Ņujorkas Latviešu Ev.Lut. Draudze

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes 2017.g.augusta dievkalpojumu kalendārs

Jonkeru baznīca, 254 Valentine Ln, Yonkers, NY
Salas baznīca, 4 Riga Ln, Melville NY
St. Andrew baznīca, 335 Reynolds Ave, Parsippany NJ
Katskilu nometne, 231 Greenhill Rd, Elka Park NY

6.aug.    
Katskiļu nometnē plkst. 11:00 dievk. ar iesvētībām, māc. Saliņš.
    
20.aug.    
Jonkeru bazn. plkst. 10:00 dievk., māc. Saivars.
    
27.aug    
Salas bazn. plkst. 10:30 dievk., māc. Saliņš.
St. Andrew bazn. plkst. 13:30 dievk. ar dievg., māc. Saivars.

www.nydraudze.org

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu