Ņujorkas Latviešu Ev.Lut. Draudze

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes 2017.g.novembra dievkalpojumu kalendārs

Jonkeru baznīca, 254 Valentine Ln, Yonkers, NY
Salas baznīca, 4 Riga Ln, Melville NY
St. Andrew baznīca, 335 Reynolds Ave, Parsippany NJ

5.nov.
Jonkeru bazn. plkst.10:00 dievk., māc. Saivars;
Salas bazn., plkst. 10:30 dievk. māc.Saliņš.

12.nov.
Jonkeru bazn. plkst.10:00 dievk., māc. Saivars;
Salas bazn., plkst. 10:30 dievk. māc.Saliņš.
St. Andrew bazn. plkst. 13:30 dievk. ar dievg., māc. Saivars.

18.nov.
Jonkeru bazn. plkst 14:00 Valsts svētku svinības.

19.nov.
Jonkeru bazn. plkst. 10:00 Valsts svētku dievk., māc. Saivars;
Salas bazn. plkst. 10:30 Valsts svētku dievk., māc. Saliņš.

26.nov.
Jonkeru bazn. plkst. 10:00 Mirušo piemiņas dievk. ar dievg., māc. Saivars;
Salas bazn. plkst. 10:30 Mirušo piemiņas dievk. ar dievg., māc. Saliņš.

 

www.nydraudze.org

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu