ALAs Infogramma – augusts 2017

Drošība – centrālā tēma sarunā starp ASV viceprezidentu un Baltijas prezidentiem

Baltijas valstu drošība bija galvenā sarunu tēma sarunā starp ASV viceprezidentu Maiku Pensu un trīs Baltijas valstu prezidentiem, kuŗi 31. jūlijā bija sabraukuši uz tikšanos Igaunijas galvaspilsētā Tallinā. Tikšanās laikā ASV viceprezidents pauda apņemšanos un gatavību aizstāvēt Baltijas valstis. “Man ir liela privilēģija būt šeit un nodot jums ļoti vienkāršu vēstījumu no Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trampa,” sacīja Penss kopīgā preses konferencē ar Baltijas valstu prezidentiem. “Prezidents mani šeit atsūtīja, lai es pateiktu – mēs esam ar jums. Mēs esam kopā ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tautām un valstīm. Un mēs vienmēr būsim kopā,” teica ASV viceprezidents. Plašāks apskats par notikušo sarunu lasāms: https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/asv-viceprezidents-savienotas-valstis-vienmer-bus-kopa-ar-baltijas-valstim-14177440.

ALAs valde sveic Gaŗezera vasaras vidusskolas absolventus

Šī gada 6. augustā ALAs Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere valdes vārdā sveica Gaŗezera vasaras vidusskolas absolventus izlaiduma dienā. Savā uzrunā A. Zommere uzsvēra, ka jaunieši sekmīgi noslēguši svarīgu ASV latviskās dzīves soli – beiguši vidusskolu un veiksmīgi kārtojuši gan GVV eksāmenus, gan Latvijas Valsts izglītības satura centra Valsts valodas prasmes pārbaudījumus. ALA jau daudzus gadus atbalsta dažādas Amerikas latviešu jauniešu programmas, kā piemēram, “Sveika, Latvija!”, vasaras praksi Latvijā, kā arī sniedz stipendijas GVV audzēkņiem. Kā ierasts katru gadu, ALAs valde dāvina katram GVV absolventam ALAs biedra karti.

ALA priekšsēža vietniece uzrunā Pasaules latviešu konferences dalībniekus

Šī gada 30. jūlijā Amerikas latviešu apvienības priekšsēža vietniece un ALAs Informācijas nozares vadītāja Taira Zoldnere uzrunāja Pasaules latviešu konferences dalībniekus Rīgā, stāstot par ALAs darbu un ieskicējot tālākas sadarbības iespējas ar Latviju. Uzrunā T. Zoldnere pateicās diskusijā klātesošajiem Latvijas ministriju pārstāvjiem par labo sadarbību un pauda atbalstu diasporas politikas koordinēšanai caur Ārlietu ministriju, kuŗai ir plašs vēstniecību tīkls pasaulē. Tāpat ALA priekšsēža vietniece uzsvēra nepieciešamību pēc stipras Pasaules Brīvo latviešu apvienības pārstāvniecības, lai tās dalīborganizācijām būtu vieglāk orientēties sadarbībā ar Latvijas valdību un tās piedāvātajos atbalsta pasākumos diasporai. Plašāk par Pasaules latviešu konferenci un tās priekšvakarā notikušo Eiropas latviešu kongresu lasiet: https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/118801-simtgades-cela-karte-iezime-pozitivu-paversienu-latvijas-un-diasporas-attiecibas/.

“Heritage Latvia” dalībnieki tiekas ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni

26. jūlijā ALAs angļu valodā rīkotās ceļojuma programmas “Heritage Latvia” dalībnieki tikās ar Latvijas valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Programmas dalībniekiem no ASV pievienojās Latvijā jauniegūtie draugi no Užavas un Stacijas skolām, pie kuŗiem “Heritage Latvia” dalībnieki bija viesojušies ceļojuma laikā. Prezidents Vējonis sirsnīgi uzņēma viesus. Grace Tyson, ceļojuma dalībniece no Merilandes, teica prezidentam runu, kuŗu bija papildinājuši visi septiņi grupas dalībnieki ar domām par savas latviskās izcelsmes nozīmi un, pastāstot par to, ko viņi ļoti īsajā laikā bija iemīlējuši Latvijā. Visa grupa kopīgi prezidentam nodziedāja “Bēdu manu, lielu bēdu” – tautasdziesmu kas viņiem nesen bija pilnīgi sveša, bet, kuŗu grupas dalībnieki bija cītīgi mācījušies un gatavojuši visu nedēļu, braucot autobusā. Sekoja īsa jautājumu un atbilžu sesija, kad jauniešiem bija iespēja prezidentam jautāt gan par viņa bērnības sapņiem, gan par Latvijas un ASV attiecībām, gan par dubultpilsonību.

ALA sveic Valsts valodas prasmes apliecību ieguvējus

Šovasar, 22., 24. un 25. jūlijā Gaŗezerā 10 pieaugušo un 15 GVV IV klases skolēnu rakstīja Latvijas Valsts valodas prasmes pārbaudījumus. Gaŗezera vasaras vidusskola, sadarbībā ar ALAs Izglītības nozari, jau otro gadu piedāvā iespēju skolēniem un pieaugušajiem apliecināt savu latviešu valodas prasmi. Saņemts apstiprinājums no Valsts izglītības satura centra, ka visi pretendenti ieguvuši Valsts valodas prasmes apliecību A, B vai C līmenī. Valsts izglītības satura centra speciālistes, Anta Lazareva un Baiba Mūrniece-Buļeva, otro gadu veic pārbaudījumus Gaŗezerā. Paldies par vērtīgo sadarbību ar GVV vadību un skolotājiem. Latviskās identitātes saglabāšana – Iegūsim valsts valodas prasmes apliecību ir Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīts projekts.

Latviešu valodas aģentūra sāk uzņemšanu tālmācības skolā

Latviešu valodas aģentūra informē, ka vēl līdz 15. augustam interesentiem iespējams pieteikt bērnus dalībai tālmācības skolā. Pašreiz (līdz 2019. gadam) notiek LVA tālmācības skolas projekta ieviešana un aprobācija, tāpēc skolēnu skaits, kas 2017./18. mācību gadā varēs apgūt latviešu valodu ClassFlow vidē, ir ierobežots. Priekšroka tiks dota tiem bērniem, kuriem nav iespēju mācīties latviešu valodu diasporas nedēļas nogales skolā, kā arī ģimenēm, kuras varēs sniegt atsauksmes par mācību procesu. Plašāka informācija lasāma: http://latviansonline.com/latviesu-valodas-agentura-sak-uznemsanu-talmacibas-skola/.

ALA Izglītības nozare 9.-10. septembrī rīko skolotāju konferenci

9. un 10. septembrī ASV latviešu skolotāji tiksies Denveras sabiedriskajā centrā uz rudens konferenci “Prakstisks atbalsts latviešu skolu skolotājiem”. Konferences runātājas dalīsies pieredzē un dos ieteikumus ASV latviešu skolu skolotājiem, strādājot ar visa vecuma un dažādu valodas līmeņu skolēniem. Vairāk informācijas atrodama ALA Izglītības nozares mājas lapā, http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/skolotaju-konferences-un-kursi/. Skolotāji var pieteikties, izmantojot aptaujas lapu – http://visidati.lv/aptauja/1296079389/, vai rakstot Izglītības nozares vadītājai, Andrai Zommerei, azommers@sbcglobal.net.

Ārlietu ministrija aicina pieteikties diasporas atbalsta finansējumam

Latvijas Ārlietu ministrija aicina latviešu organizācijas ārpus Latvijas līdz 15. septembrim iesniegt pieteikumus Ārlietu ministrijas izveidotajā diasporas atbalsta programmā. Šogad Ārlietu ministrija ir atbalstījusi jau 73 diasporas projektus dažādās valstīs izglītības, kultūras un sporta jomās, tostarp pasākumus diasporas jauniešu auditorijai, sabiedrības saliedētībai un nacionālās identitātes stiprināšanai kopsummā līdz 81 000 eiro. No šiem projektiem 45 diasporas projekti īstenoti jau pirmajā pusgadā. Plašāka informācija lasāma: http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/57490-arlietu-ministrija-aicina-pieteikties-diasporas-atbalsta-finansejumam

Amerikas latviešu apvienība publicē Latvijas Simtgadei veltītu mājas lapu

Pēc Amerikas latviešu apvienības Kultūras nozares vadītājas Līgas Ejupes iniciatīvas tapusi jauna Latvijas Simtgades svinībām veltīta mājas lapa, kuŗā varat vairāk uzzināt par notikumiem un jaunumiem Amerikas latviešu sabiedrībā, kas veltīti Latvijas valsts simtgadei. Aicinām apmeklēt un iepazīties ar jauno mājas lapu un interaktīvi piedalīties informācijas apritē un jaunu ideju apmaiņā! Mājas lapas adrese: http://www.latvia100usa.org/.

 

The U.S. Vice President Discusses Baltic Security with the Presidents of the Baltic Countries

Baltic security was the main discussion topic in the most recent meeting between the U.S. Vice President Mike Pence and the Presidents of the three Baltic countries, a meeting that took place in Tallin on July 31. During the meeting, the U.S. Vice President reaffirmed Washington’s support for the Baltic nations and accused neighboring Russia of seeking to “redraw international borders” and “undermine democracies.” “We stand with the people and nations of Estonia, Latvia, and Lithuania, and we always will,” Pence said when meeting with the three Baltic presidents — Kersti Kaljulaid, Raimonds Vejonis, and Dalia Grybauskaite. The United States “rejects any attempt to use force, threats, intimidation, or malign influence in the Baltic states or against any of our treaty allies,” he also said, adding that the U.S. administration “stands firmly” behind Article 5 of the NATO treaty — the provision stating that an attack on one NATO country is an attack on all members of the alliance. To read more: https://www.rferl.org/a/us-vice-president-pence-estonia-georgia-montenegro/28647361.html.

ALA’s Director of Education Congratulates Graduates of the Garezers Summer High School

On August 6, the Director of Education of the American Latvian Association Andra Zommers addressed the graduating class of Garezers Summer High School, congratulating them with succesful completion of their studies. She praised the graduating class not only for successful exam results in the Garezers program but also for good achievements in Latvian language proficiency exams administered by the National Centre for Education of the Republic of Latvia. ALA has always been a committed sponsor of programs for American Latvian youth – by organizing “Sveika, Latvija!” educational trips, supporting summer internship programs in Latvia, and providing scholarships to Garezers Summer High School students. It has become a tradition that ALA presents every graduate with a free membership card.

ALA Vice President Addresses Participants of the World Latvian Conference

The ALA Vice President and the Head of the Information Office Taira Zoldnere participated in a panel discussion at the World Latvian Conference on July 30, presenting ALA’s work and outlining possibilities for cooperation with Latvia. Taira Zoldnere thanked Latvian institutions for their cooperation and expressed her support for diaspora affairs coordination under the auspices of the Ministry of Foreign Affairs, which runs a wide network of embassies around the world. In addition, the Vice President of ALA highlighted the need for a strong representative office of the World Federation of Free Latvians in Riga, in order to help its member organizations to better understand and engage in various government support programs for the Latvian diaspora. To read more about the conference (in Latvian), please visit: https://www.latviesi.com/jaunumi/raksts/118801-simtgades-cela-karte-iezime-pozitivu-paversienu-latvijas-un-diasporas-attiecibas/.

“Heritage Latvia” Participants Meet the President of Latvia Raimonds Vējonis

On July 26, ALA’s English-language “Heritage Latvia” group, along with the students from Užavas and Stacijas schools whom they had befriended earlier in the trip, met with the President of Latvia Raimonds Vējonis. Grace Tyson of Columbia, Maryland addressed the President in a heartfelt speech assembled by all 7 “Heritage Latvia” participants – expressing why their Latvian family background matters to them and what they had quickly grown to love about Latvia. The whole group treated President Vējonis to a spirited performance of the folk song “My Great Sorrow” – which Heritage participants had been learning and practicing on the bus for days during their travels. A short question and answer session followed, with inquiries not only about whether Mr. Vējonis had always wanted to become President, but also about Latvia’s relations with the U.S. and dual citizenship.

ALA congratulates 25 proficient Latvian language speakers

For the second year, Gaŗezers Summer High School together with the ALA Office of Education offered the Republic of Latvia’s Language Proficiency Exams in Three Rivers, MI. On July 22, 24 and 25, 10 adults and 15 GVV Grade IV students completed the exams. Language proficiency is assessed in four skill areas: Listening for Understanding, Reading for Understanding, Writing, and Speaking. The exam is given at three levels: Basic, Independent and Proficient users of language. The National Centre for Education of the Republic of Latvia sent two specialists to administer the exams. We thank Anta Lazareva and Baiba Mūrniece-Buļeva for administering the exams at Gaŗezers and for their support of our programs and teachers. Information about registering for the Republic of Latvia’s Language Proficiency Exam can be found at the National Centre for Education webpage, www.visc.gov.lv. The project, “Preserving your Latvian heritage – Obtaining a certificate of Latvian language proficiency”, is partially funded by the Society Integration Foundation.

Latvian Language Agency Opens Registration for Distance Learning School

The Latvian Language Agency announces that until August 15 parents can sign up their children to join a Distance Learning School, which will be launched later this year. Currently (until 2019), the Latvian Language Agency is developing, testing and approbating the program, which means that the number of pupils that can be accepted into the school for 2017/2018 is limited. Preference will be given to children who do not have the option of attending Latvian Saturday or Sunday schools, as well as to families who will be willing and able to provide feedback about the study process. For more information (in Latvian), please visit: http://latviansonline.com/latviesu-valodas-agentura-sak-uznemsanu-talmacibas-skola/.

The ALA Office of Education is hosting a teacher conference on September 9 and 10

The ALA Office of Education is hosting a fall teacher conference. Teachers will meet in Denver on September 9 and 10. The theme of the conference focuses on best practices and their practical application. Speakers will share their experience and introduce materials to be used with all age groups and with all language proficiency levels. More information can be found on the Office of Education home page. http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/skolotaju-konferences-un-kursi/. Teachers can register using the online survey: http://visidati.lv/aptauja/1296079389/, or by writing to Andra Zommers, azommers@sbcglobal.net.

Ministry of Foreign Affairs Opens a Call for Project Proposals

The Latvian Ministry of Foreign Affairs invites Latvian diaspora organizations to submit their project proposals by September 15. So far this year, the Ministry has provided financial support to 73 projects in the areas of education, culture, sports, and youth affairs, aiming at promoting social cohesion and strengthening Latvian identity. Out of these, 45 projects have been completed in the first half of the year. For more information about the grant proposal (in Latvian), please visit: http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/57490-arlietu-ministrija-aicina-pieteikties-diasporas-atbalsta-finansejumam.

ALA Launches a New Webpage Dedicated to Latvia’s Centennial Celebrations in the U.S.

Due to the initiative of ALA’s Director of Cultural Affairs Līga Ejups, a new website for Latvian Centennial events has now been launched! On this website, you will be able to find more up-to-date information on events and news related to the Latvian centennial. We invite you to familiarize yourself with the website and to actively take part in creating its content! Please visit: http://www.latvia100usa.org/.

 

 
 
 
 

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
American Latvian Association in the United States, Inc.

400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
TEL: (301) 340-1914; FAX: (301) 340-8732

www.alausa.org

 

 

  Ja  kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

 

 

 

 

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu