Latvijas Universitātes migrācijas pētnieku grupa š.g.
22. septembrī uzsākusi lielāko migrācijas tematikai veltīto aptauju, kurā tiek aicināti piedalīties gan tie tautieši, kas pastāvīgi vai
daļēji dzīvo ārpus Latvijas, gan tie, kas pēc dzīves vai darba
ārzemēs ir atgriezušies Latvijā. Šāda mēroga aptauja Latvijā tiek veikta jau otro reizi.
Pētījums tiek īstenots Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta «Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā» ietvaros.
Aptaujas mērķis ir noskaidrot, kā jūtas mūsu tautieši ārvalstīs,
padziļināti analizējot visdažādākās jomas, kas ir aktuālas
migrantiem, tostarp veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, psiholoģisko labklājību, iekļaušanos darba tirgū un prasmju
novērtēšanu ārvalstīs un Latvijā u.c. 
Sevišķa uzmanība pievērsta tam, kā mainījušies no Latvijas
izbraukušo cilvēku dzīves apstākļi un nākotnes plāni, kas ir
mudinājis vai kas kavējis atgriezties Latvijā. Īsāk sakot – jaunā
pētījuma centrā ir emigrantu un remigrantu labklājība. Šajā
aptaujā īpaši aicinām piedalīties trimdas latviešus un viņu pēctečus, jo pētījuma rezultāti tiks izmantoti, lai veiktu precīzāku Latvijas diasporas apjoma novērtējumu. Aptaujas norises termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.
oktobrim.
Anketa pieejama latviešu, krievu vai angļu valodā. Rēķinoties ar cilvēku aizņemtību, tiek piedāvāta iespēja aizpildīt īsāku vai izvērstāku anketas versiju.
Pirmais šāda veida pētījums tika veikts 2014. gadā Eiropas
Sociālā fonda atbalstītā projekta «Latvijas emigrantu kopienas»
ietvaros un tas kļuva par lielāko no vienas valsts izceļojušo iedzīvotāju aptauju Eiropā, kurā piedalījās 14068 cilvēki. Pateicoties
ārvalstīs dzīvojošo atsaucībai, aptaujas rezultāti izraisīja plašu
rezonansi Latvijas sabiedrībā un ļāva lauzt daudzus iesīkstējušus stereotipus par tautiešiem ārzemēs.
Aptaujas metodoloģija un rezultāti lika pamatus ne tikai sistemātiskai informācijas ieguvei par ārvalstīs dzīvojošo pieredzi, dzīves gaitām un Latvijas diasporu kopumā, bet aktualizēja arī
nepieciešamību izprast remigrācijas procesus, iespējas un
ierobežojumus, atgriešanās motivāciju, kas tika padziļināti pētīta LU projektā «Atgriešanās Latvijā».
Saite uz aptauju

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu