16.jūnijā bijām klātesoši emocionāli spēcīgam notikumam Ņujorkas latviešu draudzes namā Jonkeros. Tur notika neformāls sadziedāšanās un pateicības vakars par godu Latvijas Republikas vēstniekam un pastāvīgajam pārstāvim Apvienoto Nāciju Organizācijā Ņujorkā Jānim Mažeikam un viņa ģimenei, beidzot pildīt pienākumus un dodoties atpakaļ uz Latviju. Amerikas latvieši bija īpaši pūlējušies, lai nodrošinātu nudien pozitīvu atmosfēru – telpas bija skaisti uzpostas ar liepu un ozolu zariem, uz katra galda bija kāds atmiņu foto no dažādiem notikumiem, bija pašcepti pīrāgi, kūkas, pašu gatavoti salāti un citi gardumi mielasta galdam, sagādātas dziesmu grāmatas, lai sadziedātos visa vakara garumā. Sarūpētas tika arī īpaši pārdomātas un personīgi darinātas dāvanas, kas sagādāja līdz asarām aizkustinošus mirkļus.  

Lai gan personīgi nepazīstam vēstnieku un viņa ģimeni, viesojoties pie mūsu draugiem Ņujorkā un Ņūdžersijā, labos vārdus par viņiem esam dzirdējuši daudzas reizes. Piedalīties šajā – pašu Ņujorkas apkaimes latviešu iniciētajā notikumā – bija lieliska iespēja arī mums, jo varējām iepazīties ar jaukiem cilvēkiem un būt klāt neikdienišķā notikumā, kad cilvēki paši organizē pateicības pasākumu, lai pateiktos valsts amatpersonai par labi un vairāk nekā labi paveiktu darbu Latvijas labā. Šādi pateicības pasākumi nav ierasti Latvijā un Mažeiku ģimene var droši justies īpaši pagodināta!

Domāju, ka savu tautiešu novērtējums un mīlestība ir labākais novērtējums kādu var saņemt valsts amatpersona beidzot pildīt savus pienākumus. Un jāsaka, ka runājot ar klātesošajiem, var droši teikt, ka mūsu vēstnieks ir darījis daudz vairāk par formālo pienākumu veikšanu un ne viens pats, bet kopā ar ģimeni. Pieņemšanas Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO Ņujorkā, tikšanās ar Latvijas amatpersonām un dažādas formālas diplomātiskās aktivitātes ir ikdienas darbs, ko vēstnieks kopā ar vēstniecības komandu veic. Šajā vakarā cilvēki teica paldies par daudzajiem kopīgajiem un sirsnības pilnajiem sadziedāšanās un sadejošanās pasākumiem, par dalību talkās, par dalību pasākumos, par Latvijas valsts svētku uzrunu teikšanu latviešu biedrību pasākumos, par līdzdarbošanos un sadarbību organizējot pasākumus ar latviešu skolām Ņujorkas apkārtnē un vēl un vēl.

Mažeiki savas atvadu runas ietvaros minēja to, ka tāda latviešu kopiena kā Amerikā nekur nav redzēta un piedzīvota, par ko viņiem liels prieks un pateicība. Mažeiki pateicās kopienai par visām sadarbībām, kas piecu gadu laikā notikušas, īpaši par sadziedāšanos dažādās formās. Dace Mažeika pateicās par visiem uzaicinājumiem uz pasākumiem, ko gadu laikā ģimene saņēmusi un runu noslēdza ar to, ka “Ņujorka viņai nepietrūks, bet Jūsu visu tiešām pietrūks.”

Viens no atmiņās paliekošiem mirkļiem bija visu sanākušo kopbildes veidošana ar mūsu ceļojošo Latvijas karogu, kas pabijis 28 ASV štatos un nu arī šādā notikumā. Pēc foto zibšņiem sanākušie sadevās rokās uz devās garā virtenē pa visu zāli, lai vienotos kopīgās dziesmās.

Neuzzinājām, kas būs jaunais Latvijas vēstnieks ANO, bet skaidrs ir viens, ka nākošajam pārstāvim vajadzētu ņemt labo piemēru no iepriekšējā.

Lai visu sanākušo pateicības vārdi, lai visu klāt neesošo labās domas un dziesmas spēks dodas līdzi Mažeikiem jaunos izaicinājumos un piedzīvojumos! Raksta nobeigumā kādas zīmīgas latviešu tautasdziesmas rindas…

Bēdu manu, lielu bēdu,
Es par bēdu nebēdāj’
Liku bēdu zem akmeņa,
Pāri gāju dziedādam’.
Es negāju noskumusi
Nevienā(i) sētiņā.
Ar dziesmiņu druvā gāju,
Ar valodu sētiņā.

 

Raksta autori – Dina Ivanova un Mārtiņš Šteins

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu