ALAs Infogramma – septembris 2017

ALAs valde ielūdz interesentus apmeklēt rudens valdes sēdi Rokvillē

Amerikas latviešu apvienības valde aicina interesentus apmeklēt ALA rudens valdes sēdi, kas notiks šī gada 16. septembrī Vašingtonā, DC. 
Valdes sēdes ietvaros, 16. septembŗa vakarā, plkst. 19:00 Vašingtonas latviešu draudzes namā notiks tikšanās ar Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēdi, Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēža vietnieci Kristīni Saulīti. Savukārt svētdien, 17. septembrī, plkst. 13:00 notiks dokumentālās filmas “Trimda dimd” izrāde un tikšanās ar filmas režisori Māru Pelēci no Mineapoles. Plašāka informācija atrodama ALAs mājas lapā. Visi laipni aicināti!

Atvērta pieteikšanās Spotlight Latvia konferencei

Amerikas latviešu apvienība aicina visus aktīvos Latvijas izcelsmes uzņēmumu vadītājus, profesionāļus un dažādu nozaru speciālistus atsaukties aicinājumam piedalīties šī gada 26. oktobrī Čikāgā plānotā konferencē „Spotlight Latvia“, kuras mērķis ir iepazīstināt Amerikas uzņēmēju auditoriju ar biznesa sadarbības iespējām ar Latviju. Konferenci rīko ALA sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kā arī ar vietējo rīcības komiteju Čikāgas pilsētā. „Kā to savā uzrunā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pirms gada sacīja ASV viceprezidents Džo Baidens, Latvija ir ieguldījusi lielu darbu, lai atrisinātu tās militārās un enerģētikas drošības jautājumus. Bet, lai virzītos uz priekšu, Latvijai ir jāaudzē sava ekonomika un jārada plaukstoša biznesa vide,“ skaidro ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs. „Amerikas latviešu apvienībai ir līdzīga pārliecība un tā vēlas dot savu ieguldījumu Latvijas attīstībā, palīdzot savienot Latvijas uzņēmējus ar partneriem ASV. Ja ALAs biedriem izdotos attīstīt pašiem savu biznesu caur dalību šajā konferencē, tas būs tikai papildus ieguvums,“ piebilst P. Blumbergs.

Valmieras teātra trupa viesosies 14 latviešu centros Ziemeļamerikā

No 4. septembra līdz 4. oktobrim, ASV latviešu kultūras biedrības “TILTS” aicināti, vairākās Ziemeļamerikas pilsētās viesosies Valmieras teātra trupa ar iestudējumu “Medību pils”. Paredzēts, ka mēneša laikā dažādos latviešu diasporas centros tiks nospēlētas 14 izrādes. Izrāžu grafiks atrodams ALAs izveidotajā simtgades pasākumu lapā: http://www.latvia100usa.org/lv/events/the-huntsmans-castle/

ALAs Izglītības nozare sveic skolēnus un skolotājus ar mācību gada sākumu

ALAs Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere sveic visus Amerikas latviešu skolu skolotājus, skolēnus un bērnu vecākus ar jaunā mācību gada sākumu un aicina interesentus ieskatīties Amerikas latviešu apvienības mājas lapas Izglītības nozares sadaļā! Tur, tuvojoties jaunajam mācību gadam, atrodama informācija gan par latviešu skolām jūsu apkaimē, gan arī mācību materiāli un cita noderīga informācija!  http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/.

ALAs Izglītības nozare aicina skolēnus piedalīties simtgades akcijā

Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozare aicina latviešu skolas ASV piedalīties akcijā, kura mērķis ir Latvijas simtgades kontekstā veicināt Latvijas talantu un sasniegumu atpazīstamību pasaulē, celt Amerikas latviešu bērnu un jauniešu latvisko pašapziņu un stiprināt piederību Latvijai. Projekta ietvaros aicinām ASV latviešu sestdienas un svētdienas skolu 5. līdz 8. klašu skolēnus piedalīties akcijā, kuras ietvaros aicinām tos (1) izvēlēties, viņuprāt, lielāko mūsdienu Latvijas sasniegumu vai talantu mūzikā, mākslā, sportā, zinātnē, uzņēmējdarbībā vai kādā citā nozarē un (2) sagatavot īsu aprakstu un plakātu vai video prezentāciju par izraudzīto talantu vai sasniegumu. Plašāka informācija par akciju atrodama ALA mājas lapā!

ALAs Sporta nozare aicina 30. septembrī piedalīties ASV meistarsacīkstēs Garezerā

64. ASV meistarsacīkstes un 20. ALA atklātās spēles volejbolā un basketbolā notiks sestdien 30. septembrī pie Gaŗezera “Three Rivers High School”. Sacensībās piedalīsies komandas no visas Amerikas. Visi ir aicināti spēlēt un skatīties. Sekos apbalvošanas balle Treimaņa zālē. Tuvāka informācija: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/sporta-nozare/.

ALAs pārstāvji piedalās NASDAQ biržas “atklāšanas zvana” ceremonijā

Pēc “Latvenergo” valdes priekšsēdētāja Āra Žīgura ielūguma, 14. augustā divi Amerikas latviešu apvienības pārstāvji piedalījās tirdzniecības sesijas atklāšanas ceremonijā NASDAQ biržas ēkā Time Square, Ņujorkā. ALAs Sabiedrisko attiecību vadītājs Jānis Kancāns un ģenerālsekretārs Raits Eglītis bija klāt šajā vēsturiskajā notikumā, kad viens no Latvijas vadošajiem uzņēmumiem saņēma šīs pazīstamās biržas “Labāko investoru attiecību balvu” starp obligāciju izdevējiem, un iezvanīja atklāšanas zvanu. Lasiet visu rakstu ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/118/alas-parstavji-piedalas-nasdaq-birzas-%E2%80%9Catklasanas-zvana-ceremonija/

Veiksmīgi noslēdzies “Sveika, Latvija!” 38. ceļojums

Šī gada24. augustā noslēdzās 38. ALAs rīkotais “Sveika, Latvija!” ceļojums, kuŗa ietvaros Amerikas, Kanādas un Austrālijas pusaudži vecumā no 13 līdz 15 gadiem apmeklēja visus četrus vēsturiskos Latvijas novadus un noslēgumā tikās ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Aicinām noskatīties Latvijas Televīzijas sižetu par „Sveika, Latvija!” jauniešu tikšanos ar vienaudžiem Kalvenē: https://www.youtube.com/watch?v=6jV7nubqMOA. Internetā noskatāms arī raidījuma “Lodziņš uz Latviju” sižets par “Sveika, Latvija!” ceļojumu: https://www.youtube.com/watch?v=2soMgE-hFCs.

TV3 Ziņas no Latvijas viesojas Gaŗezera vasaras vidusskolā

Noslēdzoties vasaras sezonai un kārtējai mācību vasarai Gaŗezera vasaras vidusskolā, aicinām noskatīties Latvijas TV3 gatavoto sižetu par to, ar kādām domām Gaŗezeru atstāj vidusskolas jaunākie absolventi un kādas pārdomas darbs Gaŗezera vasaras vidusskolā raisījis pasniedzējiem no Latvijas: https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/latviesu-jauniesi-asv-kari-uz-zinasanam-par-savu-dzimteni-un-apmekle-latviesu-skolu-garezera/.

Vēstniecība piedāvā iespēju pieteikties uz Latvijas pasēm Ņujorkā

Latvijas vēstniecība ASV ziņo par iespēju atjaunot vai pieprasīt Latvijas Republikas pasi Ņujorkā 2017. gada 13.-14. oktobrī. Pieņemšana notiks Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības ANO telpās. Papildus informācija Latvijas vēstniecības ASV mājaslapā: http://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija.

 

ALA Board to Hold its Quarterly Board Meeting in Rockville

The board of the American Latvian Association invites all interested parties to attend its quarterly board meeting, which will be held on September 16 in Washington, D.C. On the evening of September 16 at 7pm, a talk by Kristine Saulite, the Chairperson of the Latvian Federation in Australia and New Zealand and the Vice Chairperson of the World Federation of Free Latvians, will take place at the Latvian Lutheran Church of Washington D.C. On Sunday, September 17 at 1pm, a documentary film “Trimda dimd” will be shown at the Latvian Lutheran Church, and followed by a conversation with the film’s director, Māra Pelēce from Minneapolis, MN. For more information (in Latvian), please visit ALA’s webpage!

Call for Participants for the Spotlight Latvia Conference

If you work in business or would like to promote business relations between Latvia and the U.S., this is information that will interest you! The inaugural Spotlight Latvia business conference has confirmed the participation of several of the most influential Latvian companies for its October 26, 2017 program at the Waldorf Astoria Chicago. U.S. businesses interested in learning about unique products, and services and opportunities offered by Latvian industries, including Latvia’s contracting needs for a massive rail infrastructure project, are encouraged to visit www.spotlightlatvia.com. A comprehensive agenda, registration information and additional details can be found on the website. „As former VP Joe Biden said at the Gaismas Pils almost exactly a year ago, Latvia has worked hard to resolve its military and energy security challenges but in order to keep moving forward it must grow its economy and create a thriving business environment. ALA believes this too and wants to help Latvia achieve these goals by connecting Latvian businesses with American partners. And if ALA members can enhance their own businesses here in America through the Spotlight conference, that is another benefit,” says ALA President Peteris Blumbergs.

Valmiera Theater Company to Perform 14 Shows in North America

Between September 4 and October 4, 2017, the Valmiera Theater Company will be touring the United States with Harijs Gulbis’ work “The Huntsman’s Castle”. The play explores the relationship between a mother and daughter, whose lives are changed forever by the arrival of three men. This occurence rekindles the daughter’s dream of studying in Riga. But what will her mother say…? It is expected that during their month long visit, the Valmiera Theater Company will present this play 14 times. For a full list of shows, visit: http://www.latvia100usa.org/events/the-huntsmans-castle/.

ALA Education Office Congratulates Students with the Start of the New School Year

The Head of the ALA Education Office, Andra Zommere, congratulates all pupils, parents and teachers of Latvian Saturday and Sunday schools with the start of the new school year! The Head of ALA Education Office also reminds all about the many useful educational resources that can be found on the ALA homepage: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/.

ALA’s Office of Education Invites Pupils to Participate in Latvia’s Centennial Project

As we approach Latvia’s Centennial, the American Latvian Association Education Office invites Latvian schools in the U.S. to participate in a project that is meant to spread the word of Latvian talents and achievements to the rest of the world, and to help encourage students’ sense of belonging to the Latvian people. Latvian school students from Grades 5 – 8 are encouraged to participate by (1) choosing a favorite Latvian talent or accomplishment and (2) preparing a short overview as well as a poster or video presentation on the chosen subject. More information on this project can be found on the ALA homepage!

ALA Office of Sports Affairs Invites All to the 64th USA Latvian Championship

The 64th USA Latvian Championship in volleyball and basketball will be on Saturday, September 30th in Three Rivers, Michigan, near Garezers. Teams will be traveling to this event from all over the U.S. All are welcome to participate and watch! For more information, please visit: http://www.alausa.org/en/what-we-do/sports/.

ALA Representatives Join NASDAQ Bell Ringing Ceremony

On August 14, following an invitation by Mr. Āris Žīgurs, the Chairman of the board of “Latvenergo”, two representatives from the American Latvian Association participated in the Opening Bell Ceremony at the NASDAQ MarketSite in New York City. The ALA Public Affairs Director Janis Kancans and ALA’s Secretary General Raits Eglitis joined the “Latvenergo” delegation at this historic event, during which one of the leading Latvian companies, “Latvenergo”, received the “Best Investor Relations Award” from NASDAQ and was granted an opportunity to ring the NASDAQ Opening Bell. Read the full story (in Latvian) here: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/118/alas-parstavji-piedalas-nasdaq-birzas-%E2%80%9Catklasanas-zvana-ceremonija/

The 38th “Sveika, Latvija!” Group Returns from an Unforgettable Trip

On August 24th, the 38th ALA “Sveika, Latvija!” group returned from an unforgettable trip to Latvia. The program hosts youth of Latvian descent from the U.S., Canada, and Australia on a trip to all four regions of Latvia, and in its final days grants them a special visit with the Latvian President Raimonds Vejonis. We invite you to watch Latvian Television coverage of the group’s meeting with students of Kalvene: https://www.youtube.com/watch?v=6jV7nubqMOA. On YouTube you will also find “Lodziņš uz Latviju” interview with “Sveika, Latvija!” trip participants and staff: https://www.youtube.com/watch?v=2soMgE-hFCs.

TV3 News from Latvia Visits Garezers Summer School

At the end of the summer season and during the final week of the Gaŗezers Summer School (GVV), the TV3 News crew from Latvia visited Gaŗezers to talk to GVV alumni, the school’s principal, and teachers from Latvia about their impressions from the time spent at Gaŗezers. To watch, please visit: https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/latviesu-jauniesi-asv-kari-uz-zinasanam-par-savu-dzimteni-un-apmekle-latviesu-skolu-garezera/.

A Chance to Apply for a Latvian Passport in New York City

The mobile passport station is scheduled to visit the “Big Apple” (Latvia’s Mission to the United Nations) on October 13 and 14, 2017! Please visit this site for more information: http://www.mfa.gov.lv/en/usa/consular-information.

 

 

 
 
 
 

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
American Latvian Association in the United States, Inc.

400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
TEL: (301) 340-1914; FAX: (301) 340-8732

www.alausa.org

 

 

  Ja  kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

 

 

 

 

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu