Garezers Logo

Gaŗezera e-ziņas / Garezers e-newsletter

www.garezers.org
garezers@garezers.org

Sveicieni no Garezera!

Mīļā Gaŗezera saime!
 

Gaŗezers pastāv, pateicoties sabiedrībai, kura devīgi un nenogurstoši atbalsta mūsu misiju. Ar lielāko pateicību esam izteikuši atzinību tiem indivīdiem, kuri ir finansiāli atbalstījuši Gaŗezera darbību. Lai labāk atzītu arī mūsu brīvprātīgo talcinieku devumu, mums ir prieks paziņot, ka esam dibinājuši Kokneša balvu par kalpošanu Gaŗezera labā!

Gaŗezera padome aicina jūs ieteikt kandidātus, kuri laika tecējumā ir izrādījuši sirsnīgu nodošanos Gaŗezera saimei, ziedojot savu laiku, darbu vai zināšanas, lai veicinātu Gaŗezera misiju.

KANDIDĀTUS VAR IETEIKT LĪDZ 10. JŪLIJAM. Drīkst ieteikt vairākus kandidātus. 
Gaŗezera padome izvēlēs balvas saņēmējus no ieteiktajiem kandidātiem un 
tos paziņos šovasar.

Kandidātus var izvirzīt, uzklikšķinot zaļo pogu, vai nosūtot sekojošo informāciju pa pastu:
(Latvian Center Garezers, 57732 Lone Tree Rd. Three Rivers, MI 49093)

• Jūsu vārds un epasts 
• Jūsu ieteiktā kandidāta vārds
• Īss apraksts par kandidāta darbību Gaŗezera labā.

Koknesis bija spēcīgs varonis un Lāčplēša draugs.

Gaŗezera padome cer, ka šī balva spēs izteikt mūsu milzīgo pateicību VISIEM mūsu brīvprātīgajiem darbiniekiem.

Kas ir Gaŗezers?  Mēs esam Gaŗezers!

Jānis A. Kukainis
Gaŗezera padomes priekšsēdis

 

Garezers succeeds due to the tremendous generosity and tireless work of the dedicated community that supports its mission. With great appreciation, we have been acknowledging those individuals who have supported Garezers financially through the years. In order to recognize the invaluable contribution of our volunteers, we are excited to introduce the Koknesis Award for service to Garezers.

The Garezers board of directors invites you to nominate individuals who have demonstrated their sincere committment to the Garezers community by going above and beyond in donating their time, labor or expertise to further Garezers’ mission. 

YOU MAY SUBMIT NOMINATIONS UNTIL JULY 10. 
Recipients will be chosen by the board from among the nominees 

and announced this summer.

Please submit your nomination(s) by clicking the green button above, or by mailing the following information: (Latvian Center Garezers 57732 Lone Tree Rd. Three Rivers, MI 49093) 

• Your name and email
• Your nominee’s name
• A short description of your nominee’s contribution to Garezers

Koknesis (“wood-bearer”) was a mythological hero and friend to the Latvian national epic figure Lacplesis. We hope that this recognition will symbolize the immense gratitude we have for ALL of our volunteers. 

What is Garezers?  We are Garezers!

Janis A. Kukainis
Garezers board chair

 

 
 
 

 

Latvian Center Garezers
57732 Lone Tree Rd.
Three Rivers, Michigan 49093
269.244.5441

 

   Ja apmeklēsiet vai kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

 

 

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu