ALAs Infogramma – septembris 2018

Saeimas kandidātu tikšanās ar vēlētājiem ASV

Amerikas latviešu apvienība sadarbībā ar Latviešu organizācijām Vašingtonā (LOV), Ņujorkas latviešu organizāciju padomi (ŅLOP) un Čikāgas latviešu organizāciju apvienību (ČLOA) septembra sākumā sarīkoja priekšvēlēšanu diskusijas ar 13. Saeimas deputātu kandidātiem trijās ASV pilsētās – Vašingtonā D.C., Ņujorkā un Čikāgā. Amerikas latviešu apvienība nosūtīja vēstules ar aicinājumu apmeklēt Latvijas balsstiesīgos ASV visiem 16 sarakstu pārstāvjiem, kas iesnieguši savu pieteikumu kandidēt Latvijas 13. Saeimas vēlēšanās. Atsaucās sešas partijas, kas atsūtīja uz ASV savus pārstāvjus – Jaunā konservatīvā partija, Nacionālā apvienība, partija “Progresīvie”, politisko partiju apvienība “Attīstībai/Par!”, partiju apvienība “Latviešu Nacionālisti” un “Jaunā Vienotība.” Diskusijas vadīja pieredzējušais žurnālists un raidījumu vadītājs Ansis Bogustovs no Latvijas. ALA pateicas ikvienam, kurš atrada laiku piedalīties diskusijās un aicina Latvijas balsstiesīgos ASV doties uz 13. Saeimas vēlēšanām 6. oktobrī. Diskusiju Rokvilē pie Vašingtonas varēja vērot arī tiešraidē. To joprojām var noskatīties šeit: https://youtu.be/cZwMEtIlSTg

(Foto – tikšanās laikā ar Vašingtonas latviešiem)

Praktisks atbalsts Amerikas latviešu skolu skolotājiem

8. un 9. septembrī Krišjāņa Barona latviešu skolas (KBLS) telpās uz gadskārtējo konferenci tikās skolotāji no septiņām ASV latviešu skolām. Čikāga mūs sagaidīja ar vēju, bet KBLS pārzines ar smaidu un lielu siltumu. Konferencē piedalījās skolotāji no Ņujorkas, Ņūdžersijas, Mičiganas, Ilinojas, Minesotas un Kolorādo pavalstīm, kā arī lektores Dace Copeland no Kalamazū, Elisa Freimane no Čikāgas un Dace Anstrate no Jelgavas. Paldies Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai! Konferenci atbalsta Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.

(Foto- kursu dalībnieki un lektori)

Latvijas simtgades pasākums Nebraskā

14. septembrī Nebraskas universitātē Linkolnā notika pasākums “Kārlis Ulmanis. Cilvēki, kas veidojuši Latvijas simtgadi”, pieminot šīs universitātes absolventu, vienu no Latvijas valsts dibinātājiem, bijušo Ministru prezidentu un Valsts prezidentu Kārli Ulmani. Kārlim Ulmanim veltīto konferenci sarīkoja ALA Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe kopā ar Latvijas Republikas vēstniecību ASV, Nebraskas universitāti un vietējo latviešu organizācijām. Pasākumu atklāja Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis un Nebraskas universitātes viceprezidents Steven T. Duke. Lekcijas par Ulmaņa lomu Latvijas vēsturē un saikni ar ASV sniedza Latvijas Valsts arhīva vadošais specialists Dr. Jānis Šiliņš un Dr. Juris Plēsums. Apsveikuma vārdus konferences noslēgumā teica ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs. Augstskolas bibliotēkā bija apskatāma arī universitātes arhīvu izstāde par Ulmani, viņa laiku Nebraskā un lomu Latvijas valsts proklamēšanu 1918. gadā. Universitātē ir uzstādīti arī K. Ulmaņa krūšutēls un piemiņas plāksne.

Fotogrāfijas no pasākuma var apskatīt šeit: https://bit.ly/2O0alx4

(Foto – Pēteris Blumbergs, Līga Ejupe, Dr. Juris Plēsums, Dr. Jānis Šiliņš, Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, Steven T. Duke)

ALA valdes sēde Nebraskā

15. un 16. septembrī Linkolnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes telpās notika Amerikas latviešu apvienības valdes sēde. Tajā piedalījās – valdes priekšsēdis Pēteris Blumbergs, ALA izpilddirektore Marisa Gudrā, vicepriekšsēde un “Sadarbība ar Latviju” nozares vadītāja Kaija Petrovska, Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe, Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, sabiedrisko attiecību vadītājs Dzintars Dzilna, Informācijas nozares vadītāja Tatjana Žagare – Vītiņa, Līdzekļu vākšanas un biedru nozares vadītāja Kristīne Ģiga – Bauer, Sporta nozares vadītājs Toms Trautmanis, kasiere Dace Spanier un sekretāre Nora Muižniece Steele.

Piektdienas, 15. septembra sēdē piedalījās arī Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, kurš informēja valdi par vēstniecības un ALA sadarbības rezultātiem un aktīvi iesaistījās nākotnes plānu apspriešanā. ALA priekšsēdis, izpilddirektore, nozaru vadītāji atskaitījās par padarīto un apsprieda lielākos projektus, kas realizējami tuvākajā nākotnē. Kasiere informēja klātesošos par budžeta situāciju. Valde slēgtā sēdē apsprieda arī biroja darbu un novērtēja to kā veiksmīgu. Pēc apvienības sēdes, sestdienas vakarā linkolnieši savā namā bija sarīkojuši svinīgas vakariņas, kurās piedalījās vēstnieks, ALA valde un vietējā sabiedrība. Uzrunas teica Linkolnas draudzes priekšnieks Kārlis Indriksons, vēstnieks Andris Teikmanis un ALA valdes priekšsēdis Pēteris Blumbergs. ALA valdei bija iespēja klātesošos iepazīstināt ar sevi un pastāstīt, kā darbojas apvienība. Valde pateicas Linkolnas latviešiem par ļoti sirsnīgo uzņemšanu.

Fotogrāfijas no valdes sēdes var apskatīt šeit: https://bit.ly/2QOIi1U

ALA palīdz Latvijas bērniem un jauniešiem

“Sadarbība ar Latviju” (SAL) nozares vadītāja Kaija Petrovska 18. septembrī devās uz Latviju, lai pasniegtu naudas pabalstu četrpadsmit daudzbērnu ģimenēm no agrākiem gadiem, 22 jaunām daudzbērnu ģimenēm, desmit bērniem ar īpašām vajadzībām un 27 stipendijas studentiem, kuri ir bāreņi vai uzauguši daudzbērnu ģimenēs. Kopumā tiks sniegts atbalsts 250 tūkstoši dolāru apjomā. ALA pateicas visiem ziedotājiem! Informācija par SAL atrodama šeit: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/sadarbiba-ar-latviju-nozare/

Latvijā tiks atvērta ALA vēstures grāmata

25. septembrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks grāmatas “ALA50 līdz LV100” atvēršanas pasākums. Grāmata ir stāsts par Amerikas latviešu apvienības vēsturi, ko izpētījušas un grāmatā apkopojušas Ilze Garoza un Anita Tērauda. Grāmata izdota apgādā SIA VESTA-LK Rīgā, sērijā Laika grāmata, tā iespiesta Jelgavas tipogrāfijā. Atvēršanas laikā Nacionālajā bibliotēkā notiks arī diskusija – atskats – uz ASV un Latvijas attiecībām laika gaitā. Atvēršanas pasākumā piedalīsies ALA valdes priekšsēdis Pēteris Blumbergs un vairāki ALA nozaru vadītāji. Šajā nedēļā Rīgā notiks arī PBLA valdes sēde.

 

Latvian Parliamentary Candidates Meet with Voters in the U.S.

The American Latvian Association, in cooperation with local Latvian organizations, organized parliamentary election debates in 3 cities: Washington, DC, New York and Chicago. ALA invited all 16 parties registered in the 13th Saeima elections to meet with voters in the U.S. Six parties decided to send a representative to participate in the ALA-sponsored events – New Conservative Party, National Alliance, the Progressives, Latvian Development / The Movement For!, Latvian Nationalists, and New Unity. The discussion was led by well-known journalist Ansis Bogustovs from Latvia. ALA thanks all that found time to participate in the discussions and invites all Latvian voters to head to their nearest polling stations on October 6th. The discussion in Rockville, MD (outside of Washington, DC) can be viewed here: https://youtu.be/cZwMEtIlSTg

(Photo – The parliamentary candidates with voters in Washington, DC)

Annual Latvian School Teachers Conference

Teachers from seven Latvian schools in the United States came together for the annual teachers conference at the Chicago Latvian School on September 8th and 9th. Latvian schools in New York, New Jersey, Michigan, Illinois, Minnesota and Colorado were represented. We heard wonderful lectures from practitioners Dace Anstrate, Dace Copeland and Elisa Freimanis. We thank the Ministry of Education of the Republic of Latvia for its financial support!

(Photo – Conference participants and lecturers)

Latvian Centennial Event in Nebraska

On September 14 at the University of Nebraska – Lincoln, a special event entitled “Kārlis Ulmanis, People that Have Shaped the Latvian Centennial” took place as a tribute to the university graduate who was one of the founders of the Latvian state, the once Prime Minister and President of Latvia, Kārlis Ulmanis. The Kārlis Ulmanis commemorative conference and celebration was organized by ALA’s Director of Cultural Affairs, Līga Ejupe, in cooperation with the Embassy of Latvia, the University of Nebraska-Lincoln, and local Latvian organizations. The event was opened by the Ambassador of Latvia, Andris Teikmanis, and the University of Nebraska-Lincoln Vice President, Steven T. Duke. Lectures were given by special researchers Dr. Jānis Šiliņš and Dr. Juris Plēsums. Closing remarks were given by the ALA President, Pēteris Blumbergs. As part of the special event, the university library also exhibited its collection of Ulmanis-related special archive material.

Photos from the Ulmanis event at UNL: https://bit.ly/2O0alx4

(Photo – Pēteris Blumbergs, Līga Ejupe, Dr. Juris Plēsums, Dr. Jānis Šiliņš, Ambassador of Latvia Andris Teikmanis, Steven T. Duke)

ALA Board Meeting in Nebraska

On September 15th and 16th at the Latvian Evangelic Lutheran Church of Lincoln, the American Latvian Association held its autumn board meeting. Present were the President Pēteris Plumbergs, ALA Managing Director Marisa Gudrā, Vice President and Office for Support and Aid to Latvia Director Kaija Petrovska, Director of Cultural Affairs Līga Ejupe, Director of Office of Education Andra Zommere, Director of Public Affairs Dzintars Dzilna, Director of Information Office Tatjana Žagare-Vītiņa, Fundraising and Membership Director Kristīne Ģiga Bauer, Director of Office of Sport Affairs Toms Trautmanis, Treasurer Dace Spanier, and Secretary Nora Muižniece Steele. On Friday, September 15, the Ambassador of Latvia, Andris Teikmanis, also participated in the meeting. After the meeting on Saturday, the board and Ambassador took part in a celebratory dinner organized by the Lincoln Latvian community. Ambassador Teikmanis, Kārlis Indriksons of the Latvian Church, and the ALA President Pēteris Blumbergs addressed all assembled for the event, and the members of the board had a chance to introduce themselves as well. The ALA board thanks the Lincoln community for the very warm welcome!

See photos from the ALA board meeting here: https://bit.ly/2QOIi1U

ALA Support and Aid for Youth in Latvia

This week, ALA Vice President Kaija Petrovskis is traveling to Latvia to present the aid checks and stipends to 36 families with three or more underage children, ten children with special needs and twenty seven orphaned students or students from large families. In total, ALA’s Office for Support and Aid to Latvia (SAL) is donating $250,000 this year. Thank you to all who have participated in this campaign. For more information about SAL: http://www.alausa.org/en/what-we-do/support-and-aid-to-latvia/

ALA History Book Opening Event in Riga

On September 25 in Riga, ALA will host its “ALA50 to LV100” history book opening event in the National Library of Latvia. The publication is a recount of the most recent history of the American Latvian Association, which has been researched and assembled by Ilze Garoza and Anita Tērauda. The book has been published by SIA VESTA-LK in Riga. During the opening event in the National Library of Latvia, a retrospective discussion will also take place. The ALA President Pēteris Blumbergs and other board members will be in attendance at the event. The World Federation of Free Latvians (PBLA) annual meeting will also be taking place next week in Riga.

 
 

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
American Latvian Association in the United States, Inc.

400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
TEL: (301) 340-1914; FAX: (301) 340-8732

www.alausa.org

 

  Ja  kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.LatviesiAMERIKA.com

 

 

 

 

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu