“1892. gada 22. februārī deviņi kurzemnieki, nonākuši ‘svešajos krastos’, nolēma dibināt biedrību, lai palīdzētu jauniebraucējiem uzturēt latvietību Amerikā. Šī biedrība vēl arvien ir kā mājas tik daudziem latviešiem 125 gadus vēlāk! Mēs šodien pateicamies tiem deviņiem dibinātājiem par viņu sparu un drosmi uzsākt šo biedrību. Šie ‘svešie krasti’ bija Filadelfija un jaunajai biedrībai tika izvēlēts zīmīgs nosaukums—Filadelfijas Brīvo latvju biedrība. Zīmīgs, jo tas uzsveŗ “brīvību”, latviešu mūžseno tiekšanos pēc neatkarības, pēc patstāvības, gan individuāli, gan visai tautai. Zīmīgs, jo Amerikas vēsturē tieši Filadelfija ir ASV neatkarības šūpulis, kur vēl šodien miljoniem tūristu no visām pasaules malām apbrīno Brīvības zvanu, kas šo neatkarību iezvanīja pirms gandrīz 250 gadiem.”

   Ar šādiem vārdiem Filadelfijas Brīvo latvju biedrības tikko no jauna pārvēlētā priekšniece Laila Ganserta uzsāka biedrības lielās jubilejas gada svinēšanu. Klātesošie, kas pacēla savas šampānieša glāzes, tikko bija piedalījušies biedrības 125. gada sapulcē. Interesi par šo notikumu izrādija arī vietējā amerikāņu prese. Filadelfijas lielākā dienas avīze, The Philadelphia Inquirer, bija atsūtījusi reportieri ar fotografu, kuŗi, kad paši bija uzdzēruši uz biedrības laimi, pavadīja pāris stundas, intervējot sapulces dalībniekus no dažādām paaudzēm par Latviju un latviešiem. Arī Latvijas radio “neklātienē” sanākušos intervēja. Drīz pēc tam radio pārraidē varējām noklausīties Filadelfijas “sabiedriskās atmiņas” cītīgās kopējas Maijas Mednes stāstījumu par Filadelfijas latviešu vēsturi, sākot ar trimdas pirmajiem gadiem, kad pēckaŗa bēgļi sastapās ar ne vienmēr viegli saprotamiem un izprotamiem Amerikas veclatviešiem.

   Gada sapulcē amatpersonu ziņojumi bija visumā pozitīvi un cerīgi, lai gan problēmu arī netrūkst. Nams, kas iegādāts 1910. gadā un radikāli pārbūvēts 1960. gados, prasa savu—daudz izdevumu un sviedru. Bet nams ir arī svētība: tajā atrodas biedrības bibliotēka, ar daudziem veciem, retiem latviešu izdevumiem no 19. gadsimta un vēlākiem gadiem. Namā glabājas arī latviešu mākslinieku gleznu un skulptūru krātuve, kā arī biedrības archīvs, kas spilgti atspoguļo Filadelfijas latviešu seno un daudzšķautnaino, brīžiem arī ļoti pretrunīgo, vēsturi.

   Bet varbūt vissvarīgākais ir tas, ka nams ir bijis un paliek, kā priekšniece savā tostā uzsvēra, Filadelfijas latviešu mājas—vieta, kur latvieši var sanākt, pulcēties gan svētkos, gan arī ikdienā. Ir grūti ārpus Latvijas uzturēt latvietību. Ir tomēr nepieciešams tikties vaigu vaigā, jo biežāk jo labāk. Biedrības nams ir vieta, kur šādas tikšanās var notikt.

   Pēdējā laikā Brīvo latvju biedrība ir kļuvusi pazīstama arī plašākai amerikāņu sabiedrībai, galvenokārt sakarā ar teātŗa izrādēm. Filadelfijā ir vairākas profesionālas grupas, kam iepatikušās biedrības telpas un kuŗas tās regulāri izmanto saviem bieži avangardistiskiem, savdabīgiem uzvedumiem, nereti dekorātoru un režisoru izdomai patīkami pārvēršot biedrības skatuvi un zāli līdz nepazīšanai. Šīs izrādes ne tikai ir nozīmīgs pienesums vietējās sabiedrības kultūras dzīvei, bet tās arī paceļ latviešu “redzamību”. Vismaz zināmās aprindās, cilvēki gūst konkrētāku saprašanu par latviešiem, ka vispār tādi ir. Bez tam biedrībai šie “teātrinieki” ir kļuvuši par svarīgu ienākumu avotu.

   Sakarā ar “redzamību”, ļoti cerīgs bija tieši Pēteŗa Dajevska ziņojums par diviem projektiem, kuŗu mērķis, starp citu, saskaņā ar ALA uzsākto Latvijas simtgades projektu, ir pacelt latviešu redzamību cittautiešu starpā. Pirmais ir sienas gleznojuma projekts. Filadelfijā šādi gleznojumi uz namu ārsienām skaitāmi tūkstošos. Mākslinieciskā vērtība ir augsta, to pārzina īpaša komisija, kuŗa arī lemj par jaunajiem gleznojumiem, katru gadu izvērtējot iesniegtos projektus un piešķiŗot tiem, kuŗus komisija akceptē, financiālu atbalstu. Brīvo latvju biedrības gleznojumā domāts attēlot svarīgus momentus latviešu, īpaši Filadelfijas latviešu, vēsturē. Komisijas lēmums par Pēteŗa Dajevska sagatavoto iesniegumu gaidāms pirms vasaras sākuma, un, jas tas būs pozitīvs, pašu sienas gleznojumu cer pabeigt līdz Latvijas simtgadei.

   Otrs Pēteŗa Dajevska projekts, kas varētu pacelt latviešu redzamību, ir saistīts ar visā pasaulē, arī Latvijā, labi pazīstamo amerikāņu rakstnieku Po (Edgar Allen Poe), kuŗš savus ražīgākos gadus pavadīja Filadelfijā, dažādos namos un dzīvokļos, visilgāk tieši namā, kas, kā tas gadās, atrodas Brīvo latvju biedrības kaimiņos, tieši pāri ielai. Šis nams ir ASV nacionālo parku un pieminekļu pārvaldes īpašums un tas pievelk daudzus apmeklētājus. Sadarbība ar saviem latviešu kaimiņiem vienmēr ir bijusi ļoti laba—savā laikā tūristu un skolēnu grupas izmantoja biedrības telpas lekcijām un dažādām nodarbībām sakarā ar Po. Šoruden šī sadarbība turpināsies: parka pārvalde plāno izstādi un simposiju par Po ietekmi, starp citu, arī uz latviešu literātūru. Te iesaistīta arī Latvijas Nacionālā bibliotēka, kuŗas darbinieki atsaukušies ar īpašu sajūsmu, veicot nepieciešamo pētniecību un gādājot materiālus. Šis pasākums—vēl viena filadelfiešu velte Latvijas simtgadei.

   Bet ne jau visa biedrības darbība ir vērsta “uz āru”. Svarīgākais joprojām ir gādāt, lai Filadelfijas latviešiem būtu vide un iespējas saglabāt latvietību, kā tas deklarēts jau biedrības dibināšanas laikā. Šis mērķis daudzu gadu gaitā ir kaut kā, brīnumainā kārtā, izdevies, par spīti revolūcijām un kaŗiem, asimilācijas spiedieniem un dabiskām demografiskām pārmaiņām. Ir bijuši paisumi un bēgumi, bet kaut kā pēc tik daudzām paaudzēm un tik daudziem vēsturiskiem pavērsieniem, pēc 125 gadiem svešumā, Filadelfijā latviešu valoda vēl skan, latvieši vēl pulcējas, un, galvenais, spriežot pēc biedrības gada sapulces, viņi vēl enerģiski kaļ plānus latviskai nākotnei.

   Šajā biedrības jubilejas gadā paredzēta māklas izstāde, veltīta Filadelfijas latviešu māksliniekiem (savā laikā ļoti aktīva bija tā saucamā Filadelfijas grupa), bet arī izrādot citu latviešu mākslinieku darbus, kas atrodas biedrības plašajā krājumā, kā arī literāri vakari, veltīti Filadelfijas latviešu autoriem un grāmatu māksliniekiem (ilggadējais biedrības priekšnieks bija dekorātors un monumentālo gleznojumu meistars, Harijs Gricēvičs, kuŗš bez tam bija arī varbūt visražīgākais trimdas latviešu grāmatu apvāku zīmētājs un illustrātors.) Jubilejas gadu noslēgs ar speciālu Jaungada balli.

   Bet vistuvākā nākotnē, sestdien, 20. maijā, pulksten 6 vakarā, Filadelfijas Brīvo latvju biedrība aicina visus filadelfiešus, kā arī kaimiņus no citiem latviešu pagastiem uz “oficiālām” jubilejas svinībām. Viss sāksies ar kokteiļu stundu, tad īsa “formāla daļa” ar uzrunām, vēstures pārskatu, apsveikumiem. Koncerta daļā dziedās Jūlija Plostniece, kuŗu pavadīs Andrew Puntel ar savu grupu. Jūlija dzīvo Dienvidkalifornijā, bet ir filadelfiešiem ļoti labi pazīstama, ne tikai tāpēc, ka te uzauga, ļoti mūzikālā ģimenē, bet arī tāpēc, ka viņa bieži atgriežas Filadelfijā, lai piedalītos dažādos latviešu koncertos un mūzikālos uzvedumos. Arī Andrew ir labi pazīstams Filadelfijas latviešiem, kā dziedātājs, pianists, diriģents—amerikānis, kas ir “asimilējies” latviešos. Dzintara galds gādās par aukstā galda vakariņām. Pēc koncerta—saviesīgs vakars ar deju.

   Jaunievēlētā biedrības vadība ļoti cer, ka visi filadelfieši rezervēs šo pavasaŗa vakaru šīm unikālām svinībām, uzsveŗot, ka taču neviena cita latviešu organizācija, ārpus Latvijas, nav sasniegusi šādu ievērojamu gadu skaitu, Par to visi latvieši var lepoties un, 20. maijā, kopīgi papriecāties. Svinības notiks Brīvo latvju biedrības telpās Filadelfijā (531 N. 7th St., pie Spring Garden ielas).

Valdis Bašens

 

Aicinām uz Filadlelfijas Brīvo latvju biedrības 125.gadu jubilejas svinībām!

Philadelphia Society of Free Letts is celebrating our 125th anniversary!!

You are cordially invited to participate on May 20th 
6pm Cocktail hour (cash bar)
7pm Congratulatory speeches and a brief history of the Society
Concert by Philadelphia born Latvian artist Julija Plostnieks
accompanied by Andrew Puntel and others
Hors d’oeuvres buffet provided by “The Amber Table”
The evening will conclude with fun and dancing with friends

$30 admission fee. Please RSVP to blbphilly@gmail.com

The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 

531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

 

Ja apmeklēsiet vai kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu:www.LatviesiAMERIKA.com

Amerikas un Kanādas LATVIEŠU centru, uzņēmumu u.c. pulcēšanās vietu karte uz Google Maps

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu