Šogad gadskārtējā Ziemeļamerikas 3×3 padomes sēde notika 29. septembrī,  Klīvlandē.  Sēdē piedalījās padomes priekšsēde Ingrīda Jansone, Garezera 3×3 vadītājas Maija Zaeska,  Daiga Rūtiņa un Larisa Kaļiņa, Katskiļu 3×3 darbiniece Laila Medne, padomes sekretāre un kasiere, Katskiļu 3×3 avīzes redaktore Maira Bundža un 3×3 globālā koordinātore Līga Ruperte.  Savu ziņojumu bija atsūtījusi Helēna Vīksniņa, Katskiļu 3×3 vadītāja, kura sēdē nevarēja piedalīties.  Iztrūka arī padomes locekle Lilita Spure.

Par Garezera 3×3 ziņoja Maija Zaeska.  Nometnē bija 173 dalībnieki, no kuriem 43 bija bērni zem 12 g.v.  Nometnes programmā bija deviņas “roku” ievirzes un četras “runājamās” ievirzes.   No pēdējām vispopulārākā bija “Latviskā dzīves ziņa dievturīgā un kristīgā skatījumā”, kuru vadīja mācītāja Gundega Puidza un bijušais Latvju dievturu sadraudzes vadonis Richards Spuris.

Bērnu nodarbības šogad sadalīja trīs vecuma grupās – 1-4 g.v., 5-6 g.v., un 7-12 g.v., un tām bija deviņi audzinātāji.  Vilku mācība Jāņa Ata Krūmiņa vadībā atkal bija ļoti populāra.  Garezera 3×3 cenšas sagadāt pēc iespējas labāku bērnu programmu, apzinoties, ka tā ir nepieciešama lai piesaistītu jaunas ģimenes.

Priecēja palīgi dažādos darbos gan nometnes laikā gan pirms nometnes lieliski uzņemot Čikāgā un uz Garezeru nogādājot Latvijas lektorus.

Katskiļu 3×3, kas notika no 12. – 19. augustam, šogad bija103 dalībnieki.  Vadītājas Helēnas Vīksniņas ziņojumu nolasīja un papildināja Ingrīda Jansone un Maira Bundža.  Nometnē bija piecas “runājamās” ievirzes, trīs “roku” ievirzes un kalnā kāpšana, ko laikam varētu saukt par “kāju” ievirzi.  Ļoti populāra bija Janīnas Kursītes un Roberta Ķipura vadītā ievirze “Latviskā identitāte 100 gados,” kā arī  Andra Sprūda ievirze par diplomātiju un “Stūra māja līdz stāstu segai – iespaidi uz latvisko identitāti”, ko vadīja Aija Abene.  Nometnes dalībnieki dziļi un ilgi pieminēja mūžībā aizgājušo rotkali, vienu no 3×3 “vecajiem bleķiem”, Alfonu Medni pēc  daudzinājuma noslēguma.  Nometnes laikā nodziedāja pāri par 100 dziesmām, pierakstot katru, Latvijas simtgadei par godu.

Abas nometnes bija labi izdevušās.  To atspoguļoja arī  dalībnieku aptaujas.  2019. gadā Garezera 3×3 turpinās vadīt Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa un Larisa Kaļiņa.  Katskiļu 3×3 vadīs Ingrīda Jansone ar palīdzēm Māru Ast, Ilzi Kancāni un Silviju Mežgaili.

Kā katru gadu, sēdē notika plašas pārrunas par latviešu valodas lietošanu 3×3 nometnēs.  3×3 vadlīnijās viens no svarīgākajiem punktiem ir noteikums, ka visām nodarbībām, izņemot tām, kuras specifiski domātas latviski mazrunājošiem, ir jānotiek latviešu valodā.  Nometņu brošūrās ir teikts, ka piedalīties var tikai bērni kuri prot un neatsakās runāt latviski.  Latviešu valodas lietošanu pieprasa arī Latvijas Kultūras ministrija, kura finansiāli atbalsta 3×3.  Diemžēl gandrīz vienmēr un gandrīz visās ārzemju 3×3 nometnēs/saietos piesakās ģimenes kurās bērni latviski nerunā.  3×3 rīkotāji ir nostādīti strupceļā – viņi gadu pēc gada strādā  (bez atalgojuma) lai izveidotu 3×3 atbilstoši vadlīnijām, kuras sola latviešu ģimenēm latvisku vidi un latviskas nodarbības,  šis darbs viņiem sagādā lielu gandarījumu, un daļa sabiedrības to augstu novērtē.  Diemžēl pūles sagādāt šo vienas nedēļas latvisko vidi, “mazo Latviju”, kā to dažkārt dēvē, darbiniekiem ne reti sagādā pārmetumus un dusmas no tās sabiedrības daļas, kuru bērni latviski nerunā.  3×3 latvisko gaisotni var saglabāt, ja kādā no “roku” ievirzēm piedalās latviski nerunājošais, kuram līdzās ir viņa latviski runājošais ģimenes loceklis, kurš var neuzkrītoši pārtulkot nepieciešamo, un viņš pats saprot, ka atrodās   īpašā vidē, kurā uzsvars ir uz latvisko, ka apkārtējie ar viņu nesarunājas angliski tāpēc, ka atrodas šeit lai izmantotu iespēju nedēļu pabūt latviskā vidē.  Viss lielais darbs, kas ir ielikts šīs vides sagādāšanā top nonicināts, ja  kāds atsakās atzīt pārējo tiesības būt latviskā vidē.  Pieaugušie var to saprast, ja vēlās, bet bērni nesaprot kāpēc viņi nevar runāt angliski kā ir ieraduši, it sevišķi kopš viņi zin, ka visi pārējie varētu ar viņiem runāt angliski.  Taču bērnu vecākiem un vecvecākiem ir grūti pieņemt latviski runājošās sabiedrības daļas tiesības izmantot viņiem sagādāto latvisko vidi 3×3, un viņi uztver lūgumu nepieteikt uz 3×3 ģimenes kurās bērni latviski nerunā, kā kaprīzu atstumšanu  un pret viņiem vērstu kritiku.  Tas sāp.

3×3 nekādā gadījumā nepārmet nevienam, bet pilnā mērā atzīst katra tiesības izvēlēties kāda valoda tiks lietota ģimenē.  3×3 nevēlas radīt jebkādas plaisas latviešu sabiedrībā , tikai lūdz izpratni un respektu pret tiem, kuri prot un lieto latviešu valodu un vēlas pavadīt šo vienu nedēļu gadā latviskā vidē.  3×3 nav pelnījis pārmetumus,  3×3 nevēlas atstumt nevienu, bet cenšas pildīt savu  pienākumu pret tiem, kuri ir izvēlējušies ne vienmēr vieglo ceļu ģimenē lietot latviešu valodu.

Ieteikums būtu rīkot 3×3 nometni angļu valodā, kāda jau kopš 1980’to gadu vidus ļoti veiksmīgi ik gadu darbojās Lielbritānijā.  Tur 3×3 latviešu valodā dalībnieku trūkuma dēļ uz vairākiem gadiem bija spiests pārtraukt darbību, kas tagad ir veiksmīgi atsākta.

Līga Ruperte papildināja savu ziņojumu par 3×3 pasaulē 2018. gadā, pastāstot mazliet vairāk par Krāslavas, Zaļenieku un Vācijas 3×3, kuros viņa piedalījās un arī par pārējiem 3×3 Īrijā, Lielbritānijā un Austrālijā.  Ļoti interesants bija Ingrīdas Jansones stāstījums par Krāslavas 3×3, kurā viņa piedalījās.  Tas devis viņai jaunas idejas, iedvesmi, enerģiju un jaunus draugus   Viņa cildināja bagātīgo informāciju no rīkotājiem pirms nometnes un labo organizāciju nometnē.  Līga Ruperte uzsvēra, ka Latvijas nometnēs parasti ir samērā liels skaits dalībnieku no dažādām zemēm.  Arī pirmajā Vācijas 3×3 šogad bija dalībnieki no 13 valstīm.

Visiem 3×3 ļoti nepieciešams ir Latvijas Kultūras ministrijas finansiālais un morālais atbalsts.  Pašreiz nav skaidrības par atbalstu 2019. gadā.   Kultūras ministre Dace Melbārde šogad piedalījās Īrijas un Vācijas nometnēs.  Esam pateicīgi par KM devumu 3×3!

Sēdē pārrunāja arī 2019. gada nometnes  Par tām informācija būs atrodama www.3×3.lv , kur var iepazīties ar iepriekš notikušajiem 3×3 pasaulē, nometņu avīzēm, grāmatām par 3×3 ārzemēs un Latvijā un daudz ko citu.

Līga Ruperte

 Bildē No kr.: Larisa Kaļiņa, Ingrīda Jansone, Laila Medne, Līga Ruperte, Daiga Rūtiņa, Maija Zaeska, Maira Bundža. 3×3 zīmi sagatavoja Garezera 3×3 bērni.

 

 

 

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu