Latviešu skolas

Sveicieni Amerikas latviešu SKOLU audzēkņiem, skolotājiem, pārziņiem un vecākiem 2017-2018 mācību gadā!
Lai panākumi un sekmīgs mācību gads Jūsu skolā!
Laipni lūdzam informēt par skolas aktivitātēm: droši iesūtiet rakstus, bildes, pasākumus, sludinājumus un paziņojumus uz LatvianUSA@gmail.com

2017. – 2018. mācību gads

Bostonas latviešu skola
Latvian Lutheran Church of Boston
58 Irving St.
Brookline, MA 02445
United States
Kontaktpersona: Agnese Linarte, pārzine
E-pasts: gneskins@gmail.com

Čikāgas Krišjāņa Barona latviešu skola
Zion Latvian Ev.-Lutheran Church
6551 W. Montrose Ave.
Chicago, IL 60634-1499
United States
Kontaktpersona: Elisa Freimane, pārzine
E-pasts: kblskola@gmail.com

Čikāgas Stariņš
Chicago Latvian Preschool
4555 Church St. Suite 100
Skokie, IL 60076.
United States
Kontaktpersona: Andārte Streipa-Phillips, direktore
E-pasts: director@starins.org

Denveras latviešu skola

10705 West Virginia Ave.,
Lakewood, CO 80226
Kontaktpersona: Gundega Dance
E-pasts: gundega@GUM.lv
Tālrunis: 720-212-8759

Filadelfijas latviešu skola
Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John
301 N. Newtown Street Road
Newtown Square, PA 19073-2002
United States
Kontaktpersona: Silvija Mežgaile, koordinātore
E-pasts: roosters4@comcast.net
Tālrunis: +1 (610) 277-8072

Gaŗezera vasaras vidusskola
Latvian Center Gaŗezers
57732 Lone Tree Road
Three Rivers, MI 49093-9549
United States
Kontaktpersona: Sandra Kronīte-Sīpola, direktore
E-pasts: skronitis@aol.com

Indianapoles latviešu skola
Latvian Community Center
1008 W. 64th St.
Indianapolis, IN 46260
United States
Kontaktpersona: Andra Burģe-Goetz, pārzine
E-pasts: ap@bandwagonreo.com
Tālrunis: +1 (317) 575-1934

Kalamazū latviešu skola
Kalamazoo Latvian Hall
100 Cherry Hill Drive
Kalamazoo, MI 49006
United States
Kontaktpersona: Ilze Meija-Ham, koordinātore
E-pasts: ilzekls1@gmail.com

Klīvlandes Apvienotās ev.-lut. draudzes skola
United Latvian Ev. Lutheran Church of Cleveland
1385 Andrews Ave.
Lakewood, OH 44107-2405
United States
Kontaktpersona: Katrīna Strautniece, pārzine
E-pasts: kstrautnieks@gmail.com
Tālrunis: Tel: 440-688-3020

Losandželosas latviešu skola
Latvian Community Center
1955 Riverside Drive
Los Angeles, CA 90039
United States
Kontaktpersona: Nora Mičule, Aija Zeltiņa
Epasti: nmiculs@gmail.com; aurum04@yahoo.com
Tālrunis: +1 (818) 508-6872

Milvoku Plkv. O. Kalpaka latviešu skola
Latvian Ev.-Lutheran Church
1853 N. 75th St.
Milwaukee, WI 53213
United States
Kontaktpersonas:
Inta Upīte, inta_u@hotmail.com, 262-510-3936
Ēriks Kākulis, erik@kakulis.com, 414-852-6284

Mineapoles un St. Paulas latviešu skola
Latvian Lutheran Church of Minneapolis and St. Paul
3152 17th Ave. S.
Minneapolis, MN 55407-4622
United States
Kontaktpersona: Indra Halvorsone un Eva Tone, pārzines
E-pasts: ikulite@yahoo.com, etone100@gmail.com
Tālrunis: +1 612-382-3910

Ņujorkas latviešu ev . lut . draudzes Ņudžersijas latviešu skola
Holy Cross Lutheran Church
639 Mountain Ave.
Springfield, NJ 07081
United States
Kontaktpersona: Jana Anča-Tetere,Linda Zālīte, pārzines
E-pasts: jana_anca_tetere@hotmail.com; linda@zalite.org
Tālrunis: +1 (908)838-6960; +1 (845) 480-5621

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Jonkeru pamatskola
New York Latvian Ev.-Lutheran Church
254 Valentine Lane
Yonkers, NY 10705
United States
Kontaktpersona: Kristīne Vega, Liene Vidze, pārzines
E-pasts: kripix@yahoo.com; liene.vidze@gmail.com
Tālrunis: +1 (516) 628-1465

Oregonas latviešu skola
Portlandes latviešu centrs
5500 SW Dosch Rd.
Portland, OR
United States
Kontaktpersona: Ieva Dexter, pārzine
E-pasts: ieva@ievaworks.com

Rietumkrasta vasaras vidusskola “Kursa”
Rietumkrasta latviešu izglītības centrs
3381 W. Dayton Airport Road
Shelton, WA 98584
United States
Kontaktpersona: Indra Ekmane, direktore
E-pasts: indra.ekmanis@gmail.com

Ročesteras Krusta draudzes svētdienas skola
1900 Westfall Rd.
Rochester, NY 14658
United States
Kontaktpersona: Līga Nutere, kontaktpersona
E-pasts: naudinjsh@hotmail.com
Tālrunis: 585-216-1251

San Diego latviešu skola
165 W. La Cienega Rd.
San Marcos, CA 92069
United States
Kontaktpersona: Sandra Gotlaufa-Orozko, pārzine
E-pasts: gotlaufa@gmail.com
Tālrunis: 760-460-1856

Sietlas latviešu ev. lut. draudzes latviešu skola
11710 3rd Ave. N.E.
Seattle, WA 98125
United States
Pārzines: Maira Rūse, Irēne Olson
Kontaktpersonas: Sonja Feuerborn sonjafire@gmail.com
Sandra Berzina sandraberzina@live.com

Vašingtonas draudzes pamatskola
Latvian Ev.-Lutheran Church of Washington, D.C.
400 Hurley Ave.
Rockville, MD 20850
United States
Kontaktpersona: Aija Celma-Evans, pārzine
E-pasts: dclatviesuskola@gmail.com

Ziemeļkalifornijas latviešu skola
Latvian Ev.-Lutheran Church of Northern California
425 Hoffman Ave.
San Francisco, CA 94114
United States
Kontaktpersona: Māra Linde, pārzine
E-pasts: maara.linde@gmail.com

Augstskolu programmas

Latviešu skolu ASV informācija no ALA`s lapas:
http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/latviesu-skolu-asv-informacija

*** Izmaiņas KARTĒ tiks veiktas drīzumā

Lūdzu ziņot, ja ievērojāt kļūdu vai vēlaties iesniegt  izmaiņas vai papildinājumus, iesūtiet informāciju uz e-pastu: LatvianUSA@gmail.com