12.10.2017.

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) darbības pamatprincipi ceļā uz Latvijas 100 gadi.

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība ir nevalstiska organizācija, kas vieno pasaulē (arī Latvijā) dzīvojošos un strādājošos veselības aprūpes jomas speciālistus: ārstus, studentus, zinātniekus, pasniedzējus u.c. To dibināja no Latvijas izbraukušie Latvijas Universitātes pasniedzēji, praktizējošie ārsti, zobārsti un māsas, kas devās trimdā Otrā pasaules kara laikā. LĀZA ir viena no senākām latviešu trimdas organizācijām. Kopš tās dibināšanas 1947. gadā Eslingenā LĀZA nekad nav pārtraukusi savu darbību, bet aktīvāka un Latvijai jūtamāka tā kļuva Latvijas otrās Atmodas laikā pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās. Šobrīd, kad atkal ir jūtama Latvijas ārstu un māsu emigrācija, kad skaitliski diaspora ārpus Latvijas jau sniedzas simtos tūkstošu, LĀZA savā darbībā iet kopsolī ar laiku, laužot paradigmu – jūs (tur, ārpusē) un mēs ( te, Latvijā).

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība, atzīmējot savu 70 gadu jubileju Rīgā 20. septembrī, sadarbībā ar RSU rīkoja konferencei, kuras mērķis bija veicināt domu apmaiņu starp dažādu valstu veselības aprūpes jomu speciālistiem, studentiem un rezidentiem. Konferenci RSU apmeklēja 190 dalībnieki, tai skaitā no ASV–19, Anglijas–2, Francijas–1, Kanādas–3, Norvēģijas– 5, Šveices–2, Vācijas– 2, Zviedrijas – 3.
Konferencē diskusijas un praktiskās apmācības notika šādās jomās:
• iekšķīgās slimības – sekciju vadīja Valdis Pīrāgs (Latvija), Ēriks Niedrītis (ASV) un Anna Saliņa (Jauno ārstu asociācijas valdes locekle, Latvija),
• pediatrija – sekciju vadīja Daina Dreimane (ASV), Dace Gardovska (Latvija) un Zaiga Alksne-Phillips (ASV)
• dzemdniecība-ginekoloģija – sekciju vadīja Alda Urtāne (Norvēģija) un Jānis Dimants (ASV);
• radioloģija – sekciju vadīja Līva Andrējeva (ASV), Ilze Apine (Latvija), Aleksandrs Kalniņš (ASV);
• anestezioloģija-reanimatoloģija – sekciju vadīja Andris Kļučņiks (Anglija), Edgars Grīns (Zviedrija), Viesturs Ķerāns (Norvēģija);
• psihiatrija un psihoterapija – sekciju vadīja Dace Sortland (Norvēģija), Vineta Juhņēviča (Zviedrija) un Kaspars Tūters (Kanāda);
• nodarbības simulāciju laboratorijās:
• a) ATLS praktiskā apmācība – vadīja Māris Bartkēvičs (Šveice) un Jevgeņijs Kravčuks (Latvija)
b) Ultraskaņas pielietojumu locītavu aspirācijā – vadīja Juris Lazovskis (Kanāda)
• Sekcijas sēdē Veselības aprūpes organizācija un izglītība – vai pasaules pieredze var noderēt? Konferences dalībnieku uzmanībai bija sagatavotas izcilas lekcijas, kas raisīja diskusijas un pārdomas:
• Latvijas medicīnas augstskolu pārrobežu sadarbība /RSU Starptautisko studiju departamenta direktore Baiba Pētersone un LU MF dekāns Valdis Folkmanis/
• WHO, kas ir Global Health, vai Latvijai ir loma un atbildība tajā /Jānis Tupesis (ASV)/
• Vēža skrīninga programmas Francijā /Aldis Kaufmanis (Francija)/
• Jaunāko tehnoloģiju izmantošana medicīnas izglītībā /Ieva Grīnberga ( Latvija)/
• Par sirds transplantācijas attīstību, no Chris Barnard līdz mūsdienām. Vai Latvijā to vajag attīstīt? /Gundars Katlaps (ASV)/
• Vēža slimnieku aprūpes pieredze ASV: Latvijā noderīgie aspekti / Atis Bārzdiņš (ASV)/
• Veselības aprūpē strādājošo emocionālā slodze, depresija :“Ieskats mūsu profesijā caur psiholoģisko lēcu” /Kaspars Tūters ( Kanāda)/
• Veselības aprūpes sistēmas pasaulē / Uģis Gruntmanis (ASV)/
/Konferences lekcijas var redzēt LĀZA mājaslapā./

Izvērtējot LĀZA 70 gadu jubilejas konferences diskusiju rezultātus, LĀZA valde savā 8. oktobra sēdē apstiprināja apvienības turpmākās darbības virzienu, iezīmējot galvenos mērķus un darbības veidus ceļā uz Latvijas 100 gadi. 

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības galvenais uzdevums paliek nemainīgs: visiem spēkiem veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un sadarbību.

LĀZA darbība 21. gadsimtā iegūst vēl jaunu papildus nozīmi – tā ir medicīnas jomas speciālistus vienojošā funkcija, kas kļūst jo svarīgāka saistībā ar aktīvo migrāciju. LĀZA mērķis saskan ar Eiropas Latviešu pirmajā kongresā iezīmēto uzdevumu – veicināt Latvijas piederīgo saliedētību un sadarbību pāri ģeogrāfiskajām robežām.

LĀZA arī turpmāk ir gatava sniegt cilvēkiem praktisku, sociālu, garīgu un emocionālu atbalstu, atbilstoši apvienības principiem, kā to nosaka tās statūti. Organizācijas darbības vīziju precīzi izteicis arī LĀZA biedrs profesors Kristaps Keggi: „Mums, LĀZA, jādara viss iespējamais, lai ar mūsu palīdzību jaunie ārsti un Latvijas medicīna kopumā sasniegtu iespējami augstāko līmeni pacientu aprūpē, zinātnē un tautas labklājībā.” Starptautiskās labās prakses iedvesmota sabiedrības veselības sistēma ar pienācīgu nodrošinājumu – tāds ir LĀZA redzējums par ceļu, kā nokļūt līdz tautas labklājībai.

LĀZA kopš savas dibināšanas 1947. gadā Eslingenā vienmēr ir uzturējusi skaidru domu par Latvijas neatkarības atgūšanu, un LĀZA biedri ir glabājuši cerību, ka viņu iegūtā jaunā pieredze pasaulē reiz noderēs brīvajai Latvijai.

Medicīnas ētikas starptautiskā kodeksa pirmajā punktā teiktais, ka kopā ar pārējo sabiedrību ārsts ir atbildīgs par sabiedrības vispārējās veselības uzlabošanu un taisnīgu veselības aprūpes sistēmu, pilnībā atbilst arī šī brīža LĀZA vadības nostājai. LĀZA nezaudē savu interesei par veselības aprūpes jautājumiem Latvijā un saglabā savu pārliecību, ka godīgums un mērķu skaidrība ir LĀZA darbības pamatvērtības.
LĀZA biedru un atbalstītāju skaits strauji aug, kas liecina, ka tās darbība un darbības principi ir būtiski un nepieciešami ne tikai diasporai ārpus Latvijas, bet arī Latvijas kolēģiem, kas aktīvi iesaistās LĀZA darbībā.

LĀZA ir atvērta sadarbībai ar pasaules un Latvijas nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm, veselības aprūpes iestādēm, kuru darbības joma skar veselības aprūpi un medicīnisko izglītību, un kuras ir gatavas konstruktīvai sadarbībai kopēja mērķa labā – savstarpējā cieņā un pacienta līdzestībā sakņota un sadarbības ceļā gūtas starptautiskās labās prakses iedvesmota sabiedrības veselības sistēma ar pienācīgu nodrošinājumu.

LĀZA valde

Sagatavoja Kamena Kaidaka,
LĀZA informācijas centra vadītāja
+37129121922
www.lazariga.lv
laza@lazariga.lv

 

 

 

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu