svētku norises vietām. Biļetes tiek ātri pārdotas – kuģīša brauciens pa Baltimoras ostu un svētku bankets ar pazīstamo Rīgas šefpavāru Māri Jansonu jau izpārdoti! Latvijas Valsts kultūras dzīves amatpersonas jau arī sāk plānot savus ceļojumus uz svētkiem – dalību ir apstiprinājuši Kultūras ministre Dace Melbārde un Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte. Latvijas Republikas Kultūras ministrija ir starp Baltimoras dziesmu svētku lielākajiem sponsoriem. Tuvāka informācija: http://www.latviansongfest2017.com/

Ar akciju “Izskrien Latviju pasaulē”, latvieši ārzemēs varēs izskriet Latviju no mājaspilsētas

Lai Latvijā un pasaulē kopīgi sagaidītu Latvijas simtgadi, Latvijas Institūts (LI) kopā ar biedrību ,,VSK Noskrien” aicina tautiešus un Latvijas draugus iesaistīties akcijā ,,Izskrien Latviju pasaulē”. Akcijas laikā interesenti vairākās pasaules pilsētās un lielpilsētās varēs izmantot jau iepriekš izstrādātus skriešanas maršrutus Latvijas kontūras formā vai arī izveidot savus un dalīties ar tiem saviem ģimenes locekļiem, draugiem, kā arī kaimiņiem. Akcijas atklāšanas pasākums norisināsies Rīgā 7. aprīlī. Lai lejuplādētu sagatavoto Latvijas maršrutu Čikāgā, lūdzu apmeklējiet: http://www.noskrien.lv/trase/?trase=161112.

PBLA izsludina vakanci uz Latvijas simtgades diasporas projektu koordinatora amatu

Pamatpienākums:Sadarbībā ar PBLA dalīborganizācijām izstrādāt un realizēt Latvijas valsts simtsgades pasākumu plānu diasporā. Pieteikumus, kas ietver CV un motivācijas vēstuli, nosūtīt uz e-pasta adresi: pbla@pbla.lv līdz 2017. gada 14. aprīlim! Sīkāka informācija: http://www.pbla.lv/pbla-izsludina-vakanci-uz-latvijas-valsts-simtgades-diasporas-projektu-koordinatora-amatu/

Latvia’s Foreign Minister Meets ALA Representatives and Latvian Community in Rockville

The foreign minister of Latvia, Edgars Rinkevics, met with the Washington, DC Latvian community to dicuss current events in Latvia and the U.S., as well as preparations for the upcoming Latvian Centennial. The minister expressed satistaction with the cooperation and regular dialogue with representative diaspora organizations – in particular, with the World Federation of Free Latvians, the umbrella organization that also encompasses ALA. E. Rinkevics thanked ALA for its proactive efforts to preserve ties to Latvia and the Latvian identity while living abroad. The foreign minister also encouraged the Latvian diaspora to become increasingly involved with the organization of events for the Latvian Centennial.

ALA Prepares for its 66th Annual Convention in Chicago

A reminder that ALA’s 66th Annual Convention will take place in Chicago on May 5th – 7th! On the eve of the Convention, delegates will unite with Chicago Latvians for the “White Tablecloth Celebration”, the Latvian Restoration of Independence Day event, which will take place at the Chicago St. Peter’s Latvian Evangelical Lutheran Church premises. We invite convention delegates and organizations to send their registration forms to the ALA offices and the Convention organizing committee. The application deadline is coming up soon on April 18th! For more information on the Convention, please visit:http://www.alausa.org/lv/citi/alas-66-kongress-cikaga/

European Latvian Association Meets to Determine Priorities for Next Couple of Years

Due to an initiative of the European Latvian Association (ELA), representatives from Latvian organizations from all of Europe met in Brussels from March 24th – 27th to strengthen cooperative efforts. In this ELA summit, organizational leaders determined priorities for the next two years and elected their representatives to the parentē organization in Latvia. Kristaps Grasis (Germany) was again elected as President. Kristaps Grasis, Indulis Berzins (Germany) and Lilija Zobens (Great Britain) will represent ELA in the World Federation of Free Latvians. To read more about the summit, please visit: http://www.ela.lv/site_jaunumi_262.html.

San Jose University Hosts Baltic Choral Music Festival on April 8th

For the second time, with musicologist and choral music enthusiast Brigitte Doss-Johnson at the helm, San Jose University will host a Baltic Choral Music Festival. To read more about this festival, please visit: www.balticchoralmusic.org. Tickets are still available on Eventbrite at the following link: https://www.eventbrite.com/e/baltic-choral-festival-tickets-31590182085.

Talk to Me in Latvian!

The ALA Office of Education is happy to announce that University of Washington’s guest lecturer, Iveta Grīnberga, has written new resources to teach Latvian as a heritage language. Heritage language learners require materials and methods specific to the acquisition of their heritage language. “Runā ar mani latviski”, by Iveta Grīnberga, provides the resources, activities, materials for beginners to acquire Latvian to the A1 or A2 language proficiency level. “Runā ar mani latviski” can be found on the American Latvian Association website, Office of Education page: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/macibu-materiali-runa-ar-mani-latviski/.

University of Latvia Publishes Study on the Return of Diaspora Latvians to Latvia

The University of Latvia’s Center for Diaspora and Migration Research has published a study on “Returning to Latvia”, which focuses on reimmigrant experiences in order to understand who returns to Latvia and why, how they enter the workforce and society, and what sort of assistance they require. This study, sponsored by the Ministry of Foreign Affairs, had more than 3,000 participants. Results confirm that the majority of those that return to Latvia are able to successfully join the Latvian workforce. To learn more, please visit: http://www.diaspora.lu.lv/zinas/t/45757/.

Latvians Across the Globe Invited to Take Part in the “Story Quilt” for the Centennial

“Latvians Abroad” museum and research center invites all Latvians living abroad to participate in a special initiative to commemorate the Latvian Centennial. The long-term project “Story Quilt” will be a massive patchwork quilt constructed from countless pieces made by Latvians that live outside of Latvia’s borders. This project will give Latvians abroad the opportunity to actively participate in the Latvian Centennial – regardless of location, age, or language abilities – by producing a unique gift for Latvia that can be passed on to future generations. The project is in its first stages – pieces for the story quilt are currently being produced or procured and sent to Latvia. To read more, please visit: http://www.lapamuzejs.lv/aicinam-piedalities-akcija-stastu-sega-davana-latvijas-simtgade/.

Latvian Ministry of Culture Plans for Participation in Baltimore Song Festival

The XIV Latvian Song and Dance Festival is approaching quickly – there are less than 100 days left for attendees to purchase tickets, and even less time to make hotel reservations, if you have not already done so. The festival organizing committee reports that three reduced-rate hotel room blocks have already sold out, and that now a new block has been added at a fourth, slightly further, hotel. Tickets are still available but also selling quickly – already sold out are the Inner Harbor cruise event and the festival banquet with Riga celebrity chef Maris Jansons. The Latvian Ministry of Culture, who is one of the largest sponsors of the festival, is also beginning to plan its participation – both the Minister of Culture, Dace Melbarde, and the director of the Latvian National Centre for Culture, Signe Pujuate, are planning to attend this hallmark event. More info: http://www.en.latviansongfest2017.com/

“Run Around Latvia” Project Allows Latvians Abroad Opportunity to Follow Unique Route

As part of the celebrations for the Latvian Centennial, the Latvian Institute and the organization “VSK Run” have partnered to put together a project titled “Run Around Latvia”. The project enables runners all over the world to follow prepared routes that outline the shape of Latvia. The project’s opening takes place in Riga on April 7th. To download the Latvia running route for Chicago, click here: http://www.noskrien.lv/trase/?trase=161112.

The World Federation of Free Latvians is Hiring

The WFFL (PBLA) has just announced a job vacancy for a Latvia Centennial Project Coordinator at the WFFL Riga Office. The application deadline is April 14, 2017. More information in Latvian: http://www.pbla.lv/pbla-izsludina-vakanci-uz-latvijas-valsts-simtgades-diasporas-projektu-koordinatora-amatu/

 
 

 

 
 

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
American Latvian Association in the United States, Inc.

400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
TEL: (301) 340-1914; FAX: (301) 340-8732

www.alausa.org

 

 

  Ja  kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

 

 

 

 

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu