ALAs Infogramma – maijs 2017

ALA veiksmīgi aizvada 66. kongresu Čikāgā

Svētdien, 7.maijā noslēdzās Amerikas latviešu apvienības (ALA) 66.kongress Čikāgā. ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs uzsvēra, ka pagājušajā gadā ALA strādāja, lai izpildītu iecerētās programmas kultūras, izglītības, informācijas, sporta un citās jomās, kā arī aktīvi reaģēja uz politiskajiem notikumiem sakarā ar ASV prezidenta vēlēšanām. Ar uzrunu kongresa delegātus sveica Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ASV Andris Teikmanis. Kā īpašie viesi kongresa darbā piedalījās: Saeimas deputāts un Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vadītājs Ilmārs Latkovskis, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks sadarbībā ar diasporu Atis Sjanīts, Latvijas Institūta (LI) direktore Aiva Rozenberga, Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēdis Jānis Kukainis un Eiropas latviešu apvienības (ELA) priekšsēdis Kristaps Grasis. Kongresa gaitā notika trīs paneļdiskusijas: par diasporas lomu Latvijas nacionālajā attīstībā, par politiskajām maiņām ASV valdībā, un par ekonomiskās sadarbības turpmāku attīstību starp ASV un Latviju. Kongresā tika ievēlēta jaunā ALAs valde, apstiprināts budžets un pieņemtas rezolūcijas, iezīmējot ALAs darbības virzienus nākošajam gadam.

ALA aicina abonēt laikrakstu “Laiks”

ALAs jaunievēlētā valde Čikāgā kā vienu no pirmajiem jautājumiem pārrunāja latviešu laikraksta “LAIKS” nozīmi ASV latviešu sabiedrības dzīvē. Uzsverot, ka laikraksts saglabā svarīgu funkciju ALAs komunikācijā ar biedriem un sasaista sabiedrību, ALAs valde vienojās atbalstīt laikrakstu ar informāciju un sludinājumiem un aicina tautiešus abonēt “LAIKS”.

Apvienotā Baltiešu komiteja (JBANC) aicina piedalīties konferencē “Jaunās realitātes: Baltijas reģions mainīgajā pasaulē”

ABK kārtējā, 12.konference notiks Vašingtonā, šā gada 19. un 20.maijā. Vairāk informācijas un pieteikšanās: https://www.jbanc.org/12th-jbanc-baltic-conference.

ALAs Apgāds rīko grāmatu izpārdošanu

ALAs Izglītības nozare, kuras paspārnē darbojas ALAs Apgāds, ziņo, ka Apgāds nolēmis samazināt daiļliteratūras grāmatu skaitu un rīko grāmatu izpārdošanu. Sarakstu ar izpārdodamajām grāmatām varat atrast ALAs mājas lapā.

ALAs Izglītības nozare piedāvā desmit stipendijas dalībai 2×2 nometnē Latvijā no 6. līdz 14.jūlijam

2×2 nometnes rīkotāji izsludinājuši pieteikšanos dalībai 2017. gada 2×2 nometnē, kas notiks “Mežrozēs” Latvijā no 6. līdz 14. jūlijam. Atbalstot 2×2 kustību un Amerikas latviešu jauniešu līdzdalības iespējas tajā, ALA piedāvā segt 2×2 reģistrācijas maksu pirmajiem desmit dalībniekiem no ASV. Pieteikumi adresējami ALAs stipendiju komisijai un nosūtāmi Andrai Zommerei: azommers@sbcglobal.net. Pieteikumā lūdzam īsi raksturot jūsu līdzšinējo līdzdalību latviešu sabiedriskā dzīvē un ko ceriet iegūt 2×2 nometnē. Plašāka informācija par nometni atrodama mājas lapā: http://2x2pasaule.lv/.

Informācija par Latvijas pašvaldību vēlēšanām

2017. gada 3. jūnijā Latvijā notiks Latvijas pašvaldību vēlēšanas. Ārvalstīs vēlēšanu iecirkņi netiks organizēti, un Latvijas pārstāvniecības, t.sk. Latvijas vēstniecība ASV, pašvaldību vēlēšanu organizēšanā un norisē netiks iesaistītas. Pašvaldību vēlēšanās varēs piedalīties tikai klātienē, personīgi ierodoties Latvijā noteiktā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā – sestdien, 2017. gada 3. jūnijā. Sīkāka informācija vēstniecības mājas lapā.

NATO cīņā pret dezinformāciju – intervija ar Jāni Sārtu

NPR rīta programmā “Morning Edition” intervija ar Jāni Sārtu, NATO Izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos (NATO Stratcom) direktoru. Vairāk lasiet NPR mājaslapā.

Latvijai jauns pilsonis – baletdejotājs Mihails Barišņikovs

Latvijas Republikas Saeima par īpašiem nopelniem Latvijas labā vienbalsīgi lēma uzņemt Latvijas pilsonībā pasaulslaveno baletdejotāju Mihailu Barišņikovu šā gada 27.aprīlī. Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis stāsta, ka Barišņikovs komisijai apliecinājis savas spēcīgās saiknes ar Latviju, kas viņu motivējis lūgt Latvijas pilsonību. Lūdzu, lasiet klātpievienoto rakstu.

Atklāta mākslinieces Ritas Grendzes izstāde Latvijas nacionālajā bibliotēkā

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) 2. maijā tika atklāta mākslinieces Ritas Grendzes personālizstāde “simts raksti tiem, kas meklē gaismu”. Šajā izstādē, kas radīta Latvijā, Cēsīs, kā galvenais materiāls un avots izmantotas 100 latviešu grāmatas. Simboliski viena grāmata veltīta katram Latvijas valsts pastāvēšanas gadam. Tā īpašas instalācijas veidā māksliniece atspoguļo kultūras mantojumu, ko guvusi, trimdas gados uzaugot Amerikas Savienotajās Valstīs. Vairāk lasiet klātpievienoto rakstu.

Jo vairāk teātŗa izrāžu, jo bagātīgāka Dziesmu svētku programma!

XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV programma kļuvusi par vēl vienu teātri bagātāka. Pateicoties Latvijas vēstnieka ASV A. Teikmaņa sarunām ar ASV imigrācijas dienestiem, svētkos piedalīsies gan Latvijas Nacionālais teātris ar lugu “Ceļā uz mājām”, gan Sanfrancisko Teātŗa darbnīca ar lugu visai ģimenei “Emīls un Berlīnes zēni”. Sīkāka informācija par šiem un vēl citiem pāri par 20 pasākumiem pieejama svētku mājas lapā. Lūdzu ievērojiet arī, ka rīcības komiteja meklē brīvprātīgos palīgus. Ja būsit klāt svētkos, lūdzu apsveriet iespēju nākt talkā uz pāris stundām. Pieteikšanās svētku mājas lapas sadaļā “Atbalsts”. Uz redzēšanos Baltimorā!

Jahta SPANIEL komanda aicina ieskandināt Latvijas valsts simtgadi Bostonā, ASV un Kanādā!

Latvijas Burāšanas mācību asociācija (LBMA) ar jahtu SPANIEL piedalās starptautiskajā regatē Rendez-Vous 2017 Tall Ships Regatta pāri Atlantijas okeānam. Komandas patronese burāšanas entuziastu sacensībās ir Latvijas eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Jahtas SPANIEL komanda vēlas dalīties savā piedzīvojumā, tādēļ aicina ārvalstīs dzīvojošos latviešus uz 6 radošiem pasākumiem Bostonā, ASV un vairākās ostās Kanādā – Pictou, Sept Isle, Rimouski, Kvebekā un Halifaksā. Vairāk informācijas un pieteikšanās pasākumiem: http://ej.uz/tiksanasarspaniel.

Aicinām atbalstīt ALAs programmas un darbību!

ALA pateicas visiem par atbalstu un ziedojumiem aizvadītajā darbības gadā! Uzsākot jaunu darba gadu pēc 66. kongresa Čikāgā, atgādinām, ka varat ziedot gan Latvijas simtgades svinību fondam, gan citiem ALAs projektiem arī ALAs mājas lapā.

 

ALA Wraps Up its 66th Annual Convention in Chicago

ALA’s 66th annual Convention concluded on May 7th in Chicago. ALA’s President Pēteris Blumbergs reported that in the past year ALA worked diligently to fulfill program plans in the areas of Culture, Education, Information, Sports and other realms, as well as to actively respond to political events associated with the U.S. presidential election. The Latvian Ambassador to the U.S., Andris Teikmanis, also addressed those assembled at the ALA Convention on the first day. Among other special guests attending the Convention were the Latvian Parliament’s Deputy Ilmārs Latkovskis, Minister for special projects with the diaspora Atis Sjanīts, Latvian Institute Director Aiva Rozenberga, World Federation of Free Latvians President Jānis Kukainis, and European Latvian Association President Kristaps Grasis. This year’s convention featured three panel discussions: one on the diaspora’s role in Latvian national development, one on political changes in the U.S. government, and one on economic cooperation between the U.S. and Latvia. As always, the new ALA board was elected, the annual budget was confirmed, and resolutions for the new operating year were drafted and voted upon at the ALA convention.

ALA Expresses Support for the Latvian Newspaper “LAIKS”

The newly elected ALA board, in one of its first discussions at a post-convention meeting, discussed the importance of the publication “LAIKS” to Latvian American community life. The board was in agreement that the publication is an important means of communication to ALA’s members and the overall Latvian American community, and thus agreed to escalate its efforts to support “LAIKS” by consistently purchasing advertisements in the publication and encouraging its members to subscribe to “LAIKS”.

Joint Baltic American National Committee (JBANC) invites all to its 12th Baltic conference “New Realities: The Baltic Region in a Changing World”

JBANC’s 12th Baltic conference will take place in Washington, DC on May 19-20. For more information and to register, please visit: https://www.jbanc.org/12th-jbanc-baltic-conference.

ALA Publishing Announces Book Sale

The ALA Education Office, which is responsible for ALA book inventory, reports that there has been a decision to reduce inventory, and is thus holding a book sale! A list of the books for sale can be found on ALA’s homepage.

ALA Offers Ten Scholarships for Participants of 2×2 Camp

The organizers of the “2×2” program have opened registration for this summer’s camp, which will take place in “Mežrozes” in Latvia from July 6 to 14. In support of the “2×2” movement, ALA offers a stipend to cover registration fees for up to ten participants from the U.S. Please address your requests to the ALA Scholarship Committee and send them to Andra Zommere, Director of the ALA Education Office: azommers@sbcglobal.net. Please include a summary of your activities in the Latvian community and what you hope to take away from participation in the 2×2 youth program. Requests will be processed in the order they are received. For more information about the camp, please visit: http://2x2pasaule.lv/.

Information on Local Government Elections in Latvia

government elections will take place in Latvia on June 3, 2017. Voting will not take place in voting districts abroad, and the Embassy of Latvia will not be involved. Voting will only take place in Latvia. For more information, please visit the Ministry of Foreign Affairs website.

The NATO alliance is dealing with a new perceived threat – disinformation

Steve Inskeep talks with Janis Sarts of the NATO Strategic Communications Centre of Excellence about countermeasures in an NBR “Morning Edition” interview. To see more, please visit the NPR webpage.

Mikhail Barishnikov Granted Latvia’s Citizenship

On April 27th, the Latvian Parliament voted unanimously to grant Latvian citizenship to world-renowned ballet dancer Mikhail Baryshnikov. The head of the Saeima’s commission on citizenship and migration, Ilmārs Latkovskis, reports that Baryshnikov has proven his strong ties and loyalty to Latvia, which originally motivated him to apply for citizenship. To read more, please follow this link.

American Latvian Artist Rita Grendze Opens an Exhibit in National Library of Latvia

On May 2nd, Rita Grendze’s art exhibit “100 Symbols For Those That Seek Light” was revealed at the National Library of Latvia. This exhibit was produced in Cēsis primarily from 100 Latvian books. Each book is symbolically devoted to one of Latvia’s 100 years since its declaration of independence. The featured installation method reflects what the artist has learned growing up in the U.S. To read more please visit this link.

The More Theater Productions, the Merrier at the XIV Latvian Song and Dance Festival!

The XIV Latvian Song and Dance Festival program now features not one, but two, theater productions! The Latvian National Theatre company will present its rendition of the play “Homeward Bound” (in Latvian), and the San Francisco (Latvian) Theater Workshop will present a play for all-ages: “Emil and the Detectives” (in Latvian). More information on these and other festival events can be found on the festival webpage. Please note that the festival organizing committee is also looking for volunteers. If you will be at the festival and would like to donate a couple hours of your time to this huge endeavour, please visit the festival website’s “Support” section. See you in Baltimore!

The crew of the SPANIEL invites you to celebrate Latvia’s Centennial with them in Boston and Canada!

The Latvian Sailing Association (LBMA) is participating in the international Rendez-Vous 2017 Tall Ships Regatta sailing expedition across the Atlantic Ocean. The team’s patroness happens to be sailing enthusiast and Latvia’s ex-president Vaira Vīķe-Freiberga. Team SPANIEL would like to share in this adventure with everyone, and invites Latvians abroad to join them in any one of its 6 stops in Boston (U.S.), Pictou, Sept Isle, Rimouski, Quebec and Halifax (Canada). Information about participation: http://ej.uz/tiksanasarspaniel.

Many Ways to Support ALA’s Programs and Operations

ALA thanks all those who have supported the organization in the past year! After the 66th annual convention in Chicago, a new year of ALA operations and programs has begun! We ask you to consider supporting ALA in one of many ways, perhaps by joining the LV-100 club, which was formed to support the financing of Latvian Centennial events in America. Please visit the fundraising page of ALA’s website to find out how you can help!

 

 
 

 

 
 

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
American Latvian Association in the United States, Inc.

400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
TEL: (301) 340-1914; FAX: (301) 340-8732

www.alausa.org

 

 

  Ja  kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

 

 

 

 

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu