Ņujorkas Latviešu Ev.Lut. Draudze

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes 2018.g.septembra dievkalpojumu kalendārs

Jonkeru bazn, 254 Valentine Ln, Yonkers NY
Salas bazn, 4 Riga Ln, Melville NY
St. Andrew bazn, 335 Reynolds Ave, Parsippany NJ
Manhatenā, Seafarers & Intl House, 123 E 15th St, NY NY

7.okt.
Kapu svētki Katskilos (414 Bloomer Rd, Tannersville NY) plkst. 12:00, prāv.emer. Sniedze.
Citur dievkalpojumu nav.

14.okt
Jonkeru bazn. plkst.10:00 dievk., māc. Saivars, seko dāmu komitejas sarīkojums;
Salas bazn. plkst.10:30 dievk., māc. Saliņš.

21.okt
Jonkeru bazn. plkst.10:00 dievk., māc. Saivars;
Salas bazn. plkst.10:30 dievk., māc. Saliņš.
St. Andrew bazn. plkst.13:30 dievk. ar dievg., māc. Saivars.

27.okt
Manhatenā, Seafarers plkst.14:00 dievk., māc. Saliņš.

28.okt
Jonkeru bazn. plkst.10:00 dievk. ar dievg., māc. Saivars;
Salas bazn. plkst.10:00 dievk. ar dievg., māc. Saliņš.

www.nydraudze.org

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu