Ņujorkas Latviešu Ev.Lut. Draudze

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes 2018.g.februāra dievkalpojumu kalendārs

Jonkeru baznīca, 254 Valentine Ln, Yonkers, NY
Salas baznīca, 4 Riga Ln, Melville NY
St. Andrew baznīca, 335 Reynolds Ave, Parsippany NJ

4. feb.
Jonkeru bazn. plkst.14:00 dievk., māc. Saivars, seko Superbowl viesības plkst. 17:00;
Salas bazn. plkst.10:30 dievk. māc. Saliņš, seko Kredīta sabiedrības sapulce.

11. feb.
Jonkeru bazn. plkst.11:00 dievk. ar dievg., māc. Saliņš, Saivars, diak. Kaņeps, seko gada sapulce;

18. feb.
Jonkeru bazn., plkst.10:00 dievk., māc. Saivars;
Salas bazn. plkst.10:30 dievk. ar dievg., māc. Saliņš;
St. Andrew bazn. plkst.13:30 dievk. ar dievg., māc. Saivars.

25. feb.
Jonkeru bazn. plkst.11:00 dievk., māc. Saivars, seko skautu un gaidu sarīkojums;
Salas bazn. plkst.10:30 dievk. māc. Saliņš.

 

www.nydraudze.org

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu